Ben je ondernemer of werk je bij een mkb bedrijf? En wil je de maatschappelijke impact in je bedrijf vergroten? Doe dan nu een voorstel voor een Impact Deal en krijg steun van de gemeente Amsterdam. De Impact Deal is een initiatief van MKB-Amsterdam en Amsterdam Impact, het impact ondernemerschapsprogramma van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met diverse afdelingen van de gemeente.

Wat is Impact Deal?

Egon van Wees, Programmasecretaris & projectleider Amsterdam Impact, legt uit wat zo’n deal is. “We zoeken tien lokale bedrijven die in 2023 concrete stappen willen zetten in de richting van verduurzaming of een sociaal vraagstuk. Hierbij ontwikkelen we een nieuw instrument, een zogenaamde Impact Deal. In de deal leggen ondernemer en de gemeente onderling afspraken vast over het vergroten van de impact van de ondernememing. Bijvoorbeeld door de CO2 uitstoot met dertig procent te verminderen of door het aannemen van vijf werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De deal is zo concreet mogelijk en de ondernemer definieert doelen, inspanningen en uitkomsten. De gemeente Amsterdam ondersteunt hierin door haar netwerk aan te bieden en mee te denken over bijvoorbeeld financiering en toegang tot Europese fondsen.”

Wie kan er meedoen?

De tien eerste mkb bedrijven die voldoen aan de criteria worden uitgenodigd de deal in een korte periode definitief te maken.

Wil je weten of je in aanmerking komt? Je onderneming moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Je bedrijf is gevestigd in de gemeente Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je bedrijf heeft 10 medewerkers en bestaat tenminste 3 jaar.
  • Eén van de leden van het senior management is driver van de Impact Deal en zal deze ondertekenen.
  • Bedrijven kunnen zich verenigen in een deal onder een penvoerder.
  • De voorgestelde deal is helder beschreven in het aanmeldformulier en onderbouwd. Voor de uitvoering van de voorgestelde deal zijn inspanningen van anderen nodig.
  • Inspanningen worden verricht in een periode van tenminste een half jaar en maximaal 1 jaar.
  • De voorgestelde deal is niet strijdig met lokale en landelijke wet- en regelgeving.
  • De voorgestelde deal sluit aan bij beleid van de gemeente Amsterdam.

Waar en wanneer kun je je inschrijven?

Je kan je vanaf nu inschrijven via deze link.

Meer informatie?

Neem contact op met Egon van Wees, projectleider Impact Deals, egon.van.wees@amsterdam.nl of Antje Ludwig-van Schaagen, MKB Amsterdam, impact@mkb-amsterdam.nl

Deel dit artikel:
fotograaf: Jurre Rompa

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!