Nieuws

Nieuws

Nieuws voor ondernemers uit de regio Amsterdam 

Hopelijk keert rust snel weer terug

Hopelijk keert rust snel weer terug

Afgelopen nachten zijn er rellen in verschillende steden geweest waaronder in Amsterdam. Bart Drenth: “Ik hoop van harte dat deze rellen een kort leven beschoren zijn. Wellicht ontwikkelt dit zich zoals de flashmobs van anderhalf jaar geleden. Toen renden gemaskerde groepen jongeren winkels binnen om binnen één minuut zoveel mogelijk te stelen. Dat leek een trend, maar was gelukkig snel weer afgelopen. Oproepen tot rellen en plunderen is een misdrijf. Dus opruiers riskeren een zware straf. Ik hoop van harte dat het weer overwaait, al zullen we dat moeten afwachten.” Voor MKB-Amsterdam staat natuurlijk als een paal boven water dat winkeliers die worden getroffen door plunderingen moeten worden gecompenseerd voor de schade. Zij hebben het in deze tijd al meer dan zwaar genoeg.

Samen uit de crisis

Samen uit de crisis

De gemeente Amsterdam is strenger in de leer dan andere verhuurders richting zwaar getroffen huurders. Ondanks herhaaldelijke oproepen van ministers om huurlasten gezamenlijk te delen omdat de steunpakketten slechts een gedeelte van de kosten dekken. Huurders lijden onder de houding van de gemeente met betrekking tot een tegemoetkoming in huurkosten van gemeentelijk vastgoed. Wel komt de gemeente de bedrijven tegemoet met uitstel van huurbetalingen, maar dat doet de financiële verplichting niet afnemen. Daardoor hebben ondernemers straks heel veel tijd nodig om deze huurschulden af te lossen, als ze de crisis overleven. 
Bart Drenth: “Wij hebben moeite met deze starre houding van de gemeente. We roepen het College van B&W op, samen met andere bedrijfsorganisaties, om wat aan de huren te doen. Door op korte termijn een huurkortingsregeling te treffen”

De maakindustrie verdient absoluut meer aandacht en waardering

De maakindustrie verdient absoluut meer aandacht en waardering

Loyaal zeer oude genever van Van Wees wint de Vakjuryprijs Product van het Jaar. Directeur-eigenaar Fenny van Wees kon helaas niet aanwezig zijn bij de online uitreiking vandaar dat we haar interviewen over het winnen van de prijs. Van Wees: “Natuurlijk is het, in de huidige spannende tijd waarin een groot deel van onze klandizie gesloten is, een lichtpuntje in de duisternis. Op de uitreiking benadrukte wethouder Everhardt van de gemeente Amsterdam het belang van de maakindustrie, voor de werkgelegenheid nu nog meer dan voorheen.
Van Wees: “Helemaal mee eens. Ze draagt bij aan de levendigheid van de stad en wat ons betreft tevens aan het behoud van immaterieel cultureel erfgoed van Amsterdam.” Over samenwerking met andere genomineerden: “Vele jaren geleden onderhield mijn vader contact met het scheepvaartmuseum, daar is onder andere het product Weesopper Mout uit ontstaan, waarvan de kruik een porceleinen replica is van een tijdens de VOC gebruikte geneverkruik. Het origineel is in bezit van het Scheepvaartmuseum. Voor een hernieuwd kennismakingsgesprek zijn wij altijd te porren.”

Aanpassingen steunpakket voor ondernemers fors beter

Aanpassingen steunpakket voor ondernemers fors beter

Naast het besluit van het kabinet om een avondklok in te voeren zijn ook de aanpassingen op het steunpakket voor ondernemers gepresenteerd. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%. Er komt een garantieregeling voor evenementen en steun om het eigen vermogen te versterken. Steun voor het eigen vermogen wordt nu uitgewerkt door het kabinet. En de voorraadvergoeding voor winkeliers wordt verhoogd. Voor kleine bedrijven wordt het minimumbedrag in de TVL verdubbelt naar 1.500 euro en de drempel wordt verlaagd. Het verbeterde steunpakket ondersteunt per april starters die tot nu toe niet konden worden geholpen. Jacco Vonhof: “Het verbeterde steunpakket heeft de nodige voeten in de aarde gehad. We hebben echt nog moeten knokken om bepaalde aanpassingen over de streep te trekken. Het uiteindelijke resultaat mag er wat ons betreft zijn. We realiseren ons dat nog steeds niet iedere ondernemer er volledig mee geholpen zal zijn, maar we hebben het onderste uit de kan gehaald.”

Product van het jaar: tegenwicht aan de eenvormigheid en massaproductie

Product van het jaar: tegenwicht aan de eenvormigheid en massaproductie

De vakjury onder leiding van Bert Bos koos de zeer oude genever van Loyaal van Wees als product van het jaar 2020. De publieksprijs is gegaan naar de ganzenbitterbal van Royal Goose Company. Wethouder Everhardt van de gemeente Amsterdam was ook online aanwezig en ziet het belang van de maakindustrie, voor de werkgelegenheid nu nog meer dan voorheen. Everhardt: “De producten geven een mooi tegenwicht aan de eenvormigheid en massaproductie. De kwaliteit en diversiteit die uit de producten spreekt, dat is het beeldmerk van de stad. Daar geven jullie als mkb vorm aan.” Ook heeft het publiek mogen kiezen uit alle top drie genomineerden van product van de maand. Via een poll is bijna 2.500 keer gestemd. De publiekslieveling is de ganzenbitterbal met 671 stemmen geworden. Patat van Pietersma snacks op de Albert Cuyp kreeg 408 stemmen en Baklava van Şerifoğlu heeft met 301 stemmen een mooie derde plaats. MKB TV zendt een samenvatting uit van de prijsuitreiking beschikbaar op het YouTube kanaal van MKB-Amsterdam.

