Digitaliseringsoffensief

Digitaliseringsoffensief

Amsterdam zet de komende jaren fors in op het ondersteunen en weerbaar maken van het mkb. Dat gebeurt onder andere met het Digitaliseringsoffensief. Digitalisering speelt een cruciale rol bij het vergroten van de overlevingskansen van het mkb. Veel bedrijven geven aan grote behoefte te hebben aan praktische ondersteuning.

Dien je vraagstuk in