Op het jaarlijkse congres van MKB-Nederland dinsdag 22 november in Den Haag presenteerde de organisatie met trots de behaalde lobby resultaten. In zijn openingsspeech riep voorzitter Jacco Vonhof op tot deregulering: “Nederland moet drastisch ontregelen. We hebben het in dit land zo ingewikkeld gemaakt, dat we alles wat we belangrijk vinden en wat nodig is, niet meer kunnen. Alle grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan kunnen we alleen maar aan als we het simpeler maken, zoals in de fiscaliteit en op de arbeidsmarkt.” We pikten een paar krenten voor je uit de lobby pap.

Een nieuwe arbeidsmarkt voor technici

Door het tekort aan technici dreigt onder meer de uitvoering van de energietransitie en de bouwopgave vast te
lopen, zo ziet MKB-Nederland. “Daarom hebben vijf technische sectoren in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW onlangs het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen overhandigd aan vijf bewindspersonen. In het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt compleet anders in te richten voor technici. Het nieuwe systeem, de Gouden Poort genoemd, moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen.”

Stabiel fiscaal klimaat

“De belastingheffing op ondernemers is de afgelopen jaren allerminst stabiel, terwijl fiscale stabiliteit van dit stelsel van grote betekenis is voor het ondernemingsklimaat en de welvaart in Nederland”, stelt MKB-Nederland. “Het beleid kenmerkt zicht door jo-jo beleid, met tariefverlagingen en verhogingen die elkaar vrij snel opvolgen. Bovendien lijkt men in de politiek te streven naar een systeem waarin de winst van de ondernemer gelijk wordt belast als het arbeidsinkomen van de werknemer. Dat is niet alleen een misvatting maar ook de dood in de pot voor ondernemerschap en innovatie in Nederland. Het winstinkomen van de ondernemer en het arbeidsinkomen van de werknemer zijn geen vergelijkbare grootheden.” MKB-Nederland gaat in gesprek met het kabinet over een toekomstbestendig en stabiel fiscaal stelsel dat ondernemerschap en investeringen stimuleert.

Vermindering regeldruk

Elke ondernemer breekt zijn hoofd soms over de enorme hoeveelheid regels, wetten, voorschriften en verordeningen. MKB-Nederland heeft zich daarom intensief ingezet voor een steviger regeldrukprogramma voor ondernemers. “Het nieuwe programma bevat onder meer een MKB-toets voor bestaand beleid, een jaarlijkse regeldrukscan waar bedrijfsleven input voor mag leveren, een regeldrukdashboard en een groter mandaat voor de regeldrukwaakhond.”

Meer geld voor verduurzaming

In december 2022 komt het kabinet met een Kamerbrief over de inzet om het mkb te helpen te verduurzamen. Wat is er zoals bereikt? Voor de VEKI-regeling (echte mkb-regeling), die grotere innovatieve procesverduurzamingsinvesteringen subsidieert wordt in 2023 een naar 140 miljoen euro verhoogd budget gereserveerd. Daarnaast zijn er twee instrumenten op financierings- en garantiegebied geïntroduceerd, Bespaargarant (externe financiering) en de BMKB-Groen (garantstelling overheid). Wij hebben voor beide gepleit, omdat ze helpen om duurzame investeringen te doen. Ook heeft het kabinet 150 miljoen euro toegewezen aan de fiscale winstaftrek voor verduurzamings-investeringen (EIA/MIA).

Maatschappelijke impact

MKB-Nederland zet zich ook in voor maatschappelijke impact projecten. Zo werken via MKB Toegankelijk dertig brancheverenigingen aan het verhogen van de toegankelijkheid van de eigen sector voor mensen een beperking. “Via de MKB Toegankelijke Routes is de toegankelijkheid van zesentwintig winkelgebieden verhoogd. Komende jaren schalen we op met nog eens 150 winkelgebieden.”

Verder hebben via het Kinderrechten project diverse sectoren en bedrijven advies en ondersteuning ontvangen op het gebied van kinderarbeid binnen de keten. Binnen het project vindt samenwerking plaats met RVO en NGO’s. Via een scan kunnen bedrijven achterhalen of er kans is dat kinderarbeid een rol speelt bij hun producten en grondstoffen.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

MKB wil langere ontheffing vrachtauto’s voor uitstootvrijezone

MKB wil langere ontheffing vrachtauto’s voor uitstootvrijezone

MKB-Metropool Amsterdam pleit bij de gemeente voor een langere ontheffingsmogelijkheid voor vrachtauto’s dan tot 1 januari 2030. Vicevoorzitter Guido Frankfurther: “Zeker in huidige economische situatie met torenhoge bedrijfslasten en Coronaschulden die nu moeten worden terugbetaald, kan je niet verlangen dat ondernemers hun vrachtauto’s uit 2018 of 2019 op 1 januari 2025 de deur uitdoen”

Ook Guido Frankfurther zakt voor tramexamen

Ook Guido Frankfurther zakt voor tramexamen

Vicevoorzitter MKB-Metropool Amsterdam Guido Frankfurther kijkt kritisch naar het tramexamen van de GVB. Frankfurther erkent het belang van snelheids- en vaardigheidstesten, maar meent dat de lat wel erg hoog wordt gelegd: “Veiligheid voorop, maar op deze manier wordt het personeelstekort natuurlijk nooit ingelopen”.

CLIMAA: Gesloten Impact Deals

CLIMAA: Gesloten Impact Deals

De Impact Deals zijn inmiddels gesloten! Lees hieronder meer over de acht Impact Deals ontwikkeld door tien ambitieuze MKB-ers.