Bereikbaarheid en logistiek

Bereikbaarheid en logistiek

MKB-Amsterdam zet zich in voor een duurzaam en bereikbare stad, per fiets, openbaar vervoer of auto. Waarbij ruimte nodig is voor bedrijvigheid, laad- en losruimtes voor personen en goederen. En milieuzones, luchtkwaliteit en een autoluwe net zo belangrijk is. MKB Amsterdam volgt de politiek op de voet en voert lobby en overleg met de gemeente Amsterdam.

Dien je vraagstuk in

‘Maak afhalen pakketjes bij buurthubs aantrekkelijker’

‘Maak afhalen pakketjes bij buurthubs aantrekkelijker’

De gemeente Utrecht wil korte metten maken met de overlast die pakketbezorgers veroorzaken en zet daarom in op zogeheten buurthubs. Door Utrechters hun pakketjes bij vaste punten in de buurt op te laten halen, hoeven medewerkers van bedrijven als PostNL en DHL niet langer de hele stad door te rijden. De Utrechtse wethouder Eerenberg wil nog voor de zomer van 2022 een proef starten om de potentie van wijkdepots in kaart te brengen. Voor Amsterdam is dit een serieuze optie, zegt Guido Frankfurther. Twee jaar geleden voerde MKB-Amsterdam al een campagne ‘bezorgschaamte’. Frankfurther: “Het verstopt onze wegen en is slecht voor de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en het milieu. Net als in Utrecht hebben we liever dat de klanten hun pakjes ophalen bij afhaalpunten in de buurt.”

Vervoer over water is voor Van Keulen ‘back to the roots’

Vervoer over water is voor Van Keulen ‘back to the roots’

De komende jaren zal de stadslogistiek meer en meer in het teken staan van energieneutraal vervoer. Om die logistieke ketens goed op elkaar af te stemmen is ook Amsterdam druk bezig met de planning van verschillende stadshubs. Ook de bouw ontkomt niet aan de steeds striktere eisen. Zeker als de stad na de coronacrisis naar verwachting nog twee keer zo druk wordt. Van Keulen hout- en bouwmaterialen wil de komende jaren zijn crossdockfunctie verder uitbouwen. En transport over water is daarbij, vanaf het enorme terrein in Amsterdam-Noord, een serieuze optie.

Vicky Parkeerapp, slim parkeren buiten de lijntjes

Vicky Parkeerapp, slim parkeren buiten de lijntjes

Een app die vraag en aanbod op de ‘parkeermarkt’ op elkaar afstemt: met die missie gingen drie Maastrichtse studievrienden in 2017 aan de slag. Anders dan de reguliere parkeerapps moest Vicky alle beschikbare parkeerplekken in bedrijfspanden en hotels in kaart brengen. En in de meeste gevallen goedkoper dan straatparkeerplekken, zegt Pieter Groot, één van de drie oprichters. De aanleiding was even simpel als willekeurig: in 2008 trokken de drie studiematen van Maastricht naar Amsterdam, waar ze onmiddellijk werden geconfronteerd met één van de grootste nadelen van ‘de grote stad’: het chronische gebrek aan beschikbare parkeerplekken, zegt Groot. Toen dachten we: ‘waarom is er geen app die beschikbare parkeerplekken toont?’
Is Vicky volgens jou het product van de maand april? Breng nu je stem uit!

‘Knip’ Weesperstraat verplaatst naar 2023

‘Knip’ Weesperstraat verplaatst naar 2023

MKB-Amsterdam is zeer verheugd dat wethouder Egbert de Vries het besluit heeft genomen om de ‘knip’ in de Weesperstraat uit te stellen tot 2023. Door de gewijzigde verkeersdrukte als gevolg van de coronacrisis zijn de meetresultaten niet meer representatief, zegt De Vries. Vice-voorzitter Guido Frankfurther: “Wij hebben de gemeente keer op keer aangegeven dat het blokkeren van één van de belangrijkste verkeersroutes van de stad heel slecht is voor de bereikbaarheid van de stadsdelen Oost en Centrum. Niet alleen Amsterdam, ook de regio heeft hier last van. De Wibaut-as is ook een belangrijke verbindingsroute tussen Amsterdam-Oost en Amsterdam-Noord. Wat MKB-Amsterdam betreft gaan de plannen voor de knip ook in 2023 niet door”.

Food Center Amsterdam als stadshub: meer doen met minder ruimte

Food Center Amsterdam als stadshub: meer doen met minder ruimte

Het Food Center Amsterdam maakt zich op voor een duurzame toekomst. Dertje Meijer, directeur coöperatie van het groothandelsterrein hoopt over vijf jaar de forse opknapbeurt van het terrein te hebben afgerond. Dan moet ook het transport op een efficiënte, klimaatvriendelijke manier zijn georganiseerd. Het groothandelsterrein heeft een inspanningsverplichting ondertekend om op den duur alleen nog uitstootvrij transport richting de binnenstad te organiseren. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van transport over water, zegt Meijer. ‘Het Food Center is primair gericht op stadsdistributie. Onze hub komt aan de waterzijde, zodat je daar iets mee kunt: een van de twee aangrenzende kanalen is nog een bedrijvenkanaal. Dat zou je zo kunnen benutten voor transport over water.’

