Op het jaarlijkse congres van MKB-Nederland dinsdag 22 november in Den Haag presenteerde de organisatie met trots de behaalde lobby resultaten. In zijn openingsspeech riep voorzitter Jacco Vonhof op tot deregulering: “Nederland moet drastisch ontregelen. We hebben het in dit land zo ingewikkeld gemaakt, dat we alles wat we belangrijk vinden en wat nodig is, niet meer kunnen. Alle grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan kunnen we alleen maar aan als we het simpeler maken, zoals in de fiscaliteit en op de arbeidsmarkt.” We pikten een paar krenten voor je uit de lobby pap.

Een nieuwe arbeidsmarkt voor technici

Door het tekort aan technici dreigt onder meer de uitvoering van de energietransitie en de bouwopgave vast te
lopen, zo ziet MKB-Nederland. “Daarom hebben vijf technische sectoren in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW onlangs het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen overhandigd aan vijf bewindspersonen. In het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt compleet anders in te richten voor technici. Het nieuwe systeem, de Gouden Poort genoemd, moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen.”

Stabiel fiscaal klimaat

“De belastingheffing op ondernemers is de afgelopen jaren allerminst stabiel, terwijl fiscale stabiliteit van dit stelsel van grote betekenis is voor het ondernemingsklimaat en de welvaart in Nederland”, stelt MKB-Nederland. “Het beleid kenmerkt zicht door jo-jo beleid, met tariefverlagingen en verhogingen die elkaar vrij snel opvolgen. Bovendien lijkt men in de politiek te streven naar een systeem waarin de winst van de ondernemer gelijk wordt belast als het arbeidsinkomen van de werknemer. Dat is niet alleen een misvatting maar ook de dood in de pot voor ondernemerschap en innovatie in Nederland. Het winstinkomen van de ondernemer en het arbeidsinkomen van de werknemer zijn geen vergelijkbare grootheden.” MKB-Nederland gaat in gesprek met het kabinet over een toekomstbestendig en stabiel fiscaal stelsel dat ondernemerschap en investeringen stimuleert.

Vermindering regeldruk

Elke ondernemer breekt zijn hoofd soms over de enorme hoeveelheid regels, wetten, voorschriften en verordeningen. MKB-Nederland heeft zich daarom intensief ingezet voor een steviger regeldrukprogramma voor ondernemers. “Het nieuwe programma bevat onder meer een MKB-toets voor bestaand beleid, een jaarlijkse regeldrukscan waar bedrijfsleven input voor mag leveren, een regeldrukdashboard en een groter mandaat voor de regeldrukwaakhond.”

Meer geld voor verduurzaming

In december 2022 komt het kabinet met een Kamerbrief over de inzet om het mkb te helpen te verduurzamen. Wat is er zoals bereikt? Voor de VEKI-regeling (echte mkb-regeling), die grotere innovatieve procesverduurzamingsinvesteringen subsidieert wordt in 2023 een naar 140 miljoen euro verhoogd budget gereserveerd. Daarnaast zijn er twee instrumenten op financierings- en garantiegebied geïntroduceerd, Bespaargarant (externe financiering) en de BMKB-Groen (garantstelling overheid). Wij hebben voor beide gepleit, omdat ze helpen om duurzame investeringen te doen. Ook heeft het kabinet 150 miljoen euro toegewezen aan de fiscale winstaftrek voor verduurzamings-investeringen (EIA/MIA).

Maatschappelijke impact

MKB-Nederland zet zich ook in voor maatschappelijke impact projecten. Zo werken via MKB Toegankelijk dertig brancheverenigingen aan het verhogen van de toegankelijkheid van de eigen sector voor mensen een beperking. “Via de MKB Toegankelijke Routes is de toegankelijkheid van zesentwintig winkelgebieden verhoogd. Komende jaren schalen we op met nog eens 150 winkelgebieden.”

Verder hebben via het Kinderrechten project diverse sectoren en bedrijven advies en ondersteuning ontvangen op het gebied van kinderarbeid binnen de keten. Binnen het project vindt samenwerking plaats met RVO en NGO’s. Via een scan kunnen bedrijven achterhalen of er kans is dat kinderarbeid een rol speelt bij hun producten en grondstoffen.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onderneemin heeft onlangs de stap gezet naar de regio Metropool Amsterdam. Onze voorzitter Achmed Baâdoud is dan ook heel content dat MKB-Metropool Amsterdam en Onderneemin mediapartner bij elkaar zijn geworden. “Dat sluit heel goed aan bij onze visie om het MKB...

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB MKB-Metropool Amsterdam heeft met grote instemming kennis genomen van het besluit van het GVB om gemotiveerde sollicitanten voor de functie van trambestuurder structureel te gaan helpen om voor de...

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Volgens wethouder Melanie van der Horst is het woord ‘Knip’ voortaan een ‘verboden woord’ en kiest de gemeenteraad ervoor van de Weesperstraat een fijne stadsstraat te maken, met twee maal één rijstrook, bredere fiets- en voetpaden, meer groen en een aantrekkelijkere...

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...