Arbeidsmarkt en onderwijs 

Arbeidsmarkt en onderwijs

De werkgroep Arbeidsmarkt en onderwijs van MKB-Amsterdam wil bijdragen aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam.  We brengen verbindingen tot stand tussen werkgevers, gemeenten, onderwijsinstellingen en ondernemersverenigingen. We leveren een bijdrage aan, door onze samenwerk-partners, geïnitieerde projecten op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs. Of we initiëren zelf projecten. Bij alle projecten brengen wij het perspectief van de werkgever in en behartigen daarmee de belangen van de werkgevers.

Projecten

  • Tips en aanbevelingen aan MKB-werkgevers met betrekking tot stagiaires MBO en HBO
  • Perspectief op Werk
  • Young Professional Pool
  • Amsterdam – Divers & Inclusief
  • MKB Praktijkleren

De werkgroep arbeidsmarkt wordt gevormd door bestuursleden.

De werkgroep wil graag dat het MKB en de MBO & HBO onderwijsinstellingen elkaar beter vinden als het gaat om stageplaatsen. De werkgroep heeft daarom tips en aanbevelingen opgesteld om stages MBO en HBO succesvol te laten verlopen. De tips en aanbevelingen zijn tot stand gekomen door een aantal interviews met ROC TOP, ROC van Amsterdam, Hogeschool In Holland en Hogeschool van Amsterdam.

Download hier gratis de tips en aanbevelingen stages MBO HBO.

Dien je vraagstuk in

Help horecapersoneel (tijdelijk) elders aan werk

Help horecapersoneel (tijdelijk) elders aan werk

Personeel waar je (tijdelijk) geen werk meer voor hebt kan mogelijk elders goed aan de slag. Het regionaal werkcentrum heeft daarvoor een nieuwe service geopend. Wethouders van Ballegooijen en Gordon van de gemeente Amstelveen roepen werkgevers op zich hiervoor te melden. Wethouder werkgelegenheid Marijn van Ballegooijen van de gemeente Amstelveen: “Op deze manier komen aanbod en vraag samen. Als we zo onze ondernemers aan elkaar kunnen koppelen helpen we de horeca. Ik roep ondernemers daarom op zich zoveel mogelijk aan te melden. Ondernemers wees solidair”.

Samenwerken aan werk in de regio

Samenwerken aan werk in de regio

Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Michal van Dantzig: “MKB-Amsterdam is mede initiatiefnemer van het Regionaal Werkcentrum. Tijdens het werkbezoek van Koningin Maxima en Mariette Hamer van de Sociaal Economische raad aan het Regionaal Werkcentrum, werd er gesproken over wat het Regionaal Werkcentrum voor MKB werkgevers en hun werknemers kan betekenen, in deze lastige ‘Corona’ periode. MKB-Amsterdam organiseert in 2021 een aantal webinars over de dienstverlening van het Regionaal Werkcentrum. Michal: “Op deze manier willen we informatie ophalen wat er bij de ondernemers speelt en informatie geven over wat het RWC voor jou als werkgever kan doen.” (Lees verder voor video werkbezoek Maxima).

Maxima bracht bezoek aan Regionaal Werkcentrum Amsterdam

Maxima bracht bezoek aan Regionaal Werkcentrum Amsterdam

Mariëtte Hamer (voorzitter SER) bracht samen met Koningin Maxima vandaag een werkbezoek aan het Regionaal Werkcentrum Amsterdam (RWC). Het bezoek richtte zich op het van werk naar werk begeleiden van mensen die onder meer vanwege de coronacrisis werkloos zijn geraakt of dreigen te raken. Zij sprak met medewerkers van het RWC en mkb-ondernemers die door corona getroffen zijn. Waaronder met ondernemer Jasper Smink, bestuurslid van MKB-Amsterdam. Smink vertelde over hoe zijn bedrijf door de crisis komt en wat dit betekent voor zijn werkgelegenheid. Het RWC verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Hierdoor blijven mensen aan het werk en wordt uitstroom naar een uitkering voorkomen. Bart Drenth: “Het regionaal werkcentrum is nu hard nodig omdat we verwachten dat veel bedrijven nu overcapaciteit hebben, terwijl andere bedrijven nog steeds personeel tekort hebben. Wij roepen beide typen bedrijven zich bij het rwc te melden.”

Minder werk dan personeel, of andersom?

Minder werk dan personeel, of andersom?

Wanneer je niet meer genoeg werk hebt voor alle medewerkers die je in dienst hebt, is het verstandig contact op te nemen met het Regionaal Werkcentrum. En ook wanneer je als werkgever juist moeite hebt om gekwalificeerd personeel te vinden. Want ondanks de coronacrisis zijn er ook nog steeds werkgevers die medewerkers tekort komen. Als jij zo’n werkgever bent, kun je uiteraard ook bij het Regionaal Werkcentrum terecht, maar dan om gekwalificeerd personeel te vinden. Je vindt het Regionaal Werkcentrum op grootamsterdamwerktdoor.nl.

Inclusieve cultuur

Inclusieve cultuur

"Liever werken aan een inclusieve werkcultuur, dan aan een verplicht quotum." Dat zei bestuurslid van MKB-Amsterdam Michal van Dantzig tegen wethouder Groot Wassink. ‘Zaken opleggen werkt niet goed bij ondernemers. Bij de meeste mensen eigenlijk niet’. Volgens van...

Gelijke kansen op de stagemarkt

Gelijke kansen op de stagemarkt

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt begint met gelijke kansen op de stagemarkt. Als bij de selectie van kandidaten sprake is van ongelijke kansen voor jongeren met een multiculturele achtergrond, dan blijft potentieel talent voor mkb ondernemers onbenut. MKB-Amsterdam...