Ruim baan voor vervoer over water

Ruim baan voor vervoer over water

Zero emissie-bevoorrading in binnensteden: het is de toekomst en stadshubs kunnen helpen om dat doel dichterbij te brengen. Want als je de toestroom van goederen al aan de rand van de stad op een slimme manier in goede banen leidt, kan bijvoorbeeld de bevoorrading van bouwplaatsen op een efficiëntere manier gebeuren. Door verschillende bouwmaterialen op één centrale plek buiten de stad te verzamelen kan bevoorrading van de binnensteden veel efficiënter, zegt Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB-Amsterdam. De gemeente mag daar best wat meer het voortouw in nemen. 

Knip Weesperstraat gaat de ijskast in

Knip Weesperstraat gaat de ijskast in

De voorgenomen proef om de Weesperstraat halverwege af te sluiten voor auto’s, vrachtauto’s en touringcars gaat de ijskast in. Volgens de gemeente is het verkeer in de straat door de coronacrisis zo ver teruggelopen, dat de meetresultaten niet representatief zouden zijn. Guido Frankfurther: “Wij hebben de gemeente keer op keer aangegeven dat het blokkeren van één van de belangrijkste verkeersroutes van de stad, heel slecht is voor de bereikbaarheid van de stadsdelen Oost en Centrum. Als bedrijfsleven zitten wij niet op dit soort experimentele fratsen van de gemeenteraad te wachten en al helemaal niet in coronatijd. Er wordt nog gekeken of de proef in mei en juni kan worden gehouden. Een besluit hierover volgt later deze maand. Frankfurther: “Nu al staat de bereikbaarheid onder druk, omdat de Piet Heintunnel al is afgesloten voor vrachtverkeer, vooruitlopend op de algehele sluiting dit voorjaar. Wat MKB-Amsterdam betreft, gaan de plannen voor de knip niet in de ijskast, maar liever in de prullenmand”.

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Vorige week in MKB Mail spraken Henk Grifhorst en zijn zoon Michael zich uit over de plannen van de gemeente Amsterdam. Vader en zoon Grifhorst vroegen zich af waarom de gemeente in tijden van coronacrisis de straten gaat herinrichten. En waarom de parkeertarieven niet worden aangepast. Guido Frankfurther, vice-voorzitter MKB-Amsterdam, kan zich de frustratie goed voorstellen: “Bereikbaarheid is voor winkels van levensbelang, maar het valt moeilijk in te schatten of een werk aan de weg ‘noodzakelijk’ is of niet. Als een riolering onder de weg tijdig vervangen moet worden, omdat er anders kans is dat hij gaat breken, hoe spoedeisend is dat werk dan? Aan de andere kant: als we de wegopbrekingen nu plannen, ligt de weg er straks weer aantrekkelijk bij, als Corona verslagen is. Een mooi ingerichte openbare ruimte trekt klanten”. Wat betreft de hoge parkeertarieven is Frankfurther het eens: “In deze tijden van Corona zijn er veel lege parkeerplaatsen in de stad en is er alle reden om de parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij te stellen.”
(foto Muntplein afgelopen zondag om 12.30 uur)

Waarom richt de gemeente zich niet alleen op noodzakelijke werkzaamheden?

Waarom richt de gemeente zich niet alleen op noodzakelijke werkzaamheden?

In de media stond afgelopen week een overzicht van de gemeente Amsterdam met alle wegopbrekingen voor het komende jaar. Vanuit onze leden krijgen we hier reacties op, waaronder van Henk Grifhorst en zijn zoon Michael. Ze zijn eigenaar van ’t schooltje, kindermode. Vader en zoon Grifhorst vragen zich af waarom de gemeente in tijden van coronacrisis de straten gaat herinrichten. Grifhorst: “waarom richt de gemeente zich niet alleen op de noodzakelijke werkzaamheden? Stel de niet noodzakelijke werkzaamheden, negen tot twaalf maanden uit. Nog een ander probleem in Amsterdam zijn de parkeertarieven. Het allerliefste willen we dat de gemeente in Amsterdam de parkeertarieven gaat aanpassen. Door corona maar ook door hoge parkeertarieven komen veel winkels leeg te staan waardoor de buurt ook weer achteruitgaat.” Hoe kijk jij als ondernemer naar dit vraagstuk? Laat het ons weten via Facebook.

Knip Weesperstraat gaat de ijskast in

MKB-Amsterdam pleit voor Real Time Bereikbaarheid

Met het grote aantal te verwachten opbrekingen en stremmingen in 2021 dreigt de bereikbaarheid van de stad verder te verslechteren. MKB-Amsterdam dringt bij de gemeente aan om met spoed een digitale omgeving te ontwikkelen waarop van dag tot dag de actuele bereikbaarheid valt af te lezen. De verschillende werkzaamheden moeten beter op elkaar worden afgestemd en is het noodzaak om meer tijdelijke laad- en losvoorzieningen rondom de versperringen aan te leggen. Guido Frankfurther: “Als MKB-Amsterdam snappen we heel goed dat dit allemaal nodig is, maar zorg dan wel dat onze ondernemers bereikbaar blijven en je overal kunt laden en lossen. We pleiten voor een betere afstemming tussen de gemeentelijke plannenmakers.”