Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB- Metropool Amsterdam. Vicevoorzitter Guido Frankfurther: “De behoefte aan OV in deze delen van de stad zal niet afnemen en de grootste trekker van de economie en werkgelegenheid in onze Metropool verdient geen verslechtering van de bereikbaarheid met het OV.

Voor het MKB blijft het noodzakelijk om de oude delen van de stad goed met OV te laten ontsluiten en daarmee bereikbaar te houden. Dat laat uiteraard onverlet dat nieuwe centra buiten de A10 ook goed ontsloten moeten worden. Maar dat doe je in de ogen van MKB niet door de bereikbaarheid van het centrum en oude wijken met OV te verslechteren.

MKB-Metropool Amsterdam vraagt zich af waarom je de binnenstad zou willen “ontlasten” met minder trams, alleen al als je weet dat het aantal passagiers op het Centraal Station van 200.000 naar 275.000 per dag gaat toenemen in enkele jaren tijd? Daar is de huidige verbouwing van het CS zelfs op gebaseerd.

Met 20% meer inwoners wordt het drukker in de stad, zeker ook in de andere centra in de stad, maar dat wil niet zeggen dat de absolute aantallen bezoekers aan het centrum en de oude wijken afnemen. Bovendien heb je ook nog rekening te houden met een extra opgave voor het OV vanwege Amsterdam Autoluw.

“Geef het GVB de kans om de reizigers uit heel Amsterdam en de regio op een hoog niveau te blijven bedienen in het centrum en de oude stadsdelen en ga niet op voorhand eisen dat er geen doorgaande tramlijnen van buiten de A10 naar het centrum mogen rijden verder dan de binnenring S100”, stelt vicevoorzitter Guido Frankfurther. “Ik vind het een slechte zaak dat veel routes in de binnenstad niet meer bediend hoeven te worden en dat in oude wijken de tram minder vaak moet gaan rijden”.

MKB vindt uiteraard dat er ruimte moet zijn voor voetgangers en fietsers. Maar veel mensen kunnen alleen ergens lopen als ze daar eerst met het OV naar toe zijn gebracht. Er zijn veel straten om te lopen en te fietsen, maar slechts enkele zijn geschikt voor het OV.

Frankfurther: “En bedenk daarbij: op de rendabele drukke lijnen binnen de A10 verdient het GVB zijn geld om de minder drukke lijnen in de periferie van de stad te laten blijven rijden in een redelijke frequenties. Met deze eis aan het GVB wordt het bedrijf gedwongen om zijn Kip met Gouden Eieren te slachten”.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Roy Koeleman

Roy Koeleman

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking!

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking!

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking! Vanuit MKB-Metropool Amsterdam verwelkomen wij MUSIAD NEDERLAND als netwerkpartner. Wij willen samen op deze wijze de economie in de MRA regio integreren. Ondernemerschap kent geen grenzen. Daarnaast is...

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onderneemin heeft onlangs de stap gezet naar de regio Metropool Amsterdam. Onze voorzitter Achmed Baâdoud is dan ook heel content dat MKB-Metropool Amsterdam en Onderneemin mediapartner bij elkaar zijn geworden. “Dat sluit heel goed aan bij onze visie om het MKB...

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB MKB-Metropool Amsterdam heeft met grote instemming kennis genomen van het besluit van het GVB om gemotiveerde sollicitanten voor de functie van trambestuurder structureel te gaan helpen om voor de...

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Volgens wethouder Melanie van der Horst is het woord ‘Knip’ voortaan een ‘verboden woord’ en kiest de gemeenteraad ervoor van de Weesperstraat een fijne stadsstraat te maken, met twee maal één rijstrook, bredere fiets- en voetpaden, meer groen en een aantrekkelijkere...

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...