Gistermiddag discussieerde de gemeenteraad van Amsterdam over het al dan niet doorgaan van de zogenaamde knip in de Weesperstraat. Dit op verzoek van het VVD-raadslid Daan Wijnants naar aanleiding van een recent artikel in De Telegraaf. De krant haalde de enquête aan van MKB-Amsterdam, die maart 2022 werd gehouden onder de Amsterdamse politieke partijen. Hieruit bleek dat alleen GroenLinks nog voorstander is van een volledige afsluiting van de belangrijkste toegangsweg voor bewoners, ondernemers en toeleveranciers in de stadsdelen Oost en Centrum.

Raad mag over proef besluiten

Verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) zegde toe de discussie in de gemeenteraad over de uitkomsten van het lopende verkeersonderzoek af te wachten tot komend voorjaar. “De raad kan dan desgewenst opdracht geven voor een eventuele proef.” D66-raadslid Elise Moeskops vroeg de wethouder of het niet beter was de voorbereiding voor een eventuele proef in de ijskast te zetten, zolang niet duidelijk is of de proef doorgaat. Deze tijdelijke afsluiting van zes weken zal de gemeente ongeveer twee miljoen euro aan voorbereiding en uitvoering kosten.

De fracties van de VVD, D66, JA21 en het CDA gaven aan nog steeds tegen de knip te zijn, net als MKB-Amsterdam. Wel willen ze graag over alternatieven praten, zoals een versmalling naar twee keer één rijstrook, een snelheidsbeperking tot 30 km per uur, meer groen en meer winkels in de plinten voor een meer leefbare straat. De PvdA hield de kaarten nog tegen de borst, na zich in de verkiezingstijd in maart nog tegen de  knip te hebben uitgesproken.

Frankfurther: ‘De proef mag in de ijskast’

Guido Frankfurther, vicevoorzitter MKB-Amsterdam, is blij met de uitkomst van het debat. “Het is pure winst dat de wethouder de discussie in de raad in het voorjaar wil afwachten en het aan de raad overlaat of de proef doorgaat. Ik ga ervan uit dat ook de voorbereidingen voor de proef nu in de ijskast worden gezet, want voor die 2 miljoen euro kan ik in deze moeilijke tijd wel een zinniger besteding bedenken.”

VVD-er Wijnants benadrukte dat er vooralsnog geen raadsmeerderheid voor de knip is en dat het coalitieakkoord er niets over zegt. “Het wordt tijd om de mkb ondernemers en de bewoners van de omliggende buurten helderheid te bieden.” Ook spiegelde hij zijn collega’s het te verwachtten waterbedeffect op de omliggende wegen voor. “Ik verwacht daar verdergaande congestie, nodeloos omrijden, geluidsoverlast en meer milieuvervuiling.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking!

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking!

Een mooie en krachtige partnerschap & samenwerking! Vanuit MKB-Metropool Amsterdam verwelkomen wij MUSIAD NEDERLAND als netwerkpartner. Wij willen samen op deze wijze de economie in de MRA regio integreren. Ondernemerschap kent geen grenzen. Daarnaast is...

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onderneemin heeft onlangs de stap gezet naar de regio Metropool Amsterdam. Onze voorzitter Achmed Baâdoud is dan ook heel content dat MKB-Metropool Amsterdam en Onderneemin mediapartner bij elkaar zijn geworden. “Dat sluit heel goed aan bij onze visie om het MKB...

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB MKB-Metropool Amsterdam heeft met grote instemming kennis genomen van het besluit van het GVB om gemotiveerde sollicitanten voor de functie van trambestuurder structureel te gaan helpen om voor de...

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Volgens wethouder Melanie van der Horst is het woord ‘Knip’ voortaan een ‘verboden woord’ en kiest de gemeenteraad ervoor van de Weesperstraat een fijne stadsstraat te maken, met twee maal één rijstrook, bredere fiets- en voetpaden, meer groen en een aantrekkelijkere...

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...