Belangrijk om naar de positieve ontwikkelingen te blijven kijken

Belangrijk om naar de positieve ontwikkelingen te blijven kijken

Voorzitter Bart Drenth sprak gisterenavond bij de uitreiking Product van het Jaar, online de genomineerden toe: “Amsterdam en de Amsterdamse regio staan niet bekend als een echte maak-stad. Maar er worden hier hele mooie producten gemaakt. Dat blijkt ook maar uit de lijst met alle genomineerden. Allemaal van hoge kwaliteit, met een heel ander karakter. Er is heel veel om te vieren. Al zijn dit behoorlijk moeilijke tijden voor een deel van deze ondernemers. Corona raakt ondernemers hard, ook sommige genomineerden voor deze prijs. In onze regio hebben we nauw overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeenten, onder meer met wethouder Everhardt in Amsterdam, en ook bijvoorbeeld in Haarlemmermeer. Hier hebben we het gehad over uitstel van betaling van belasting en ook het niet heffen van belasting in 2020. In Amsterdam hebben we afgesproken dat de stad ook dit jaar geen precario en reclamebelasting heft en wellicht ook in 2022 niet. Dit jaar zetten we als MKB-Amsterdam vol in op plannen voor de toekomst. Over hoe je als ondernemer dit jaar niet alleen saneert, maar ook investeert. Hoe je nieuwe plannen maakt voor de toekomst. En hoe we als ondernemers, bewoners en overheden daarbij kunnen versterken. 

P96 krijgt geen terrasvergunning

P96 krijgt geen terrasvergunning

Van de zomer was MKB TV onder andere op bezoek bij Edmee de Waal Van Veen van café P96 aan de Prinsengracht om te kijken hoe het gaat met horecaondernemers in de coronacrisis. Veel gemeenten hebben in de zomer horecaondernemers toestemming gegeven om de terrassen uit te breiden. Vooral in deze tijden waarbij horeca ondernemers het extra zwaar hebben. Gisteren is bekend geworden dat burgemeester Halsema geen toestemming geeft voor een permanente exploitatievergunning voor hun terrasboot van P96. Vice-voorzitter MKB-Amsterdam Guido Frankfurther: “De burgemeester heeft helaas besloten dat er na 37 jaar alsnog geen vergunning voor de terrasboot van café P96 komt. Het café had ruim 8200 steunbetuigingen verzameld, waaronder van Stadsdorp Noord-Jordaan, het Amsterdamse Gehandicaptenoverleg en de stadsdeelcommissie Centrum, maar die hebben niet geleid tot een eenmalige uitzondering in een unieke situatie. MKB-Amsterdam vindt dit erg jammer vooral voor de bewoners van de Jordaan en uiteraard Café P96 zelf. Juist in deze Coronatijd, waarin de horeca het al zo ontzettend moeilijk heeft, hoopten ook wij op een andere uitkomst.” 

Als sneeuw voor de zon, column Bert Bos

Als sneeuw voor de zon, column Bert Bos

Er viel sneeuw. Eventjes werd het land wit, raakten we ondergesneeuwd. Een mooiere metafoor voor zaken die ondergesneeuwd zijn, is er niet. Corona-medisch is natuurlijk prioriteit nummer één. Daar zijn we het over eens. Maar corona-economie ligt onder de sneeuw. De opmerking dat het met faillissementen wel meevalt, tart natuurlijk iedere vezel in het mkb waarvan een groot deel zich ternauwernood redt.
Goed er zijn steunpakketten met allerlei regelingen. Gericht op kostenreductie en omzetvergoeding. Gericht op de exploitatie dus. Sommige regelingen betreft kredieten, die het probleem vooruitschuiven. Gelijk een sneeuwschuiver. Dat verhoogt de VV, het vreemd vermogen op de balans en verslechtert de verhouding van de VV met het eigen vermogen de EV. Sic. Daar zitten we niet op te wachten.

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer (66) is overleden. Het bestuur en de medewerkers van MKB-Amsterdam zijn geschokt en verdrietig over zijn plotselinge overlijden. Slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW. Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Hans de Boer was natuurlijk ook voorzitter van MKB-Nederland en hij is in zijn hart altijd middenstander gebleven. Het afgelopen jaar was hij samen met Jacco Vonhof keihard aan de slag in de covid crisis. Iedere ondernemer mag hem dankbaar zijn voor die tomeloze inzet. Ik zal zijn gevatheid en humor erg missen.” Bert Bos, vice-voorzitter MKB-Amsterdam: “Het overlijden van Hans de Boer is een verlies voor ondernemend Nederland. We herinneren ons zijn oprechtheid en drive. Ook zijn unieke taalgebruik en moed. Hans ging niets uit de weg om voor de belangen van de ondernemers op te komen. Daarvoor ging hij door het vuur en was een voorbeeld voor velen. Veel sterkte voor zijn vrouw en naasten in deze zo onverwachte situatie.”

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Vorige week in MKB Mail spraken Henk Grifhorst en zijn zoon Michael zich uit over de plannen van de gemeente Amsterdam. Vader en zoon Grifhorst vroegen zich af waarom de gemeente in tijden van coronacrisis de straten gaat herinrichten. En waarom de parkeertarieven niet worden aangepast. Guido Frankfurther, vice-voorzitter MKB-Amsterdam, kan zich de frustratie goed voorstellen: “Bereikbaarheid is voor winkels van levensbelang, maar het valt moeilijk in te schatten of een werk aan de weg ‘noodzakelijk’ is of niet. Als een riolering onder de weg tijdig vervangen moet worden, omdat er anders kans is dat hij gaat breken, hoe spoedeisend is dat werk dan? Aan de andere kant: als we de wegopbrekingen nu plannen, ligt de weg er straks weer aantrekkelijk bij, als Corona verslagen is. Een mooi ingerichte openbare ruimte trekt klanten”. Wat betreft de hoge parkeertarieven is Frankfurther het eens: “In deze tijden van Corona zijn er veel lege parkeerplaatsen in de stad en is er alle reden om de parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij te stellen.”
(foto Muntplein afgelopen zondag om 12.30 uur)

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Aanstaande donderdag 21 januari is de uitreiking van de Product van het Jaar 2020 verkiezing. Wie van de acht winnaars van Product van de Maand wint de Vakjuryprijs? Bianca Canjels-Munnik over haar winnende product in de maand februari: de Amsterdamse ui van De Leeuw Zuurwaren: “We staan al 170 jaar waar we nu staan en het blijft heel goed gaan. In 1850 is het familiebedrijf opgericht door overgrootvader Isaac de Leeuw. In die tijd bestonden er nog geen koelkasten. Om voedsel langer houdbaar te maken ging men het voedsel conserveren om langer te bewaren. Isaac ontwikkelde zijn eigen speciale geheime smaak in het conserveren en trok met zijn kar langs de huizen. De Amsterdamse ui was toen al een begrip. De winkel aan de Vrijheidslaan 78 is drie dagen per week geopend, donderdag, vrijdag en zondag. Inmiddels ligt het product in de schappen van Groningen tot Limburg en draagt het zo het Amsterdamse product uit.” Vrijdag 22 januari is de uitreiking van Product van het Jaar op MKB TV te zien.

