Het Concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen ligt sinds april 2022 ter inzage aan alle burgers van de stad. Deze nieuwe set horecaregels gaat bepalen hoe de horeca zich de komende jaren mag en kan ontwikkelen. De gemeente organiseerde deze week inspraakavonden in diverse stadsdelen, waar ondernemers en inwoners met vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek konden gaan over het beleidsstuk. MKB-Amsterdam maakte een rondje langs de velden en zag dat dat de emoties hoog oplopen wanneer het om horeca gaat. De belangrijkste vraag lijkt te zijn: hoe voorkomen we verdergaande polarisatie tussen ondernemers en bewoners?

Maandag 12 september: De Pijp

Op de inspraakavond in de Tol zijn meer dan 100 horecaondernemers en bewoners afgekomen. De Pijp is na het Centrum het drukste horeca stadsdeel. Namens de gemeente presenteert projectleider Elsbeth Boer de visie achter het Stedelijk Beleidskader. Het valt op dat de presentatie, die bedoeld is om alle betrokkenen te informeren over de nieuwe plannen, regelmatig wordt onderbroken door ontevreden bewoners. Ze klagen over bestaande overlast en het gebrek aan handhaving. Er is ook boosheid over coronaterrassen. Vanuit de ondernemerskant blijft het rustig, zij proberen de impact van de nieuwe regels op hun bedrijf te begrijpen.

woensdag 14 september: Oost

Pien Thate, ondernemer en bestuurslid MKB-Amsterdam was aanwezig bij de inspraakavond in stadsdeel Oost. Het viel haar op hoe agressief de deelnemende bewoners waren tegenover de lokale ondernemers. ‘Ik zag dat de horecamensen een dialoog wilden, in gesprek wilden gaan, samen kijken hoe ze er uit kunnen komen. Ze zijn bereid tot compromissen en willen bewegen, terwijl de boodschap van de bewoners deze avond juist was ‘het moet minder, minder, minder’. Thate vindt het lastig om te zien hoe bewoners hard ingaan op de bestaanszekerheid en inkomensverwerving van andere mensen. ‘Het lijkt wel alsof het een doel op zichzelf is geworden om de horecaregels strenger te krijgen.’

woensdag 14 september: Centrum

In de Zuiderkerk vonden verhitte discussies plaats tijdens de inspraakavond. Vermoeide burgers die klagen over slapeloze nachten staan tegenover bezorgde ondernemers die de ene crisis na de andere moeten overleven. Her gaat er hard aan toe. Guido Frankfurther, vice voorzitter MKB-Amsteram en bewoner van de binnenstad, vindt in het Parool dat de ondernemers er goed aan doen om te investeren in goed contact in de buurt. “Anders worden kleine irritaties bij bewoners heel groot.” En verder wil hij niet te veel mopperen: “Wat we soms vergeten bij dit soort discussies: wij Amsterdammers genieten allemaal wel eens van een terrasje.”

Evers: ‘Voorkom polarisatie, blijf in dialoog’

Pim Evers, voorzitter KHN Amsterdam, wijst ook op het belang van blijven praten. ‘Als je terug blijft kijken naar oud zeer op het oude horecabeleid, mis je de kansen in het nieuwe beleid. Ik zeg altijd,’ een straat die fijn is om in te wonen, is fijn om in te ondernemen’. Bewoners en ondernemers hebben veelal dezelfde belangen. En er is een goede afspiegeling van de Amsterdammers geraadpleegd over het horecabeleid middels het OIS bewonerspanel. Bewoners zijn dus wel degelijk gehoord tijdens het opstellen. Een belangrijke volgende stap is volgens mij om een goeie dialoog te houden over de belastbaarheid van een buurt. Zo voorkom je polarisatie.’

Een eerste aanzet hiervoor wordt gegeven door Wijkcentrum De Pijp. Op 21 september vindt daar een bijeenkomst over de horeca plaats in de Oranjekerk. Organisatrice Stefanie Jansen zegt: ‘We nodigen expliciet ook ondernemers uit voor deze avond, omdat stap 1 in ons stappenplan is dat bewoners contact zoeken met de betreffende ondernemer. Ik wil heel graag ondernemers hebben die open staan voor deze dialoog en liefst ook ondernemers die dit al met succes doen en samen met de buurt tot wederzijds bevredigende oplossingen zijn gekomen.’

Deel dit artikel:
Pim Evers - voorzitter KHN Amsterdam - fotograaf Bianca Blokland

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onderneemin heeft onlangs de stap gezet naar de regio Metropool Amsterdam. Onze voorzitter Achmed Baâdoud is dan ook heel content dat MKB-Metropool Amsterdam en Onderneemin mediapartner bij elkaar zijn geworden. “Dat sluit heel goed aan bij onze visie om het MKB...

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB MKB-Metropool Amsterdam heeft met grote instemming kennis genomen van het besluit van het GVB om gemotiveerde sollicitanten voor de functie van trambestuurder structureel te gaan helpen om voor de...

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Volgens wethouder Melanie van der Horst is het woord ‘Knip’ voortaan een ‘verboden woord’ en kiest de gemeenteraad ervoor van de Weesperstraat een fijne stadsstraat te maken, met twee maal één rijstrook, bredere fiets- en voetpaden, meer groen en een aantrekkelijkere...

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...