MKB-Metropool Amsterdam pleit bij de gemeente voor een langere ontheffingsmogelijkheid voor vrachtauto’s dan tot 1 januari 2030. Nu geldt de voorgestelde ontheffingsregeling alleen voor vrachtauto’s die op 1 januari 2025 nog geen vijf jaar oud zijn. Volgens vicevoorzitter Guido Frankfurther is dat voor veel ondernemers niet haalbaar: “Zeker in huidige economische situatie met torenhoge bedrijfslasten en Coronaschulden die nu moeten worden terugbetaald, kan je niet verlangen dat ondernemers hun vrachtauto’s uit 2018 of 2019 op 1 januari 2025 de deur uitdoen”.

Per 1 januari 2025 wordt de huidige milieuzone die qua omvang ongeveer het gebied binnen de Ring-A10 behelst, uitgebreid tot uitstootvrijezone. Dat betekent dat vrachtauto’s en bestelauto’s die vanaf dat moment worden gekocht alleen emissieloos de stad in mogen rijden. Wel is er landelijke overgangsregeling met ook vrijstellingen en zijn er gemeentelijke ontheffingen mogelijk. Zo mogen Euro-5-bestelauto ’s nog tot 2027 en die met een Euro-6 motor nog tot 2028 de stad inrijden.

MKB-Metropool Amsterdam vindt het belangrijk dat de stad toegroeit naar een emissieloos wagenpark, maar denkt dat het voor veel ondernemers te snel gaat. Vicevoorzitter Guido Frankfurther: “Wij pleiten voor een langere, landelijke overgangsregeling en soepeler gemeentelijke ontheffingen. Ik raad alle ondernemers die dit aangaat aan een zienswijze in te dienen op de huidige voorstellen van het stadsbestuur. Laat zien waar je tegenaan loopt en geef je concrete knelpunten aan.” Met de binnengekomen reacties zal de gemeente bekijken of de nieuwe regels nog aangepast moeten worden en zullen de regels voor de nieuwe gemeentelijke ontheffingen worden vastgelegd.

De gemeente heeft alle eigenaren van bestelauto’s dit jaar twee informatiebrieven gestuurd en diverse webinars en inloopavonden over de nieuwe uitstootvrijezone georganiseerd.

Voor meer informatie over de instellingen van de nieuwe uitstootvrije zone, de overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen klik hier. Hier kunt u ook een zienswijze indienen.

Tenslotte kunt u ook vragen aan de gemeente stellen via uitstootvrijwagenpark@amsterdam.nl.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

MKB Amsterdam

MKB Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Kleine reclame-uitingen

Kleine reclame-uitingen

Ondernemers met kleinere reclame-uitingen worden in 2024 ontzien, na een motie van D66-raadslid Erik Schmit. De tarieven voor reclame-uitingen tot 5m2 worden niet verhoogd of geïndexeerd. Volgens vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Metropool Amsterdam een goede zaak.

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Wij nodigen je graag uit voor de laatste MKB-Metropool Amsterdam Borrel van dit jaar op maandag 6 november in de Oranjekerk in Amsterdam. We hebben een gevarieerd programma, waarbij je zowel financieel als online impact kan maken!

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Oprichter Matthijs Westerwoudt: “Het leuke is dat de medewerkers van begin tot eind betrokken zijn bij de totstandkoming van de producten. Zo zien zij ook dat die soms doodnormale (on)kruiden stap voor stap veranderen in mooie en lekkere producten waar een hoop mensen iedere dag van genieten”