Anderhalve meter maatregel subsidie

Anderhalve meter maatregel subsidie

Ben je ondernemer in de gemeente Amstelveen? Weet dat er corona steunpakket is voor mkb’ers. Het pakket is aanvullend op alle rijksregelingen en bestaat op dit moment uit: de MKB Noodlening, uitstel van betaling van belastingen, ondersteuning vanuit het Ondernemersloket, etc. Wethouder Gordon start binnenkort met de MKB anderhalve meter maatregel subsidieregeling. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming voor gemaakte kosten voor aanpassingen gerelateerd aan covid 19 maatregelen. Binnenkort, vanaf 20 januari 2021, kan de subsidie worden aangevraagd. De Gemeente Amstelveen is, voor zover bekend, de eerste gemeente in Nederland met een dergelijke subsidieregeling voor haar ondernemers.

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

Wil jij je inzetten voor ondernemers in de regio Amsterdam? MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders. Of ben je al afgestudeerd en heb je interesse in één dag per week werken voor MKB-Amsterdam, reageer dan ook. Jouw rol is onze boodschappen over te brengen op ondernemers, bestuurders, politici en pers. Daarvoor gebruiken we de kanalen MKB TV, MKB Mail en sociale media. Je maakt ook deel uit van het algemeen bestuur van MKB-Amsterdam. Daarin beslis je mee over waar MKB-Amsterdam zich de komende tijd voor gaat inzetten en welke standpunten we daarbij gaan innemen. In deze rol kun je leren hoe je maximale invloed uitoefent via (sociale) media. Je ziet van heel dichtbij waar veel ondernemers mee te maken hebben. En je kunt ondernemers helpen door hun vragen en wensen onder de aandacht te brengen. Zo maak je het verschil.

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

De verlengde lockdown treft kledingwinkels hard. Zo heeft winkelier Bart De Groot 500.000 euro aan kleren over voor zijn vijf modezaken in Amsterdam. Kleding is een seizoensartikel. Dat betekent dat de wintercollectie die winkeliers hebben moeten inkopen door deze lockdown moet worden afgeschreven. Er is nog geen zicht op het einde van de lockdown. En evenmin is er zicht op een tegemoetkoming in de schade. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Het steunpakket moet beter: onder meer de drempel voor de regelingen omlaag, het plafond van de TVL en de voorraadvergoeding voor winkeliers flink omhoog. Er moet iets gebeuren om het eigen vermogen van ondernemers te stutten, om starters te helpen en zelfstandig ondernemers in de TOZO beter te steunen en zo hebben we meer punten op ons lijstje. De gesprekken zijn nog volop aan de gang.” Voor Bart De Groot kan dit niet snel genoeg gaan. “Door de snelle verspreiding van het virus zullen we voorlopig voorzichtig moeten zijn. Verkopen via de achterdeur zie ik dus niet zitten. Maar daar hoort wel een goede compensatie bij. En dat mag niet te lang meer duren.”

Waarom richt de gemeente zich niet alleen op noodzakelijke werkzaamheden?

Waarom richt de gemeente zich niet alleen op noodzakelijke werkzaamheden?

In de media stond afgelopen week een overzicht van de gemeente Amsterdam met alle wegopbrekingen voor het komende jaar. Vanuit onze leden krijgen we hier reacties op, waaronder van Henk Grifhorst en zijn zoon Michael. Ze zijn eigenaar van ’t schooltje, kindermode. Vader en zoon Grifhorst vragen zich af waarom de gemeente in tijden van coronacrisis de straten gaat herinrichten. Grifhorst: “waarom richt de gemeente zich niet alleen op de noodzakelijke werkzaamheden? Stel de niet noodzakelijke werkzaamheden, negen tot twaalf maanden uit. Nog een ander probleem in Amsterdam zijn de parkeertarieven. Het allerliefste willen we dat de gemeente in Amsterdam de parkeertarieven gaat aanpassen. Door corona maar ook door hoge parkeertarieven komen veel winkels leeg te staan waardoor de buurt ook weer achteruitgaat.” Hoe kijk jij als ondernemer naar dit vraagstuk? Laat het ons weten via Facebook.

Hoe beter het gaat met ons bedrijf, hoe beter het gaat met de Nederlandse natuur

Hoe beter het gaat met ons bedrijf, hoe beter het gaat met de Nederlandse natuur

Volgende week is de uitreiking van de Product van het Jaar 2020 verkiezing. Wie van de acht winnaars van Product van de Maand zal op 21 januari een prijs in de wacht slepen? We vragen aan Daan van Diepen over zijn winnende product in de maand oktober: de Nederlandse kruidenthee van Wilder Land, voorheen Ptthee. Wat heeft het jullie gebracht? Van Diepen: “Het heeft ons een hoop publiciteit opgeleverd wat we ook terug zagen in de verkoop van onze thee. Dat betekent dat we volgend jaar weer meer bloemen en kruiden kunnen gaan inzaaien bij boeren in de regio Amsterdam. Vanaf begin 2021 zijn we over gegaan naar een nieuwe naam: Wilder Land. Je kan alvast een kijkje nemen op www.wilder-land.com hoe het er uit komt te zien. Onze missie is het herstel van Nederlandse biodiversiteit op basis van een businesscase. Hoe beter het gaat met ons bedrijf, hoe beter het gaat met de Nederlandse natuur en de boeren rondom Amsterdam.”

