Nieuwe horecaregels in de maak

Nieuwe horecaregels in de maak

In het huidige systeem van horecavergunning zijn er per stadsdeel verschillende horecaregels, die door verschillende instanties moeten worden verleend en gehandhaafd. Dit leidt ertoe dat niet in alle gelijke gevallen dezelfde regels worden gehanteerd. Het nieuwe...