Duurzaamheid

Duurzaamheid en energie

MKB-Amsterdam ziet kansen voor ondernemers om bij te dragen aan een duurzame stad. We onderzoeken wat de wensen en behoeftes zijn van onze achterban waar het gaat om verduurzaming van hun onderneming. Of zelfs om overstappen naar een circulair businessmodel. We brengen (online) bijeenkomsten over dit thema onder de aandacht en zetten pioniers in, ter inspiratie. Ook geven we regelmatig aandacht aan het thema duurzaamheid en energie tijdens uitzendingen van MKB TV en delen we relevante nieuwsberichten via de overige kanalen. De komende tijd hopen we ons met MKB-Amsterdam aan te sluiten bij het Amsterdams Klimaatakkoord.

Impact Deals, CLIMAA

Nu het impact-project CLIMAA in de afrondende fase is aanbeland, is het hoog tijd om terug te blikken. Hoe is de samenwerking met de betrokken partijen bevallen? Wat hebben de (Amsterdamse) ondernemers eraan gehad? En hoe nu verder in de toekomst? MKB-Amsterdam sprak erover met projectleider Antje Ludwig-van Schaagen.

“CLIMAA was een fantastisch project”, trapt Antje af. “Een heel mooie, lokale vertaling van de Europese Green Deals.” Vooral de samenwerking met internationale projectpartners was erg leerzaam. Zo was er een samenwerking met de Deense stad Aalborg. “Daar zag je een sterke focus op het impact maken op milieu-gerelateerd vlak, dus het realiseren van CO2-reductie bijvoorbeeld. In Amsterdam keken we breder naar het begrip ‘impact’. Hier waren we bijvoorbeeld ook bezig met sociale vraagstukken binnen het ondernemerschap. Juist die verschillen in visie zorgde ervoor dat we veel kennis hadden om met elkaar te delen en elkaar zo te inspireren.”

Van elkaar leren is enorm belangrijk bij het maken van impact, dat is volgens Antje dan ook de belangrijkste conclusie die dit project heeft opgeleverd. “Er zijn natuurlijk in heel Europa veel vergelijkbare projecten die bedrijven helpen duurzamer en dus toekomstbestendiger te worden. Van elkaar leren is essentieel: niet iedere keer opnieuw proberen om zelf het wiel uit te vinden, maar putten uit elkaars kennis en expertise om zo verder te komen. Als je het mij vraagt is dat hier goed gelukt.” Antje zegt dan ook genoten te hebben van die professionele samenwerking met alle projectpartners. Vooral de samenwerking met Amsterdam Impact, een initiatief van de gemeente Amsterdam, is haar goed bevallen. “De gemeente kan veel betekenen voor ondernemers, het is goed om dat op deze manier goed te benutten en samen te werken.” 

Er zijn inmiddels tien bedrijven geselecteerd die aanspraak maken op een Impact Deal. Dat is een plan (van zes of twaalf maanden) waarmee wordt gewerkt aan het toekomstbestendig verduurzamen van de organisatie. De ondernemers in kwestie waren vanaf het begin betrokken om zelf in kaart te brengen waar de kansen voor hun bedrijf lagen en hoe die Impact Deal dan ook moest worden vormgegeven. Antje: “We zijn op dit moment bezig om die deals ook daadwerkelijk te sluiten, dus daarover binnenkort meer nieuws! Voor ons is dit een ontzettend leerzame periode. We gaan de komende tijd met deze bedrijven aan de slag en proberen daar zoveel mogelijk lessen uit te trekken. Dan kunnen we die kennis weer gebruiken om andere ondernemers op weg te helpen om zo die impact zo breed mogelijk uit te rollen.”

Wil jij weten welke bedrijven een Impact Deal hebben gesloten en wat zij precies gaan doen? Houd dan onze kanalen goed in de gaten de komende tijd!

Collaborative Local Green Deal in Aalborg en Amsterdam
CLIMAA is een Europees samenwerkingsproject tussen de steden Aalborg (Denemarken) en Amsterdam (Nederland) en het Network for Sustainable Business Development (Aalborg), MKB Amsterdam en ICLEI – Local Governments for Sustainability. MKB-Amsterdam werkt hierin samen met Amsterdam Impact. Amsterdam Impact wil graag de ecosystemen van bedrijven versterken voor grote en kleine bedrijven om samen te werken aan financiële en sociale waarde. Het project is onderdeel van de European Green Deal

https://climaa.localgreendeals.eu/amsterdam

GO!-NH versnellingsprogramma

GO!-NH versnellingsprogramma

De provincie Noord-Holland heeft speciaal voor ondernemers het GO!-NH versnellingsprogramma ontwikkeld. In drie tot zes maanden tijd helpt GO!-NH je verder met trainingen, tools en professionele coaching door experts. In maart 2023 starten drie versnellingsprogramma’s. Speciaal voor mkb’ers, start- of scale-up die willen bijdragen aan een schone, duurzame en gezonde wereld.

Succesvolle lobby inspanningen MKB-Nederland

Succesvolle lobby inspanningen MKB-Nederland

MKB-Nederland voorzitter Jacco Vonhof riep deze week het kabinet op tot minder regelgeving voor mkb ondernemers. Volgens Vonhof hollen we de laatste tijd van crisis naar crisis en dat ontneemt ons het zicht op de toekomst. Die crises zorgen bovendien voor een soort paniekvoetbal. ‘We proberen met nog weer nieuwe regels de boel op te lappen, maar al dat pleisters plakken helpt ons niet verder.’

Europese aanpak van toekomstbestendigheid mkb

Europese aanpak van toekomstbestendigheid mkb

Denemarken en Nederland hebben veel overeenkomsten. Twee kleine landen met sterke voetbalteams en veel impact op het gebied van duurzaamheid. In het CLIMAA project werkt MKB-Amsterdam samen met partners uit Aalborg om bedrijven te helpen hun businessmodel te verduurzamen. Jack Stuifbergen: ‘Ons doel is te komen tot een model voor een local green deal die internationaal kan worden gebruikt.’

Energiebesparing succesvol door actienetwerk 15% GasTerug

Energiebesparing succesvol door actienetwerk 15% GasTerug

Voor elke ondernemer is energiebesparing in de huidige crisis van groot belang. Het actienetwerk 15% GasTerug helpt je bij de structurele reductie van gasverbruik door middel van simpele energiebesparingsmaatregelen. Wethouder Mbarki (EZ) heeft extra geld uitgetrokken om extra fix/coach teams op pad te sturen om ondernemers te helpen. Doe mee en meld je aan!