Bereikbaarheid en logistiek

Bereikbaarheid en logistiek

MKB-Amsterdam zet zich in voor een duurzaam en bereikbare stad, per fiets, openbaar vervoer of auto. Waarbij ruimte nodig is voor bedrijvigheid, laad- en losruimtes voor personen en goederen. En milieuzones, luchtkwaliteit en een autoluwe net zo belangrijk is. MKB Amsterdam volgt de politiek op de voet en voert lobby en overleg met de gemeente Amsterdam.

Dien je vraagstuk in

Acht ontwikkelingen voor ondernemers in 2021

Acht ontwikkelingen voor ondernemers in 2021

MKB-Amsterdam wenst je een heel mooi nieuw jaar toe! Voorzitter Bart Drenth schetst de acht belangrijkste ontwikkelingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt in 2021. Dit wordt het jaar om te investeren en te groeien! Al wordt 2021 zeker niet makkelijk, met alle naweeën van de covid crisis en Brexit. De arbeidsmarkt wordt een merkwaardige mengeling van oververhitting en onderkoeling. En in Amsterdam loopt het verkeer vast op alle onderhoudswerkzaamheden en knippen.
Eén ontwikkeling licht ik er speciaal uit: er liggen in 2021 veel kansen op het gebied van digitalisering. We zien dat de lockdown de toepassing van technologische mogelijkheden heeft versneld. Iedereen ging bijvoorbeeld videovergaderen en bestelde veel via internet. In 2021 verwachten we nog meer van dit soort ontwikkelingen. Is jouw bedrijf daar goed op toegerust? MKB-Amsterdam gaat je daarbij helpen. Met trainingen, webinars en platforms waarin ondernemers elkaar kunnen ondersteunen. We gaan in onze regio voor een digitaliseringsoffensief!

Knip Weesperstraat verkort

Knip Weesperstraat verkort

De proef om de Weesperstraat gedurende twee maanden af te sluiten wordt met twee weken ingekort en wordt alleen overdag en ’s avonds gehouden. Ook wordt het definitieve besluit door de wethouder pas begin februari genomen en wordt er een ‘noodstop’ ingebouwd voor als de stad volledig vast komt te staan. Dit zijn de uitkomsten van het raadsdebat hierover. MKB-Amsterdam heeft intensief gepleit voor het afblazen van de voorgenomen afsluiting en op te houden met deze ‘experimentele fratsen’ die de bereikbaarheid van de stad ernstig in gevaar brengen. De proef Knip Weesperstraat wordt nu gehouden van 15 maart tot en met 25 april van zes uur ’s morgen tot elf uur ’s avonds. Naast deze knip komen er in de omgeving nog drie afsluitingen om sluipverkeer te voorkomen. De gemeente zet, op verzoek van MKB-Amsterdam, een uitgebreide informatiecampagne op.

Miljard voor Noord-Zuidlijn en Ringlijn

Miljard voor Noord-Zuidlijn en Ringlijn

Een nationale alliantie van zeven partijen, waaronder de Vervoersregio en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, hebben een akkoord bereikt over een bijdrage van ruim één miljard euro voor het realiseren van twee nieuwe metrolijnen. Het doortrekken van de Noord-Zuidlijn richting Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn in Amsterdam. MKB-Amsterdam is al jaren voorstander van deze plannen. Guido Frankfurther, vice-voorzitter MKB-Amsterdam: “Dit is heel goed nieuws voor de Metropool en Amsterdam. Door de aanleg van deze metro’s wordt ruimte vrijgespeeld voor extra nationaal en internationaal treinverkeer. Daarnaast zal dit nog weer meer mensen gaan verleiden met het OV in plaats van de auto naar de stad te komen, waardoor de Amsterdam beter bereikbaar wordt voor noodzakelijk verkeer, zoals vracht- en bouwverkeer”.

Meer waarde toevoegen in de haven

Meer waarde toevoegen in de haven

Donderdag presenteert wethouder Victor Everhardt zijn toekomstvisie op de Amsterdamse haven. Volgens Bart Drenth van MKB-Amsterdam is het een goede zaak dat de Amsterdamse haven meer ruimte gaat maken voor de circulaire economie. Dat is hard nodig om de duurzame ambities van de regio waar te maken. “Ook vinden we het belangrijk dat de haven zich richt op het toevoegen van waarde, met bedrijven die de binnengekomen goederen bewerken. Alleen maar opslaan en doorvoeren is niet genoeg.” Uiteraard is er ook spanning tussen het belang van bedrijvigheid in de haven en de ambitie om daar woningen te maken. “We denken graag mee hoe we dat kunnen realiseren”.

