Op het jaarlijkse congres van MKB-Nederland dinsdag 22 november in Den Haag presenteerde de organisatie met trots de behaalde lobby resultaten. In zijn openingsspeech riep voorzitter Jacco Vonhof op tot deregulering: “Nederland moet drastisch ontregelen. We hebben het in dit land zo ingewikkeld gemaakt, dat we alles wat we belangrijk vinden en wat nodig is, niet meer kunnen. Alle grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan kunnen we alleen maar aan als we het simpeler maken, zoals in de fiscaliteit en op de arbeidsmarkt.” We pikten een paar krenten voor je uit de lobby pap.

Een nieuwe arbeidsmarkt voor technici

Door het tekort aan technici dreigt onder meer de uitvoering van de energietransitie en de bouwopgave vast te
lopen, zo ziet MKB-Nederland. “Daarom hebben vijf technische sectoren in samenwerking met MKB-Nederland en VNO-NCW onlangs het ‘Aanvalsplan Techniek’ met tal van onconventionele maatregelen overhandigd aan vijf bewindspersonen. In het plan worden suggesties gedaan om de arbeidsmarkt compleet anders in te richten voor technici. Het nieuwe systeem, de Gouden Poort genoemd, moet uitgroeien tot dé centrale plek voor starters, zij-instromers, nieuwkomers en ervaren vakmensen die een switch naar een (andere) technische sector overwegen.”

Stabiel fiscaal klimaat

“De belastingheffing op ondernemers is de afgelopen jaren allerminst stabiel, terwijl fiscale stabiliteit van dit stelsel van grote betekenis is voor het ondernemingsklimaat en de welvaart in Nederland”, stelt MKB-Nederland. “Het beleid kenmerkt zicht door jo-jo beleid, met tariefverlagingen en verhogingen die elkaar vrij snel opvolgen. Bovendien lijkt men in de politiek te streven naar een systeem waarin de winst van de ondernemer gelijk wordt belast als het arbeidsinkomen van de werknemer. Dat is niet alleen een misvatting maar ook de dood in de pot voor ondernemerschap en innovatie in Nederland. Het winstinkomen van de ondernemer en het arbeidsinkomen van de werknemer zijn geen vergelijkbare grootheden.” MKB-Nederland gaat in gesprek met het kabinet over een toekomstbestendig en stabiel fiscaal stelsel dat ondernemerschap en investeringen stimuleert.

Vermindering regeldruk

Elke ondernemer breekt zijn hoofd soms over de enorme hoeveelheid regels, wetten, voorschriften en verordeningen. MKB-Nederland heeft zich daarom intensief ingezet voor een steviger regeldrukprogramma voor ondernemers. “Het nieuwe programma bevat onder meer een MKB-toets voor bestaand beleid, een jaarlijkse regeldrukscan waar bedrijfsleven input voor mag leveren, een regeldrukdashboard en een groter mandaat voor de regeldrukwaakhond.”

Meer geld voor verduurzaming

In december 2022 komt het kabinet met een Kamerbrief over de inzet om het mkb te helpen te verduurzamen. Wat is er zoals bereikt? Voor de VEKI-regeling (echte mkb-regeling), die grotere innovatieve procesverduurzamingsinvesteringen subsidieert wordt in 2023 een naar 140 miljoen euro verhoogd budget gereserveerd. Daarnaast zijn er twee instrumenten op financierings- en garantiegebied geïntroduceerd, Bespaargarant (externe financiering) en de BMKB-Groen (garantstelling overheid). Wij hebben voor beide gepleit, omdat ze helpen om duurzame investeringen te doen. Ook heeft het kabinet 150 miljoen euro toegewezen aan de fiscale winstaftrek voor verduurzamings-investeringen (EIA/MIA).

Maatschappelijke impact

MKB-Nederland zet zich ook in voor maatschappelijke impact projecten. Zo werken via MKB Toegankelijk dertig brancheverenigingen aan het verhogen van de toegankelijkheid van de eigen sector voor mensen een beperking. “Via de MKB Toegankelijke Routes is de toegankelijkheid van zesentwintig winkelgebieden verhoogd. Komende jaren schalen we op met nog eens 150 winkelgebieden.”

Verder hebben via het Kinderrechten project diverse sectoren en bedrijven advies en ondersteuning ontvangen op het gebied van kinderarbeid binnen de keten. Binnen het project vindt samenwerking plaats met RVO en NGO’s. Via een scan kunnen bedrijven achterhalen of er kans is dat kinderarbeid een rol speelt bij hun producten en grondstoffen.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!