Arbeidsmarkt en onderwijs 

Arbeidsmarkt en onderwijs

De werkgroep Arbeidsmarkt en onderwijs van MKB-Amsterdam wil bijdragen aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam.  We brengen verbindingen tot stand tussen werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen. We leveren een bijdrage aan, door onze samenwerk-partners, geïnitieerde projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Of we initiëren zelf projecten. Bij alle projecten brengen wij het perspectief van de werkgever in en behartigen daarmee de belangen van de werkgevers.

Projecten

  • Tips en aanbevelingen aan MKB-werkgevers met betrekking tot stagiaires MBO en HBO
  • Perspectief op Werk
  • Young Professional Pool
  • Amsterdam – Divers & Inclusief
  • MKB Praktijkleren

De werkgroep arbeidsmarkt wordt gevormd door bestuursleden.

De werkgroep wil graag dat het MKB en de MBO & HBO onderwijsinstellingen elkaar beter vinden als het gaat om stageplaatsen. De werkgroep heeft daarom tips en aanbevelingen opgesteld om stages MBO en HBO succesvol te laten verlopen. De tips en aanbevelingen zijn tot stand gekomen door een aantal interviews met ROC TOP, ROC van Amsterdam, Hogeschool In Holland en Hogeschool van Amsterdam.

Download hier gratis de tips en aanbevelingen stages MBO HBO.

Dien je vraagstuk in

Belangrijk deel mkb wil thuiswerken erin houden

Belangrijk deel mkb wil thuiswerken erin houden

Meer dan één derde van de ondernemers wil in de toekomst besparen op kantoor- en bedrijfsruimte. Thuiswerken en digitaal vergaderen zullen daarom ook na de coronacrisis vast onderdeel van de maatschappij worden, blijkt uit de maandelijkse bedrijvenmonitor van Interpolis, die maandag voor het eerst is gepubliceerd. Vooral bij het groot-mkb is deze verandering zichtbaar: meer dan veertig procent verwacht met minder kantoor- en bedrijfsruimte af te kunnen. René Voets, directeur bedrijven van Interpolis, ziet een brede transformatie in het mkb-landschap. “Bedrijven zijn verrast door de hoeveelheid werk die online kan worden uitgevoerd. Ook kunnen sommige zaken, zoals vergaderen, een stuk efficiënter vanuit huis gebeuren. Mkb’ers willen dit ook na de coronacrisis stimuleren. Daar investeren ze ook in, bijvoorbeeld door goede thuiswerkplekken te realiseren.”

MKB TV Regionaal Werkcentrum #1 Haarlemmermeer en Schiphol

MKB TV Regionaal Werkcentrum #1 Haarlemmermeer en Schiphol

Weet jij al wat het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam (RWC) voor jou als werkgever kan betekenen? In de nieuwste aflevering van MKB TV bezoeken we drie bedrijven in de Haarlemmermeer die gebruik hebben gemaakt van de dienstverlening van het RWC. Twee ondernemers met overtollig personeel vertellen over hoe het RWC helpt bij het vinden van ander werk voor hun medewerkers, tijdelijk zodat ze weer terug kunnen komen, of permanent. Een ondernemer die nieuwe medewerkers zoekt, vertelt hoe het RWC helpt bij het vinden van geschikte kandidaten. Klik door en bekijk de nieuwe aflevering van MKB TV!

Webinar: Hoe trek je divers personeel aan?

Webinar: Hoe trek je divers personeel aan?

Amsterdam Divers & Inclusief (ADI) organiseert op donderdag 22 april een webinar met concrete tips voor een divers en inclusief midden- en kleinbedrijf. Dit is de derde webinar van een vijfdelige reeks over diversiteit in het Amsterdamse mkb. Met deze reeks focust ADI zich op de voordelen van divers personeel, het vinden van diverse nieuwe collega’s en het creëren van een veilige werkomgeving. Op donderdag 22 april gaat de aandacht specifiek uit naar de rol van taal, vacatureteksten en selectieprocessen bij het aantrekken van personeel. Er zijn verschillende sprekers uitgenodigd om hun kennis en ervaringen te delen. Een strakke planning, met een duidelijk verhaal. Het belooft een informatieve middag te worden!

Gratis ondernemershulp tot ver buiten de standaardvraag

Gratis ondernemershulp tot ver buiten de standaardvraag

Ergens in de loop van vorig jaar ontstond vanuit Hogeschool Inholland het project InCollab. Inmiddels bestaat InCollab uit een team van zo’n 25 gemotiveerde studenten, ondersteund door docenten en deskundigen. Op basis van hun kennis, ervaring en professionaliteit gaan zij aan de slag met ondernemersvraagstukken, zowel op verzoek van de ondernemer als pro-actief. Giovanni van Dam: “De komende tijd nemen we acht oplossingen van InCollab onder de loep. Naast Betalingsregelingen zijn dat Terugverdienen NOW-regeling, Bezwaar maken, Zorgen voor vooruitbetalingen, Verkopen via webshops, Advertenties op de website, Opzetten van MKB-campagnes en Crowdfunding.

Hogeschool Inholland werkt aan ondernemerschap van de toekomst en heeft jouw hulp nodig!

Hogeschool Inholland werkt aan ondernemerschap van de toekomst en heeft jouw hulp nodig!