Als sneeuw voor de zon, column Bert Bos

Een kilo drank, column Bert Bos

Voor wie geen Spaans kent en dat is de meerderheid is de Nederlandse vertaling van Dranquilo: Drank Kilo. Een kilo drank. Het tegengestelde wat met de nieuwe campagne bereikt moet worden. Na ‘Glaasje op laat je rijden’ en de ‘wie is de BOB’ is er nu na dertig jaar notabene ineens een campagne ‘Dranquilo’. Bedacht door staatssecretaris Blokhuis, partijgenoot van Mark Rutte. De partij die toch al bekend staat haar overwinningen te vieren met een goed gevuld glas. Dranquilo, hoe bedenk je het? Dat bereikt maar een klein deel van de Nederlandse bevolking. Weggegooid geld (dat beter naar de horeca had kunne worden geschonken) en dat nog in de peperdure Coronatijd.

Overzicht van alle overheidssteunmaatregelen

Overzicht van alle overheidssteunmaatregelen

Nederland gaat tot en met 19 januari in lockdown misschien wel langer. De impact op het bedrijfsleven is groot. Heb je vragen over de precieze uitwerking van maatregelen? Check de website van MKB-Nederland, hier vind je een overzicht met informatie voor ondernemers van de overheid en brancheorganisaties. Naast een uitgebreide Q&A vind je een overzicht van alle overheidssteunmaatregelen. Klik hier voor de website.

Time-out voor je bedrijf

Time-out voor je bedrijf

De persconferentie van het kabinet is vanavond pas. Intussen weten we uit diverse media dat de lockdown verlengd wordt. Dit zijn zware tijden voor verschillende ondernemers waaronder winkeliers, horecaondernemers en ondernemers uit andere branches. Bevind je je in deze situatie als ondernemer dan is het goed om te weten dat er een regeling bestaat om je bedrijf tijdelijk stop te zetten. Een time-out-arrangement (TOA). In een time-out regeling spreek je met je schuldeisers af elkaar geen pijn te doen. Banken en obligatiehouders eisen hun vordering niet op en schelden soms een deel van je renteverplichtingen kwijt. Als ondernemer beloof je in ruil daarvoor de positie van deze financiële partijen niet te schaden. Zo heb je als ondernemer de tijd om deze crisis door te komen en in de tussentijd orde op zaken te stellen.

Wij willen ondernemers beter op de kaart zetten.

Wij willen ondernemers beter op de kaart zetten.

De winnaars van Product van de Maand ontvingen afgelopen jaar een publiekscampagne door het hele land van Centercom, partner van MKB-Amsterdam. Voor de winnaars een mooie prijs. Tijd om Centercom te vragen waarom ze partner zijn voor het Product van de Maand. Een gesprek met Rutger, Remco en Baukje: “Amsterdam heeft veel bijzondere en innovatieve producten. Ook wij willen deze ondernemers in en rond Amsterdam nóg beter op de kaart zetten. Door het Product van de Maand een mooie plek te geven in onze buitenreclamenetwerken hopen wij deze een extra boost te geven. Hier dragen wij graag aan bij.

Halsema wil buitenlandse bezoekers weren uit coffeeshops

Halsema wil buitenlandse bezoekers weren uit coffeeshops

Burgemeester Halsema wil het imago van Amsterdam als internationale cannabishoofdstad veranderen. In het nieuwe beleid kan je alleen iets kopen in een coffeeshop als je aantoont dat je Nederlands ingezetene bent. Voorzitter Bart Drenth van MKB-Amsterdam reageert voorzichtig op het nieuws. Hij is blij met de plannen om de achterkant van de coffeeshops te reguleren. Drenth: “We wachten nog de details af, hoe dit eruit gaat zien. Gaat Amsterdam alsnog meedoen aan de wietproef voor legaal gekweekte wiet?” Het weren van buitenlandse bezoekers heeft niet zijn eerste voorkeur. “We begrijpen niet zo goed dat coffeeshops bij de stad horen, maar bezoekers daar niet welkom zijn.”

Gemeente als huurbaas is geen pretje

Gemeente als huurbaas is geen pretje

Veel ondernemers hebben problemen met de gemeente als huurbaas in deze tijden van corona. Jasper Smink van TopRow huurt locaties van de gemeente voor zijn watersportbedrijf, onder meer bij de Berlagebrug in de Amstel. Zijn bedrijf lijdt sterk onder de coronacrisis en wil daarom graag een lagere huur. Maar de afdeling Vastgoed geeft niet thuis. Wat Smink ook doet, hierover is geen gesprek mogelijk. Dat kan pas als het bedrijf in surseance van betaling terecht is gekomen. Maar dan ben je al ver heen, is het personeel veelal al ontslagen en de inboedel verkocht. Raadslid Claire Martens van de VVD pleit voor meer hulp voor huurders van gemeentelijk vastgoed. Het huidige pakket is volgens Martens volstrekt onvoldoende. Vandaag dient ze een initiatiefvoorstel in.

MKB-Amsterdam pleit voor Real Time Bereikbaarheid

MKB-Amsterdam pleit voor Real Time Bereikbaarheid

Met het grote aantal te verwachten opbrekingen en stremmingen in 2021 dreigt de bereikbaarheid van de stad verder te verslechteren. MKB-Amsterdam dringt bij de gemeente aan om met spoed een digitale omgeving te ontwikkelen waarop van dag tot dag de actuele bereikbaarheid valt af te lezen. De verschillende werkzaamheden moeten beter op elkaar worden afgestemd en is het noodzaak om meer tijdelijke laad- en losvoorzieningen rondom de versperringen aan te leggen. Guido Frankfurther: “Als MKB-Amsterdam snappen we heel goed dat dit allemaal nodig is, maar zorg dan wel dat onze ondernemers bereikbaar blijven en je overal kunt laden en lossen. We pleiten voor een betere afstemming tussen de gemeentelijke plannenmakers.”

We zijn door de 1.600 stemmen heen

We zijn door de 1.600 stemmen heen

De stemmenstrijd voor de Publieksprijs van Product van het Jaar 2020 is in volle gang. De top tien is gewijzigd en Patatje van Pietersma Snacks staat met stip op één met 402 stemmen. De bitterbal van Royal Goose Company staat op twee met 241 stemmen en de regenjas van Maium is de top drie binnengedrongen met 169 stemmen. Breng nu nog je stem uit op je favoriete product. Dat kan tot 14 januari.
Kijk voor alle producten op https://mkb-amsterdam.nl/product-van-het-jaar/.

