Behoud en versterking winkels

Behoud en versterking winkels 

 

Bestuurslid van MKB-Amsterdam Pien Thate heeft een duidelijke visie op hoe er met winkelgebieden moet worden omgegaan. Met haar spraken we over de toekomst van de fysieke winkels en wat dit voor winkeliers en het winkelpubliek betekent.

Thate is de eigenaar van Biolicious; een supermarkt die zich richt op verse en biologische producten. Biolicious heeft een vestiging op IJburg en in winkelgebied Oostpoort. Van beide winkelgebieden is Thate ook bestuurslid, dus de betrokkenheid bij en visie op de inrichting van winkelgebieden komt bepaald niet uit de lucht vallen.

Thate benadrukt dat Amsterdamse winkelgebieden een essentiële spil zijn in de lokale economie van de stad: ‘’Winkelgebieden dragen bij aan de leefbaarheid, veiligheid en inclusiviteit van de stad.’’ Ook benoemt ze dat winkelgebieden belangrijk zijn in het creëren van werkvoorziening. Ze zet zich er ook voor in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt juist in die winkelgebieden aan een baan te helpen.

‘’De gemeente luistert veel meer naar bewoners dan naar ondernemers, denk ik. Bewoners denken aan wat ze zelf wel of niet leuk vinden in hun buurt; de lokale economie is daaraan ondergeschikt terwijl dat, vind ik, een veel groter goed is. Daar zijn niet alleen ondernemers bij gebaat, maar ook bewoners en de gemeente zelf. En dat wordt nu nog onvoldoende ingezien. Daar valt dus nog wel wat te halen’’

Meer en meer mensen kopen producten online, in plaats van fysiek in de winkelstraat. Hiermee vormt het online shoppen zowel een bedreiging, als een nieuwe kans voor ondernemers. Het is belangrijk dat de voordelen van het veranderende winkellandschap voor ondernemers in kaart worden gebracht, online platforms aansluiten bij wat winkels nodig hebben, maar tegelijkertijd winkelgebieden aantrekkelijk en divers blijven. Vanaf dit jaar maakt MKB-Amsterdam zich daarom extra hard voor het behoud en de versterking van het winkelaanbod in de metropoolregio Amsterdam.

Heb jij hier ook zo je ideeen over en wil je Pien Thate helpen met het verder vormgeven aan dit speerpunt? Meld je aan voor de werkgroep ‘Behoud en versterking van winkels’ door een mail te sturen naar marcia.appels@mkb-amsterdam.nl

Dien je vraagstuk in

Nieuwe horecaregels in de maak

Nieuwe horecaregels in de maak

De huidige regels voor horecabedrijven voldoen niet meer, volgens de gemeente. De nieuwe regels, vastgelegd in Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen, moeten duidelijk zijn voor gemeente, ondernemers en bewoners. Al vanaf april 2022 geven ondernemers en inwoners hun mening over het voorstel. Er zijn al zo’n 300 reacties binnengekomen.

Inspraak over horecaregels leidt tot verhitte discussies

Inspraak over horecaregels leidt tot verhitte discussies

Tijdens de inspraakavonden over de nieuwe horecaregels viel op dat de openbare discussie lijkt te verharden. Pim Evers, voorzitter KHN Amsterdam, ziet dat bewoners en ondernemers juist dezelfde belangen hebben: ‘Een straat die fijn is om in te wonen, is fijn om in te ondernemen. Belangrijk is om een goeie dialoog te houden over de belastbaarheid van een buurt.’

‘MKB-Amsterdam wil belasting voor pakketjes om bezorggekte te stoppen en winkels te redden’

‘MKB-Amsterdam wil belasting voor pakketjes om bezorggekte te stoppen en winkels te redden’

MKB-Amsterdam maakt zich al tijden sterk voor de invoering van een bezorgbelasting. Om de bezorggekte te stoppen en winkels te redden. MKB-Amsterdam wil na de zomer in gesprek met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen en Zaandam om met een actieplan te komen voor het behoud van winkels. Voorzitter Bart Drenth: ‘Als je niets doet, smelten de winkels sneller weg dan de ijskappen op de Noordpool.’

Gemeente Amstelveen in gesprek over flitsbezorging

Gemeente Amstelveen in gesprek over flitsbezorging

Dark stores, flitsbezorging, platformbedrijven; de ontwikkelingen in de retailsector gaan hard en leiden tot veel emotie en onvrede. De gemeente Amstelveen is bezig met een plan voor flitsbezorging en praat hierover met verschillende ondernemers. Pien Thate bestuurslid MKB-Amsterdam: ‘Ik ben heel blij dat we in zo’n vroeg stadium worden betrokken door de gemeente Amstelveen.’

Flitsbezorgers aan banden in Amstelveen

Flitsbezorgers aan banden in Amstelveen

Ook het college van Amstelveen werkt aan nieuwe regels voor de vestiging van ‘darkstores’ met flitsbezorging. Wethouder Gordon: ‘We willen voorkomen dat onevenredig veel flitsbezorgers zich versneld in Amstelveen vestigen op locaties die zich hiervoor minder goed lenen en mogelijk tot overlast leiden. We willen in Amstelveen een gecontroleerde groei en geen ongebreidelde groei.’

Gemeente Amstelveen in gesprek over flitsbezorging

´College: behoud wat Amsterdam mooi maakt!’

Wat vindt Pien Thate, bestuurslid van MKB-Amsterdam, van het nieuwe coalitieakkoord? Ze waarschuwt voor de gevaren van lastenverzwaring: ‘Kleine ondernemers kunnen dat er helemaal niet bij hebben op dit moment. Ik verwacht dat de komende jaren nog veel zwaarder gaan worden en er een kaalslag zal plaatsvinden in de winkelgebieden als de gemeente kiest voor lastenverzwaring in plaats van lastenverlichting of compensatie.’