MKB-Metropool Amsterdam pleit bij de gemeente voor een langere ontheffingsmogelijkheid voor vrachtauto’s dan tot 1 januari 2030. Nu geldt de voorgestelde ontheffingsregeling alleen voor vrachtauto’s die op 1 januari 2025 nog geen vijf jaar oud zijn. Volgens vicevoorzitter Guido Frankfurther is dat voor veel ondernemers niet haalbaar: “Zeker in huidige economische situatie met torenhoge bedrijfslasten en Coronaschulden die nu moeten worden terugbetaald, kan je niet verlangen dat ondernemers hun vrachtauto’s uit 2018 of 2019 op 1 januari 2025 de deur uitdoen”.

Per 1 januari 2025 wordt de huidige milieuzone die qua omvang ongeveer het gebied binnen de Ring-A10 behelst, uitgebreid tot uitstootvrijezone. Dat betekent dat vrachtauto’s en bestelauto’s die vanaf dat moment worden gekocht alleen emissieloos de stad in mogen rijden. Wel is er landelijke overgangsregeling met ook vrijstellingen en zijn er gemeentelijke ontheffingen mogelijk. Zo mogen Euro-5-bestelauto ’s nog tot 2027 en die met een Euro-6 motor nog tot 2028 de stad inrijden.

MKB-Metropool Amsterdam vindt het belangrijk dat de stad toegroeit naar een emissieloos wagenpark, maar denkt dat het voor veel ondernemers te snel gaat. Vicevoorzitter Guido Frankfurther: “Wij pleiten voor een langere, landelijke overgangsregeling en soepeler gemeentelijke ontheffingen. Ik raad alle ondernemers die dit aangaat aan een zienswijze in te dienen op de huidige voorstellen van het stadsbestuur. Laat zien waar je tegenaan loopt en geef je concrete knelpunten aan.” Met de binnengekomen reacties zal de gemeente bekijken of de nieuwe regels nog aangepast moeten worden en zullen de regels voor de nieuwe gemeentelijke ontheffingen worden vastgelegd.

De gemeente heeft alle eigenaren van bestelauto’s dit jaar twee informatiebrieven gestuurd en diverse webinars en inloopavonden over de nieuwe uitstootvrijezone georganiseerd.

Voor meer informatie over de instellingen van de nieuwe uitstootvrije zone, de overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen klik hier. Hier kunt u ook een zienswijze indienen.

Tenslotte kunt u ook vragen aan de gemeente stellen via uitstootvrijwagenpark@amsterdam.nl.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

MKB Amsterdam

MKB Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onderneemin heeft onlangs de stap gezet naar de regio Metropool Amsterdam. Onze voorzitter Achmed Baâdoud is dan ook heel content dat MKB-Metropool Amsterdam en Onderneemin mediapartner bij elkaar zijn geworden. “Dat sluit heel goed aan bij onze visie om het MKB...

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB MKB-Metropool Amsterdam heeft met grote instemming kennis genomen van het besluit van het GVB om gemotiveerde sollicitanten voor de functie van trambestuurder structureel te gaan helpen om voor de...

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Volgens wethouder Melanie van der Horst is het woord ‘Knip’ voortaan een ‘verboden woord’ en kiest de gemeenteraad ervoor van de Weesperstraat een fijne stadsstraat te maken, met twee maal één rijstrook, bredere fiets- en voetpaden, meer groen en een aantrekkelijkere...

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...