Als sneeuw voor de zon, column Bert Bos

Opmerkelijk Ondernemen Column Bert Bos

We tekenen zes januari 2021. De eerste prik. Een nu al historische dag. De dag van het keerpunt. Ook in Amerika inmiddels. Ja dit moet de (inter)nationale dag van “Het Keerpunt” worden! Ook de koning is inmiddels voor. Ieder jaar weer vieren. Als je jarig bent op die dag heb je geluk. Voorwaarts Mars Ja. Afscheid van het verleden. Ieder einde, een nieuw begin. Focus op een duurzame toekomst. De Homo Sapiens veert op. De Homo Deus is aan zet (titels van twee interessante boeken). De beloning van het afzien van alle Nederlanders (en Amerikaanse democratie). Als er perspectief is, is het volhouden gemakkelijker. Zo zit de diersoort mens gewoon in elkaar.

Belangrijk om naar de positieve ontwikkelingen te blijven kijken

Acht ontwikkelingen voor ondernemers in 2021

MKB-Amsterdam wenst je een heel mooi nieuw jaar toe! Voorzitter Bart Drenth schetst de acht belangrijkste ontwikkelingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt in 2021. Dit wordt het jaar om te investeren en te groeien! Al wordt 2021 zeker niet makkelijk, met alle naweeën van de covid crisis en Brexit. De arbeidsmarkt wordt een merkwaardige mengeling van oververhitting en onderkoeling. En in Amsterdam loopt het verkeer vast op alle onderhoudswerkzaamheden en knippen.
Eén ontwikkeling licht ik er speciaal uit: er liggen in 2021 veel kansen op het gebied van digitalisering. We zien dat de lockdown de toepassing van technologische mogelijkheden heeft versneld. Iedereen ging bijvoorbeeld videovergaderen en bestelde veel via internet. In 2021 verwachten we nog meer van dit soort ontwikkelingen. Is jouw bedrijf daar goed op toegerust? MKB-Amsterdam gaat je daarbij helpen. Met trainingen, webinars en platforms waarin ondernemers elkaar kunnen ondersteunen. We gaan in onze regio voor een digitaliseringsoffensief!

Laat ondernemers niet tussen wal en schip vallen bij de TVL

Laat ondernemers niet tussen wal en schip vallen bij de TVL

Sommige ondernemers dreigen tussen wal en schip te vallen bij de regeling TVL voor de tegemoetkoming vaste lasten. De timing van de lockdown is niet alleen beroerd omdat die de traditioneel drukste horeca- en winkelweken van het jaar treft. De vijf weken van sluiting beslaan ook nog eens twee kwartalen. Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vraagt hier een oplossing voor bij het kabinet.
Voor het nieuwe jaar is onze focus gericht op het creëren van perspectief. We hebben er bij het kabinet op aangedrongen dat de eerder aangekondigde pilots in januari – onder meer in de evenementenbranche – gewoon doorgaan. Alleen met veel meer en breder testen kunnen we het virus onder controle houden terwijl er wel weer (veel) meer mogelijk is. De capaciteit is er. Het is een betere aanpak dan steeds teruggrijpen op het sluiten van de economie. Tot het moment dat de meeste Nederlanders zijn gevaccineerd, is het testen, testen en nog eens testen. Met een negatieve test wel naar de bioscoop, een concert of de kroeg kunnen. Ik hoop dat het snel die kant op gaat.

Help horecapersoneel (tijdelijk) elders aan werk

Help horecapersoneel (tijdelijk) elders aan werk

Personeel waar je (tijdelijk) geen werk meer voor hebt kan mogelijk elders goed aan de slag. Het regionaal werkcentrum heeft daarvoor een nieuwe service geopend. Wethouders van Ballegooijen en Gordon van de gemeente Amstelveen roepen werkgevers op zich hiervoor te melden. Wethouder werkgelegenheid Marijn van Ballegooijen van de gemeente Amstelveen: “Op deze manier komen aanbod en vraag samen. Als we zo onze ondernemers aan elkaar kunnen koppelen helpen we de horeca. Ik roep ondernemers daarom op zich zoveel mogelijk aan te melden. Ondernemers wees solidair”.

Brexit gaat hoe dan ook zeer doen

Brexit gaat hoe dan ook zeer doen

Nederland heeft in maart pas een derde van de ongeveer 1000 extra douane-ambtenaren beschikbaar die nodig zijn als de EU en het VK geen deal sluiten voor 31 december. Vele deadlines zijn al verstreken, waaronder die van het Europees Parlement afgelopen zondag. Hoewel de onderhandelingen voorlopig nog doorgaan, is de kans op een goed akkoord klein.

Fijne feestdagen

Fijne feestdagen

Voor jou als ondernemer was dit jaar hectischer dan ooit, al leverde je dit misschien geen cent omzet op. Ook voor MKB-Nederland was het druk. We onderhandelden op het Binnenhof en in de diverse gemeentehuizen uit onze regio. Lees hier de hele kerstwens van onze voorzitter Bart Drenth.

Gebruik komende weken om het testen goed te organiseren

Gebruik komende weken om het testen goed te organiseren

Het is een ongelooflijke teleurstelling dat het kabinet de aangekondigde maatregelen heeft moeten nemen. In de voor veel sectoren traditioneel beste weken van het jaar komt er van de een op andere dag geen cent meer binnen. Daarom is het belangrijk dat ook voor deze ondernemers de steun van het kabinet bereikbaar is. Goed is in elk geval dat na overleg met het kabinet het NOW-loket niet vandaag dicht gaat, zoals was gepland, maar tot 27 december voor aanvragen openblijft. De volledige lockdown duurt tot ver in januari. Daarom moeten op 19 januari maatregelen klaarstaan om het virus na de lockdown onder controle te houden terwijl het land weer meer opengaat, zoals het testen van scholieren. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op premier Rutte. MKB-Nederland en VNO-NCW dringen er verder bij het kabinet op aan om de komende weken te gebruiken om het testen ‘nu echt goed te gaan organiseren’ en zich optimaal voor te bereiden op de periode ná 19 januari.

