Het Concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen ligt sinds april 2022 ter inzage aan alle burgers van de stad. Deze nieuwe set horecaregels gaat bepalen hoe de horeca zich de komende jaren mag en kan ontwikkelen. De gemeente organiseerde deze week inspraakavonden in diverse stadsdelen, waar ondernemers en inwoners met vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek konden gaan over het beleidsstuk. MKB-Amsterdam maakte een rondje langs de velden en zag dat dat de emoties hoog oplopen wanneer het om horeca gaat. De belangrijkste vraag lijkt te zijn: hoe voorkomen we verdergaande polarisatie tussen ondernemers en bewoners?

Maandag 12 september: De Pijp

Op de inspraakavond in de Tol zijn meer dan 100 horecaondernemers en bewoners afgekomen. De Pijp is na het Centrum het drukste horeca stadsdeel. Namens de gemeente presenteert projectleider Elsbeth Boer de visie achter het Stedelijk Beleidskader. Het valt op dat de presentatie, die bedoeld is om alle betrokkenen te informeren over de nieuwe plannen, regelmatig wordt onderbroken door ontevreden bewoners. Ze klagen over bestaande overlast en het gebrek aan handhaving. Er is ook boosheid over coronaterrassen. Vanuit de ondernemerskant blijft het rustig, zij proberen de impact van de nieuwe regels op hun bedrijf te begrijpen.

woensdag 14 september: Oost

Pien Thate, ondernemer en bestuurslid MKB-Amsterdam was aanwezig bij de inspraakavond in stadsdeel Oost. Het viel haar op hoe agressief de deelnemende bewoners waren tegenover de lokale ondernemers. ‘Ik zag dat de horecamensen een dialoog wilden, in gesprek wilden gaan, samen kijken hoe ze er uit kunnen komen. Ze zijn bereid tot compromissen en willen bewegen, terwijl de boodschap van de bewoners deze avond juist was ‘het moet minder, minder, minder’. Thate vindt het lastig om te zien hoe bewoners hard ingaan op de bestaanszekerheid en inkomensverwerving van andere mensen. ‘Het lijkt wel alsof het een doel op zichzelf is geworden om de horecaregels strenger te krijgen.’

woensdag 14 september: Centrum

In de Zuiderkerk vonden verhitte discussies plaats tijdens de inspraakavond. Vermoeide burgers die klagen over slapeloze nachten staan tegenover bezorgde ondernemers die de ene crisis na de andere moeten overleven. Her gaat er hard aan toe. Guido Frankfurther, vice voorzitter MKB-Amsteram en bewoner van de binnenstad, vindt in het Parool dat de ondernemers er goed aan doen om te investeren in goed contact in de buurt. “Anders worden kleine irritaties bij bewoners heel groot.” En verder wil hij niet te veel mopperen: “Wat we soms vergeten bij dit soort discussies: wij Amsterdammers genieten allemaal wel eens van een terrasje.”

Evers: ‘Voorkom polarisatie, blijf in dialoog’

Pim Evers, voorzitter KHN Amsterdam, wijst ook op het belang van blijven praten. ‘Als je terug blijft kijken naar oud zeer op het oude horecabeleid, mis je de kansen in het nieuwe beleid. Ik zeg altijd,’ een straat die fijn is om in te wonen, is fijn om in te ondernemen’. Bewoners en ondernemers hebben veelal dezelfde belangen. En er is een goede afspiegeling van de Amsterdammers geraadpleegd over het horecabeleid middels het OIS bewonerspanel. Bewoners zijn dus wel degelijk gehoord tijdens het opstellen. Een belangrijke volgende stap is volgens mij om een goeie dialoog te houden over de belastbaarheid van een buurt. Zo voorkom je polarisatie.’

Een eerste aanzet hiervoor wordt gegeven door Wijkcentrum De Pijp. Op 21 september vindt daar een bijeenkomst over de horeca plaats in de Oranjekerk. Organisatrice Stefanie Jansen zegt: ‘We nodigen expliciet ook ondernemers uit voor deze avond, omdat stap 1 in ons stappenplan is dat bewoners contact zoeken met de betreffende ondernemer. Ik wil heel graag ondernemers hebben die open staan voor deze dialoog en liefst ook ondernemers die dit al met succes doen en samen met de buurt tot wederzijds bevredigende oplossingen zijn gekomen.’

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Gemeente komt met steunfonds van 20 miljoen voor ondernemers

Gemeente komt met steunfonds van 20 miljoen voor ondernemers

Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Deze energiecrisis kan veel mkb bedrijven de kop kosten. Daarom is het goed dat de gemeente met een steunfonds komt. Er zijn maatregelen nodig om bedrijven nu door de crisis te loodsen. En we moeten versneld inzetten op besparing van energie. Daarin werkt MKB-Amsterdam graag samen met de gemeente.”

Raad mag in voorjaar beslissen over proef knip Weesperstraat 

Raad mag in voorjaar beslissen over proef knip Weesperstraat 

De knip op de Weesperstraat is al jarenlang onderwerp van discussie. MKB-Amsterdam is net als een meerderheid in de raad tegen de knip en pleit tegen de uitvoering van een duur proefproject. Verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) zegde de raad gisteren toe de discussie over de uitkomsten van het lopende verkeersonderzoek af te wachten tot komend voorjaar. ‘De raad kan dan desgewenst opdracht geven voor een eventuele proef.’

Maandag 3 oktober, Groeiborrel en workshop VR!

Maandag 3 oktober, Groeiborrel en workshop VR!

Hoe ga je om met de energiecrisis? Wat staat er nou in de Miljoennota? Gaat de gemeente Amsterdam ons helpen? Op maandag 3 oktober staan de deuren van de Oranjekerk weer open voor de maandelijkse Groeiborrel. Hét moment om bij te praten met mensen die dezelfde vragen hebben.

Stem op je favoriete Amsterdam Start Up Product

Stem op je favoriete Amsterdam Start Up Product

Je kunt nog stemmen op de vijf producten die genomineerd zijn voor Product van de Maand. Joël Dori van StartUp Amsterdam: ‘Impact ondernemers kunnen ons helpen lastige vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, mobiliteit en voedselverspilling op te lossen. De genomineerde bedrijven zijn hiervan een prachtig voorbeeld.’

Ondernemer: laat ons weten wat je nodig hebt!

Ondernemer: laat ons weten wat je nodig hebt!

Het is Prinsjesdag en uit de Miljoenennota blijkt dat het mkb op weinig steun van de regering kan rekenen. Terwijl veel ondernemers het zwaar hebben. MKB-Amsterdam is in gesprek met de gemeente Amsterdam voor meer steun aan het lokale mkb. Deel met ons wat jij als ondernemer nodig hebt om deze crisis te overleven!