Knip Weesperstraat verkort

Knip Weesperstraat: doe eerst onderzoek!

MKB-Amsterdam vraagt de Amsterdamse politiek eerst onderzoek te doen naar de verkeerssituatie op de Weesperstraat en Wibautstraat, vóór te besluiten over welke ingrijpende verkeersknip dan ook. MKB-Amsterdam maakt zich zorgen over de bereikbaarheid van grote delen van stadsdeel Oost, de Oostelijke Binnenstad en het Stadshart, zeker omdat er behalve de knip in de Weesperstraat ook drie andere ‘knips’ in de omgeving van de Weesperstraat worden gezet. De Weesperstraat-route is essentieel voor de bevoorrading en bereikbaarheid van winkels, horeca, musea, theaters, zorginstellingen, zoals het OLVG, en particulieren.

De dure les van stikstof

De dure les van stikstof

Iets meer dan een jaar geleden stonden we met duizenden ondernemers op het Malieveld vanwege het stikstof- en PFAS-beleid. Waarom ging er zoveel mis bij het maken van de PFAS-normen in 2019? Het kabinet had de nieuwe regels beter moeten afstemmen met het bedrijfsleven en lokale overheden. Dat is de belangrijkste conclusie van de evaluatie. Het stikstof-dossier laat zien hoe belangrijk goede publiek-private samenwerking is. Door een gebrekkige combinatie was het onduidelijk wat er binnen de PFAS regels nog wél kon. Daardoor gingen er onnodig veel projecten niet door. Dat is de uitkomst van een evaluatie voor de Tweede Kamer.

Inspraakreactie knip Weesperstraat

Inspraakreactie knip Weesperstraat

Guido Frankfurther spreekt in bij raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water: MKB-Amsterdam vindt het zeer onwenselijk dat u vooralsnog van plan bent de aangekondigde proef, om de Weesperstraat af te sluiten voor doorgaand autoverkeer, door te zetten. Zeker nu in Coronatijd, waarin de ondernemers toch al zo worden getroffen en het water hen aan de lippen staat, ook nog eens de Piet Heintunnel tegelijkertijd is afgesloten voor al het vrachtverkeer en de halve binnenstad vanwege Kades en Bruggen openligt. Denk alleen maar aan de Vijzelstraat. MKB-Amsterdam is niet tegen een proef om doorgaand autoverkeer tegen te gaan. We zijn tegen deze proef op déze locatie en op dít moment.

Stop de knip op de Weesperstraat

Stop de knip op de Weesperstraat

De proef die de gemeente Amsterdam wil nemen met een knip op de Weesperstraat is niet goed doordacht. Guido Frankfurther, vicevoorzitter van MKB-Amsterdam: “De knip leidt ertoe dat het bestemmingsverkeer langs veel minder geschikte routes door de binnenstad van Amsterdam wordt geperst.” Daarom steunt MKB-Amsterdam de petitie om deze knip tegen te houden. Klik hier om de petitie te ondersteunen!

MKB-Amsterdam pleit voor afstel proef Knip Weesperstraat

MKB-Amsterdam pleit voor afstel proef Knip Weesperstraat

MKB-Amsterdam vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente van plan is de aangekondigde proef, om de Weesperstraat af te sluiten voor autoverkeer, door te zetten. De gemeente wil komend voorjaar als proef het doorgaande verkeer weren. Volgens MKB-Amsterdam worden de Wibautstraat en Weesperstraat echter hoofdzakelijk gebruikt voor binnenstedelijk bestemmingsverkeer.

Stap over op schone bestelbus of vrachtwagen

Stap over op schone bestelbus of vrachtwagen

Gemeenten krijgen vanaf 2025 de mogelijkheid om gebieden in te stellen waar op termijn alleen nog bestelbussen en vrachtwagens komen die rijden zonder uitlaatgassen (zero emissie zone).  Het kabinet wil ondernemers hierbij helpen. Met een overgangsregeling gaan de meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit. Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daar met diverse partijen uit onder andere de transportsector, ondernemersverenigingen en gemeenten een akkoord over bereikt