We verkopen over de hele wereld

We verkopen over de hele wereld

Het Product van de Maand mei had een speciaal thema: coronaproof. Producten of diensten die goed inspeelden op de corona situatie. Om ondernemers elkaar te laten te inspireren hoe met de crisis om te gaan. Een interview met de winnaar Jitske Naberman hoe het nu met de webshop voor museumwinkels gaat. Jitske: ‘Vandaag hebben wij ons weten te certificeren voor Thuiswinkel.org. Inmiddels hebben zes musea zich aangesloten, te weten het Rijksmuseum, Eye filmmuseum, het Tropenmuseum, het Joods Historisch museum, de Kunsthal en het Maritiem museum. Drie andere musea willen zich gaan aansluiten. Uitdaging is nog meer musea en meer bezoekers te krijgen. We hebben een Dutch Museum Shop giftcard en we verkopen over de hele wereld. We hebben orders uit onder andere Hong Kong, Zuid-Korea en Australië. Ons best verkopende product is de David Lynch koffie. David Lynch gaat een film maken voor Netflix. Ook de delfsblauwe tulpenvaas van het Rijksmuseum verkoopt goed.” Nieuwsgierig? Kijk op www.DutchMuseumGiftShop.nl 

Als sneeuw voor de zon, column Bert Bos

Opmerkelijk Ondernemen column Bert Bos

Duurzame Reset. Het beeld deze week van die grote festivalondernemer die de overheid de laatste maanden zijn logistieke kennis heeft aangeboden en continue nul op het rekwest kreeg, was ontroerend. En tegen de achtergrond van de worsteling de organisatie van het vaccin voor elkaar te krijgen wordt deze herinnering steeds ontroerender. Het was een groots gebaar maar er werd niet geluisterd en er was geen samenwerkingsattitude op de “Kneuterdijk”.

Laat ondernemers niet tussen wal en schip vallen bij de TVL

Lockdown ongekende klap voor ondernemers

Het is voor vele duizenden ondernemers een klap dat het toch al slechte jaar 2020 eindigt met een volledige lockdown die tot ver in januari duurt. Helemaal voor winkels die het juist van de decembermaand moeten hebben en hierdoor met onverkoopbare voorraden blijven zitten. Het is goed dat het steunpakket vorige week is uitgebreid en verbeterd. De vraag is of dat deze ondernemers soelaas biedt. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de ingrijpende maatregelen die premier Rutte maandagavond heeft aangekondigd. “Elke kans voor ondernemers om het jaar nog enigszins positief af te sluiten, is daarmee vervlogen.” We dringen er bij het kabinet op aan om de komende weken te gebruiken om het testen “nu echt goed te gaan organiseren” en zich optimaal voor te bereiden op de periode ná 19 januari. Dat wil zeggen: doorgaan met de eerder aangekondigde pilots in onder meer de evenementenbranche en een verdere inzet om met gericht testbeleid het virus in te dammen. “Dat is een betere aanpak dan steeds teruggrijpen op het sluiten van de economie.”

Voorkom surséance of faillissement

Voorkom surséance of faillissement

Per 1 januari gaat een nieuwe wet in waarmee schulden sneller geherstructureerd kunnen worden: de WHOA. Deze wet is belangrijk om faillissementen en baanverlies te voorkomen. Wanneer je als ondernemer je schulden niet meer kunt betalen, kun je met (een deel van) de schuldeisers een akkoord proberen te sluiten. Daarna wordt dat akkoord voorgelegd aan de rechter. Die beoordeelt de eerlijkheid van de procedure en de verdeling. Daarop kan de rechter besluiten het akkoord te ‘homologeren’. Dat betekent dat het akkoord ook aan de schuldeisers wordt opgelegd die er niet mee hebben ingestemd. Een normale faillissementsprocedure is duur en kan lang duren. Bovendien heeft een faillissement heftige gevolgen voor de schuldenaar, waarbij je alles kwijt kunt raken wat je hebt opgebouwd. De nieuwe wet biedt de mogelijkheid om de afwikkeling van de schulden veel gecontroleerder te laten verlopen.

Samenwerken aan werk in de regio

Samenwerken aan werk in de regio

Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Michal van Dantzig: “MKB-Amsterdam is mede initiatiefnemer van het Regionaal Werkcentrum. Tijdens het werkbezoek van Koningin Maxima en Mariette Hamer van de Sociaal Economische raad aan het Regionaal Werkcentrum, werd er gesproken over wat het Regionaal Werkcentrum voor MKB werkgevers en hun werknemers kan betekenen, in deze lastige ‘Corona’ periode. MKB-Amsterdam organiseert in 2021 een aantal webinars over de dienstverlening van het Regionaal Werkcentrum. Michal: “Op deze manier willen we informatie ophalen wat er bij de ondernemers speelt en informatie geven over wat het RWC voor jou als werkgever kan doen.” (Lees verder voor video werkbezoek Maxima).

Barbara Baarsma: plan Food Capital smaakt naar meer

Barbara Baarsma: plan Food Capital smaakt naar meer

In een nieuwe aflevering van MKB TV gaat Bart Drenth in gesprek met Barbara Baarsma over de productie en consumptie van voedsel in onze regio. Baarsma is naast directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam ook hoogleraar aan de UvA. Eerder schreef Baarsma het boek: Nederland Voedselparadijs. Waarin kringlooplandbouw als oplossing wordt aangedragen. Baarsma: “Wij moeten ons als Amsterdammers realiseren dat we in onze nabijheid fantastisch vers voedsel in overvloed hebben. Beter om iets van dichtbij te eten dan zeer bewerkt voedsel van verder weg eten. Goed voor gezondheid, portemonnee en het is lekker. De hap die we ‘s avonds eten, heeft 30.000 km afgelegd, het is beter om dit te halveren.” MKB-Amsterdam wil graag dat Amsterdam een Food Capital wordt. “Wij willen dat overal in Amsterdam goed voedsel te krijgen is”, aldus Bart Drenth van MKB-Amsterdam. “Zo willen we van Amsterdam de plek maken waar je het beste kunt eten. Niet alleen lekker, maar ook gezond, duurzaam en betaalbaar”. Volg ons op YouTube om geen aflevering van MKB TV te missen.

