Duurzaamheid

Duurzaamheid en energie

MKB-Amsterdam ziet kansen voor ondernemers om bij te dragen aan een duurzame stad. We onderzoeken wat de wensen en behoeftes zijn van onze achterban waar het gaat om verduurzaming van hun onderneming. Of zelfs om overstappen naar een circulair businessmodel. We brengen (online) bijeenkomsten over dit thema onder de aandacht en zetten pioniers in, ter inspiratie. Ook geven we regelmatig aandacht aan het thema duurzaamheid en energie tijdens uitzendingen van MKB TV en delen we relevante nieuwsberichten via de overige kanalen. De komende tijd hopen we ons met MKB-Amsterdam aan te sluiten bij het Amsterdams Klimaatakkoord.

Impact Deals, CLIMAA

Nu het impact-project CLIMAA in de afrondende fase is aanbeland, is het hoog tijd om terug te blikken. Hoe is de samenwerking met de betrokken partijen bevallen? Wat hebben de (Amsterdamse) ondernemers eraan gehad? En hoe nu verder in de toekomst? MKB-Amsterdam sprak erover met projectleider Antje Ludwig-van Schaagen.

“CLIMAA was een fantastisch project”, trapt Antje af. “Een heel mooie, lokale vertaling van de Europese Green Deals.” Vooral de samenwerking met internationale projectpartners was erg leerzaam. Zo was er een samenwerking met de Deense stad Aalborg. “Daar zag je een sterke focus op het impact maken op milieu-gerelateerd vlak, dus het realiseren van CO2-reductie bijvoorbeeld. In Amsterdam keken we breder naar het begrip ‘impact’. Hier waren we bijvoorbeeld ook bezig met sociale vraagstukken binnen het ondernemerschap. Juist die verschillen in visie zorgde ervoor dat we veel kennis hadden om met elkaar te delen en elkaar zo te inspireren.”

Van elkaar leren is enorm belangrijk bij het maken van impact, dat is volgens Antje dan ook de belangrijkste conclusie die dit project heeft opgeleverd. “Er zijn natuurlijk in heel Europa veel vergelijkbare projecten die bedrijven helpen duurzamer en dus toekomstbestendiger te worden. Van elkaar leren is essentieel: niet iedere keer opnieuw proberen om zelf het wiel uit te vinden, maar putten uit elkaars kennis en expertise om zo verder te komen. Als je het mij vraagt is dat hier goed gelukt.” Antje zegt dan ook genoten te hebben van die professionele samenwerking met alle projectpartners. Vooral de samenwerking met Amsterdam Impact, een initiatief van de gemeente Amsterdam, is haar goed bevallen. “De gemeente kan veel betekenen voor ondernemers, het is goed om dat op deze manier goed te benutten en samen te werken.” 

Er zijn inmiddels tien bedrijven geselecteerd die aanspraak maken op een Impact Deal. Dat is een plan (van zes of twaalf maanden) waarmee wordt gewerkt aan het toekomstbestendig verduurzamen van de organisatie. De ondernemers in kwestie waren vanaf het begin betrokken om zelf in kaart te brengen waar de kansen voor hun bedrijf lagen en hoe die Impact Deal dan ook moest worden vormgegeven. Antje: “We zijn op dit moment bezig om die deals ook daadwerkelijk te sluiten, dus daarover binnenkort meer nieuws! Voor ons is dit een ontzettend leerzame periode. We gaan de komende tijd met deze bedrijven aan de slag en proberen daar zoveel mogelijk lessen uit te trekken. Dan kunnen we die kennis weer gebruiken om andere ondernemers op weg te helpen om zo die impact zo breed mogelijk uit te rollen.”

Wil jij weten welke bedrijven een Impact Deal hebben gesloten en wat zij precies gaan doen? Houd dan onze kanalen goed in de gaten de komende tijd!

Collaborative Local Green Deal in Aalborg en Amsterdam
CLIMAA is een Europees samenwerkingsproject tussen de steden Aalborg (Denemarken) en Amsterdam (Nederland) en het Network for Sustainable Business Development (Aalborg), MKB Amsterdam en ICLEI – Local Governments for Sustainability. MKB-Amsterdam werkt hierin samen met Amsterdam Impact. Amsterdam Impact wil graag de ecosystemen van bedrijven versterken voor grote en kleine bedrijven om samen te werken aan financiële en sociale waarde. Het project is onderdeel van de European Green Deal

https://climaa.localgreendeals.eu/amsterdam

Amsterdamse impact ondernemers gezocht

Amsterdamse impact ondernemers gezocht

De werkgroep Duurzaamheid van MKB-Amsterdam werkt samen met Amsterdam Impact, het impact ondernemerschapsprogramma van de gemeente Amsterdam, aan het opzetten van Impact Deals. Ben je een ondernemer uit de regio Amsterdam en wil je ook impact maken? Meld je aan!

Gemeente Amsterdan komt met steunpakket van tien miljoen euro

Gemeente Amsterdan komt met steunpakket van tien miljoen euro

Wethouder Economische Zaken Sofyan Mbarki: ‘Ik ben met veel ondernemers in Amsterdam in gesprek gegaan de afgelopen maanden en ik voel de onzekerheid. Het college wil voorkomen dat ondernemers omvallen door hoge energiekosten.’ Voorzitter Bart Drenth: ‘In grote lijnen is het waar we om gevraagd hebben en daarin steunen we het pakket dan ook. Een deel gaat naar hoe we bedrijven toekomstbestendig maken én dat er steun is als aanvulling op maatregelen.’

Noord-Holland kiest voor Groen

Noord-Holland kiest voor Groen

Wat voorheen niet mogelijk was kan nu wel: de gemeenten Haarlem, Zandvoort, Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en Ouder-Amstel willen groene stroom inkopen van ondernemers met overcapaciteit. Als ondernemer krijg je hiervoor een betere prijs dan van je energieleverancier

‘Kabinet heeft blinde vlek voor openbaar vervoer’

‘Kabinet heeft blinde vlek voor openbaar vervoer’

Voorzitter Bart Drenth, pleit in de Volkskrant voor de noodzaak van investeringen in het openbaar vervoer. ‘Een goed netwerk van treinen, bussen, trams en metro’s maakt dat iedereen binnen acceptabele tijd op zijn bestemming kan komen. Een goed ov ontsluit woonwijken en is vaak een randvoorwaarde voor projectontwikkelaars om te beginnen met de broodnodige woningbouw.’

Brede welvaart in het mkb

Brede welvaart in het mkb

Een bredere welvaart wordt gemeten op basis van elf criteria, zoals maatschappelijke betrokkenheid, sociale contacten, gezondheid, subjectief welzijn, volkshuisvesting en milieu. Jack Stuifbergen, bestuurslid MKB-Amsterdam: ‘Het is van belang om een andere focus te krijgen. Ondernemen met niet alleen het zicht op welvaart, maar op een brede welvaart.’

Saru Soda kookt op zonne-energie

Saru Soda kookt op zonne-energie

Een stichting met een sterke duurzaamheidsvisie als pandeigenaar. Dat wens je elke ondernemer toe die veel energie verbruikt bij zijn productie. Saru Soda, producent van biologische siropen in Amsterdam Noord, brouwt en bottelt haar producten in het duurzame Xpositron gebouw. Het dak ligt sinds 2008 vol zonnepanelen. Limonadeprofessor Sjoerd Spoelstra heeft weinig last van hogere energiekosten.