Kleine reclame-uitingen ontzien bij vaststellen reclamebelasting

Bij de vaststelling van de nieuwe reclamebelasting worden ondernemers met kleinere reclame-uitingen ontzien, na een motie van D66-raadslid Erik Schmit. Hiermee wordt de lastendruk op – voornamelijk – het mkb niet verhoogd, en komt de nadruk te liggen op grote reclame-uitingen, die een grotere impact hebben op de openbare ruimte. Schmit: “Het is goed om te zien dat we de kleine ondernemer ontzien bij de vaststelling van de reclamebelasting, door de belasting op kleine reclame-uitingen niet te verhogen en te indexeren. Hiermee wordt de belasting voor reclame eerlijker verdeeld.”

Onevenredig

Sinds 2022 betalen Amsterdamse ondernemers weer belasting voor reclame-uitingen in de openbare ruimte. In het vorige systeem betaalde men relatief meer voor een kleine reclame-uiting dan voor een grote, terwijl de impact op de openbare ruimte groter is. Ter illustratie: een ondernemer met 49m2 aan reclame betaalde maar 3,5 keer zoveel als een ondernemer met 2 m2, terwijl het ruimtebeslag bijna 25 keer zo groot is. Hiermee was de belasting een hard gelag voor mkb-ondernemers die vaak relatief kleine reclame-uitingen hebben – vaak een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering – zoals menukaarten en openingstijden.

Differentiëren

Voor D66-raadslid Erik Schmit was dit geen acceptabele situatie, en hij diende een motie in om de druk op mkb-ondernemers te verlagen. Bij de begroting van 2024 geeft het college uitvoering aan de motie, en gaat het tarief differentiëren. De tarieven voor reclame-uitingen tot 5m2 worden niet verhoogd of geïndexeerd. Amsterdam kiest er hiermee voor om het accent meer te leggen op grotere reclame-uitingen, die een grotere impact hebben op de openbare ruimte.

Vicevoorzitter MKB-Metropool Amsterdam Guido Frankfurther is blij met de aanpassingen bij de reclamebelasting: “Veel mkb-ondernemers zijn nog bezig bij te komen van Corona, waar de energiecrisis, het personeelstekort en de huurverhogingen overheen kwamen. Deze pas op de plaats wordt zeker verwelkomd!”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Ingrid Claasen

Ingrid Claasen

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking!

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking!

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking! Vanuit MKB-Metropool Amsterdam verwelkomen wij MUSIAD NEDERLAND als netwerkpartner. Wij willen samen op deze wijze de economie in de MRA regio integreren. Ondernemerschap kent geen grenzen. Daarnaast is...

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onderneemin heeft onlangs de stap gezet naar de regio Metropool Amsterdam. Onze voorzitter Achmed Baâdoud is dan ook heel content dat MKB-Metropool Amsterdam en Onderneemin mediapartner bij elkaar zijn geworden. “Dat sluit heel goed aan bij onze visie om het MKB...

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB MKB-Metropool Amsterdam heeft met grote instemming kennis genomen van het besluit van het GVB om gemotiveerde sollicitanten voor de functie van trambestuurder structureel te gaan helpen om voor de...

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Volgens wethouder Melanie van der Horst is het woord ‘Knip’ voortaan een ‘verboden woord’ en kiest de gemeenteraad ervoor van de Weesperstraat een fijne stadsstraat te maken, met twee maal één rijstrook, bredere fiets- en voetpaden, meer groen en een aantrekkelijkere...

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...