Tussenstand publieksprijs Product van het Jaar

Tussenstand publieksprijs Product van het Jaar

Bijna 500 stemmen zijn al binnen voor het Product van het Jaar Publieksprijs 2020! Alle top drie genomineerden van de Product van de Maand verkiezing maken kans om de publieksprijs te winnen. Welke producten staan nu in de top 10 van de publieksstemmen? Lees snel het artikel verder. Wil je dat jouw favoriete product hoger komt te staan, stem en deel!  Meer informatie en stemmen, bezoek onze webpagina Product van het Jaar hier. Stemmen kan tot 14 januari 2021.

Laat ondernemers niet tussen wal en schip vallen bij de TVL

Steunpakket flink verbeterd, maar niet voor iedereen voldoende

Deze week presenteerden ministers Hoekstra, Wiebes en Koolmees een uitbreiding van het steunpakket. Het aanvullende steunpakket is een stevige verbetering voor ondernemers in alle zwaar getroffen sectoren. Toch is het lang niet voor elke individuele ondernemer voldoende om zijn of haar bedrijf door deze crisis te loodsen. Jacco Vonhof: “we zijn hierover weken met het kabinet in gesprek geweest. Het pakket dat er nu ligt, is aanmerkelijk beter dan wat er aanvankelijk op tafel lag en bevat veel van de punten die we samen met VNO-NCW hebben ingebracht. De flink hogere TVL geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober en voor ondernemers met omzetverlies in alle sectoren, dus ongeacht de SBI-code van het bedrijf. Ook gaat de drempel voor omzetverlies niet omhoog (blijft 30 procent).”

Distilleren, de kunst van het ruiken

Distilleren, de kunst van het ruiken

We interviewen Nikki Swart – van Wees over het winnende Product van de Maand november, Loyaal zeer oude genever van A. van Wees distilleerderij De Ooievaar. Swart: “Wij maken in totaal ruim 400 producten waarvan 70 esprits, 60 likeuren, 20 genevers en daarnaast traditionele Oudhollandse dranken zoals Advocaat, Kandeel en Oranjebitter. Wat ons betreft is het een uitdaging om zoveel prachtige ballen in de lucht te houden en de traditionele producten niet te laten verdwijnen van de Nederlandse aardbodem. Daarmee houden wij het ambacht fijndistilleren te Amsterdam in stand, dat sinds 2016 op de nationale immaterieel erfgoedlijst is geplaatst. Ons streven is daar zoveel mogelijk mensen kennis mee te laten maken.”

Utrechtsestraat en Albert Cuypmarkt #kooplokaal

Utrechtsestraat en Albert Cuypmarkt #kooplokaal

Steeds meer winkelstraten zijn bezig om hun winkelgebied te promoten. Juist in deze tijden waarbij mensen worden opgeroepen om vooral lokaal te kopen. Stadsdeel De Pijp heeft in samenwerking met ondernemersverenigingen de campagne gestart: ‘De Pijp Dooft Nooit’. Nu heeft ook de Utrechtsestraat en de Albert Cuypmarkt een promotiefilm gemaakt. MKB-Amsterdam vindt het altijd goed om mensen te stimuleren om lokaal te kopen. Door de coronacrisis meer dan ooit, vooral in de komende kerstperiode.

Stem en deel Product van het Jaar 2020

Stem en deel Product van het Jaar 2020

We sluiten het jaar af met een verkiezing Product van het Jaar. Verkiezing van het Product van het Jaar 2020 bestaat uit twee prijzen: de vakjuryprijs en de publieksprijs. Alle top drie genomineerden van de Product van de Maand verkiezing maken kans om de publieksprijs te winnen. Op onze website staat een overzicht met alle top 25 producten en daarmee kun je je klanten, leveranciers, vrienden, familie en andere relaties attenderen om op een product te stemmen. De uitreiking vindt plaats op onze Nieuwjaarsborrel op donderdag 14 januari. Wij wachten uiteraard nog even af wat de Coronamaatregelen op dat moment zijn, of het een fysieke, digitale of hybride bijeenkomst wordt.
Meer informatie en stemmen, bezoek onze webpagina Product van het Jaar hier. Deel, like en stem op jouw favoriete product!

Als sneeuw voor de zon, column Bert Bos

Opmerkelijk Ondernemen Column Bert Bos

“Lucky Ajax” sprak de rest van Nederland het afgelopen weekend jaloers, na de nederlaag van Ajax in Twente. Alle concurrenten verloren en dus de stand bleef hetzelfde en dus bleef Ajax op de eerste plaats zoals het hoort. Ajax bovenaan. Tegen deze achtergrond was deze week de uitslag van de eerste “Geluks- en Tevredenheidmonitor” van het CBS uiterst confronterend. Amsterdam op de laatste plaats. Amsterdam in degradatiegevaar. Notabene evidence based. Dus smoesjes tellen niet. De feiten zijn de feiten. Voor Corona opgemaakt ook. Amsterdam verliest van Friesland en Drenthe. Het platteland wint van de stad. Het klopt met de op gang komende trek naar het platteland van ontevreden gezinnen die hun geluk elders zoeken. 

MKB-Amsterdam pleit voor Real Time Bereikbaarheid

Knip Weesperstraat verkort

De proef om de Weesperstraat gedurende twee maanden af te sluiten wordt met twee weken ingekort en wordt alleen overdag en ’s avonds gehouden. Ook wordt het definitieve besluit door de wethouder pas begin februari genomen en wordt er een ‘noodstop’ ingebouwd voor als de stad volledig vast komt te staan. Dit zijn de uitkomsten van het raadsdebat hierover. MKB-Amsterdam heeft intensief gepleit voor het afblazen van de voorgenomen afsluiting en op te houden met deze ‘experimentele fratsen’ die de bereikbaarheid van de stad ernstig in gevaar brengen. De proef Knip Weesperstraat wordt nu gehouden van 15 maart tot en met 25 april van zes uur ’s morgen tot elf uur ’s avonds. Naast deze knip komen er in de omgeving nog drie afsluitingen om sluipverkeer te voorkomen. De gemeente zet, op verzoek van MKB-Amsterdam, een uitgebreide informatiecampagne op.

