Privacyverklaring 

PRIVACY VERKLARING MKB AMSTERDAM

 MKB Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt bij uw opgave als lid, partner of bij aanmelding voor onze Nieuwsbrief. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op uw computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op uw apparaat.

Hieronder kunt u lezen welke gegevens MKB Amsterdam kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens doen. Ook kunt u lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus niet alleen voor leden, maar ook voor bezoekers, of voor de nieuwsbrief.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Hoe komen wij aan uw gegevens?
Als u gebruik maakt van de website van MKB Amsterdam, dan laat u soms persoonsgegevens bij ons achter.

U laat op de volgende manieren uw gegevens bij ons achter:

 • Door u op te geven als lid of partner van MKB Amsterdam, als lid van de MKB-Community of voor de Nieuwsbrief;
 • Invullen van formulieren;
 • Navigatie door de website;
 • Het bekijken van embedded video’s.

Wat doen wij met uw gegevens?
MKB Amsterdam bewaart en verwerkt uw gegevens met de volgende doelen:

 • Het leveren van de producten en diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het opbouwen van een contacthistorie;
 • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren.

Met wie deelt MKB Amsterdam uw gegevens?
Wij delen uw gegevens noodzakelijkerwijs met de volgende derde partijen:

 • MKB Servicedesk, voor een goede en correct werking van de website;
 • MKB Nederland, voor het verwerken van uw lidmaatschap en de facturatie;
 • Google Analytics, om het bezoekgedrag op onze website te bekijken en analyseren;
 • Vimeo (embedden video’s), om uw internetgedrag te volgen.

Websites van Partners

MKB Amsterdam werkt samen met partners die onze leden diverse voordeel-aanbiedingen doen. Indien u op deze aanbieding klikt, wordt u doorgelinkt naar de website van de desbetreffende partner. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op deze partners en wij raden u aan de privacyverklaring van de individuele partners te lezen.

MKB Amsterdam gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen aan andere partijen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens MKB Amsterdam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Uw gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met uw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. MKB Amsterdam streeft ernaar uw gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Contact, mailing en/of reclame
Mocht u toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kunt u zich altijd uitschrijven voor dergelijke emails dmv de link onderaan het ontvangen bericht. Aan het afmelden zijn geen kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in uw gegevens?
U kunt te allen tijde inzicht krijgen in de gegevens die MKB Amsterdam over u heeft verzameld. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indien bij MKB Amsterdam via het contactformulier van de website. U kunt op basis van de uitkomsten MKB Amsterdam ook verzoeken om uw gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, zulks echter wel met inachtname van een evt. wettelijke bewaartermijn, bijv. iov de Belastingdienst.

Contactgegevens
De website en de persoonsgegevens die u hier achterlaat worden beheerd door MKB Amsterdam. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen via info@mkb-amsterdam.nl. Wij zullen zsm, doch uiterlijk binnen een termijn van 4 weken reageren.

Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Websites van derden
Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement
MKB Amsterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.

Versie: 24 mei 2018