Vanuit het Business Research Centre (BRC) werkt Hogeschool Inholland aan verbetering van het ondernemen in de toekomst. De hogeschool doet momenteel onderzoek naar ontwikkelingen binnen het economische werkveld in Nederland. Daarbij wordt onderzocht hoe deze ontwikkelingen Nederlandse bedrijven en hun werkwijze beïnvloeden. Voor het onderzoek is het BRC op zoek naar input van ondernemers en daar kun jij bij helpen! Bedrijven als Ziggo, Schiphol en HP gingen je al voor met hun bijdrage. Wil je met jouw bedrijf ook een bijdrage leveren aan dit onderzoek, of heb je vragen of suggesties? Mail dan ‘ik doe mee’ naar Inholland-onderzoeker Ruud Jager (ruud.jager@inholland.nl).

Mystery Guest, aanpak kansenongelijkheid en discriminatie

Mystery Guest, aanpak kansenongelijkheid en discriminatie

Een pittige discussie tussen voorzitter Bart Drenth en de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink, ligt ten grondslag aan het project Mystery Guest. Drenth ageerde sterk tegen het voorstel van de wethouder om werkgevers die zich mogelijk schuldig maken aan arbeidsmarktdiscriminatie op de stagemarkt ‘te blamen en shamen’. Gelukkig heeft de wethouder dit idee snel losgelaten, omgebogen naar ‘naming en faming’. En is een constructieve aanpak gezocht en gevonden om het probleem van kansenongelijkheid en discriminatie op de stagemarkt aan te pakken. Hiermee is het een gezamenlijk project geworden van de gemeente Amsterdam, Michal van Dantzig namens MKB-Amsterdam en Lucas van Wees namens VNO NCW West. Op dit moment wordt er gewerkt aan verbetering en verspreiding van de tool Play to Stage.

MKB-Amsterdam bouwt mee aan vangnet voor ‘tsunami aan werkloosheid’

MKB-Amsterdam bouwt mee aan vangnet voor ‘tsunami aan werkloosheid’

Veel MKB-ondernemers, en hun personeel, zitten door de gevolgen van de coronacrisis thuis. Werkeloos, of in de onzekerheid over hoe, wanneer en óf ze überhaupt weer aan de slag kunnen. Om de verwachte ‘tsunami van werklozen’ het hoofd te bieden, is het Regionaal Werkcentrum Groot Amsterdam (RWC) opgericht. Sinds dag één is Michal van Dantzig, bestuurslid MKB-Amsterdam en voorzitter speerpunt Arbeidsmarkt & Onderwijs, onderdeel van deze publiek-private samenwerking. Zij vertegenwoordigt de stem van de mkb’er en maakt keer op keer de vertaalslag tussen het belang, de behoefte en de praktische ervaringen van het midden- en kleinbedrijf en de wensen en plannen op regionaal en landelijk niveau. De komende tijd gaan we als MKB-Amsterdam veel aandacht besteden aan het RWC en de dienstverlening voor werkgevers.  

MKB Amsterdam zoekt bestuursleden

MKB Amsterdam zoekt bestuursleden

Ben jij ondernemer en wil je je inzetten voor alle ondernemers in onze regio Amsterdam? Wij zoeken nieuwe bestuursleden!
Je komt terecht in een actief en enthousiast bestuur van andere ondernemers. Met jouw inzet kun je een belangrijk verschil maken. Als bestuurslid bepaal je mee waarvoor we ons als MKB-Amsterdam inzetten. Je denkt actief mee over hoe we dat doen, en zet je daarbij ook zelf in. Bijvoorbeeld door namens MKB-Amsterdam aan tafel te zitten met beleidsbepalers van gemeenten, provincies en andere instanties. Door in te spreken bij officiële vergaderingen. En door bij te dragen aan onze groeiende aanwezigheid op sociale media. Dit alles doe je samen met je medebestuursleden, en met ondersteuning van een klein, maar zeer professioneel team. Daarmee zorgen we ervoor dat jouw inspanningen groot effect sorteren. Ondernemers uit de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen en uit Zaanstad-Waterland nodigen we in het bijzonder uit om ons bestuur te versterken.

Acht ontwikkelingen voor ondernemers in 2021

Acht ontwikkelingen voor ondernemers in 2021

MKB-Amsterdam wenst je een heel mooi nieuw jaar toe! Voorzitter Bart Drenth schetst de acht belangrijkste ontwikkelingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt in 2021. Dit wordt het jaar om te investeren en te groeien! Al wordt 2021 zeker niet makkelijk, met alle naweeën van de covid crisis en Brexit. De arbeidsmarkt wordt een merkwaardige mengeling van oververhitting en onderkoeling. En in Amsterdam loopt het verkeer vast op alle onderhoudswerkzaamheden en knippen.
Eén ontwikkeling licht ik er speciaal uit: er liggen in 2021 veel kansen op het gebied van digitalisering. We zien dat de lockdown de toepassing van technologische mogelijkheden heeft versneld. Iedereen ging bijvoorbeeld videovergaderen en bestelde veel via internet. In 2021 verwachten we nog meer van dit soort ontwikkelingen. Is jouw bedrijf daar goed op toegerust? MKB-Amsterdam gaat je daarbij helpen. Met trainingen, webinars en platforms waarin ondernemers elkaar kunnen ondersteunen. We gaan in onze regio voor een digitaliseringsoffensief!