Laat ondernemers niet tussen wal en schip vallen bij de TVL

MKB-Nederland brengt lokale lasten in beeld

Jacco Vonhof van MKB-Nederland laat door middel van een lastenscan onderzoeken hoe de lokale lasten zich bij gemeenten ontwikkelen. Met als uitkomst dat gemeenten gestimuleerd worden om extra maatregelen te nemen om ondernemers te ondersteunen. Te denken valt aan: belastinguitstel, opdrachten naar voren halen en huurverlichting. Jacco Vonhof: “Juist de sectoren die het zwaarst getroffen zijn door de coronacrisis hebben te maken met veel lokale regels en lasten. Zij hebben ook in 2021 verlichting nodig om overeind te blijven. Daarom hebben we een scan met belangrijke maatregelen gemaakt om lastenstijgingen te voorkomen en bureaucratie voor ondernemers te verminderen. Dit is nodig om een snel herstel mogelijk te maken.” MKB-Amsterdam heeft deze scan doorgestuurd naar gemeenten in de regio Amsterdam en volgt de lokale lasten verlichting op de voet. We houden je op de hoogte zodra er meer nieuws is. 

Interview met Product van de Maand winnaar september – Bitterbal van Royal Goose Company

Interview met Product van de Maand winnaar september – Bitterbal van Royal Goose Company

“Pssst ….. het is geen gerucht de lekkerste bitterbal komt uit de lucht!” De winnaar van Product van de Maand september is de Bitterbal van Royal Goose Company. De gedachte achter het productidee is duurzaam. Het ontlast Schiphol en vooral de boeren in Nederland. De ganzen op Schiphol zijn een risico voor de vluchtveiligheid. En op de akkers brengen de ganzen veel schade aan. Afgeschoten ganzen kunnen afgevoerd worden en verdelgd. Maar bij Royal Good Company krijgt de gans een positie in de voedselketen. Met een eigen karakteristieke smaak. Lees het interview met Jan-Tjerk Schuurmans, eigenaar en oprichter van de Royal Goose Company, wat hij sinds het winnen met de ganzen bitterbal tot nu toe heeft bereikt en waar zijn uitdagingen de komende tijd zitten.

Interview Robot Playground, sociaal educatief robotprogramma voor kids van RobotWise

Interview Robot Playground, sociaal educatief robotprogramma voor kids van RobotWise

Robot Playground voor Kids van RobotWise won afgelopen juni het ‘Product van de Maand’. Het is een sociaal educatief lesprogramma voor alle leeftijden, van basisschool tot en aan de universiteit. Zo wordt vanaf zeer jonge leeftijd interesse gewekt voor technologie en de wisselwerking met het functioneren van de mens. We interviewen Tamar Neter, eigenaar en oprichter: “Naast een aantal start-up nominaties en een award in de wacht te hebben gesleept, was dit onze eerste MKB prijs. Voor ons een hele mooie volgende stap van start- up naar MKB. Het is een waardevolle erkenning in een turbulente periode, wat ons een extra boost heeft gegeven om door te blijven ontwikkelen. Sinds maart 2020 zijn al onze activiteiten gecanceld en moesten we omdenken. We hebben strategische keuzes gemaakt, waaronder het aanvragen van subsidies voor scholen op basis van no-cure-no-pay. Wat heeft geresulteerd in het ophalen van € 900.000,- voor het onderwijs om te besteden aan onze lesprogramma’s, het opleiden van docententeams en de aanschaf van robots in 2021 voor de scholen.”

Maxima bracht bezoek aan Regionaal Werkcentrum Amsterdam

Maxima bracht bezoek aan Regionaal Werkcentrum Amsterdam

Mariëtte Hamer (voorzitter SER) bracht samen met Koningin Maxima vandaag een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC). Het bezoek richtte zich op het van werk naar werk begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken. Zij sprak met medewerkers van het RWC en mkb-ondernemers die door corona getroffen zijn. Waaronder met ondernemer Jasper Smink, bestuurslid van MKB-Amsterdam. Smink vertelde over hoe zijn bedrijf door de crisis komt en wat dit betekent voor zijn werkgelegenheid. Het RWC verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Hierdoor blijven mensen aan het werk en wordt uitstroom naar een uitkering voorkomen. Bart Drenth: “Het regionaal werkcentrum is nu hard nodig omdat we verwachten dat veel bedrijven nu overcapaciteit hebben, terwijl andere bedrijven nog steeds personeel tekort hebben. Wij roepen beide typen bedrijven zich bij het rwc te melden.”

Miljard voor Noord-Zuidlijn en Ringlijn

Miljard voor Noord-Zuidlijn en Ringlijn

Een nationale alliantie van zeven partijen, waaronder de Vervoersregio en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, hebben een akkoord bereikt over een bijdrage van ruim één miljard euro voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn in Amsterdam. MKB-Amsterdam is al jaren voorstander van deze plannen. Guido Frankfurther, vice-voorzitter MKB-Amsterdam: “Dit is heel goed nieuws voor de Metropool en Amsterdam. Door de aanleg van deze metro’s wordt ruimte vrijgespeeld voor extra nationaal en internationaal treinverkeer. Daarnaast zal dit nog weer meer mensen gaan verleiden met het OV in plaats van de auto naar de stad te komen, waardoor de Amsterdam beter bereikbaar wordt voor noodzakelijk verkeer, zoals vracht- en bouwverkeer”.

Interview met Maium winnaar Product van de Maand januari

Interview met Maium winnaar Product van de Maand januari

Welk product wordt winnaar van de Vakjuryprijs Product van het Jaar 2020? Alle winnaars van Product van de Maand 2020 maken kans. Winnaar van het Product van de Maand januari, de regenjassen van Maium, Anita Palacios en Hendrik van Benthem:  “Het winnen van het Product van de Maand heeft een enorme veer in onze kont gegeven, het heeft ons veel trots gebracht. Een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Natuurlijk draagt de exposure bij aan onze naamsbekendheid in heel Nederland. De COVID crisis was in het begin een grote uitdaging voor ons (we produceren in China) maar nu gaat het ons enorm voor de wind. Het lijkt er op dat de duurzaamheidstrend die een aantal jaren geleden is ingezet, tijdens de lockdown in een stroomversnelling is geraakt. Consumenten kiezen daardoor vaker voor een duurzaam alternatief en daar profiteren wij weer van.” Op onze website staat een overzicht van alle top 25 producten. Hier kan je ook stemmen op jouw favoriet.