In het huidige systeem van horecavergunning zijn er per stadsdeel verschillende horecaregels, die door verschillende instanties moeten worden verleend en gehandhaafd. Dit leidt ertoe dat niet in alle gelijke gevallen dezelfde regels worden gehanteerd. Het nieuwe Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen moet volgens de gemeente een helder, eenduidig, overzichtelijk kader van regels zijn. Sinds april dit jaar beschikbaar voor ondernemers en bewoners om hun meningen op los te laten. Projectleider Elsbeth Boer van de gemeente Amsterdam vertelt tijdens een bijeenkomst in de Pijp dat ze al zo’n 300 reacties heeft ontvangen en gelezen. Deze ‘zienswijzen’ lopen van een brief van twaalf kantjes van de KHN tot klachten van bewoners over overlast. Wat houdt dit nieuwe systeem in?

Het gaat er niet om wat je bent, maar wat je doet

In het nieuwe beleidskader staat de impact van de horca activiteiten op de leefomgeving centraal. Het gaat er niet meer om wat een bedrijf is, maar wat het doet en welke gevolgen dat heeft op de buurt. Horeca activiteiten worden in het nieuwe systeem gescoord, van licht naar zwaar. Zo is de impact van een lunchroom op de buurt licht en die van een nachtclub zwaar. Vervolgens gaat de gemeente kijken naar het gebied waar het bedrijf zijn activiteiten ontplooit. Het maakt natuurlijk heel veel uit waar een horecazaak is gevestigd. Een club op een industrieterrein zal minder overlast geven dan een club in een woonwijk.

In het nieuwe beleidskader wordt elk bedrijfsplan dus beoordeeld op enerzijds de mate van impact dat het heeft op de leefomgeving en anderzijds waar het bedrijf is gevestigd. Wanneer blijkt dat de impact op de lokatie binnen de regels valt, wordt een omgevingsvergunning afgegeven. Deze omgevingsvergunning is verbonden aan de lokatie en blijft van kracht zolang de horeca activiteiten op de lokatie niet veranderen. Naast de omgevingsvergunning zal een horecaondernemer ook een exploitatievergunning (en evt. een alcoholwetvergunning) moeten aanvragen, net zoals in het huidige systeem. Deze vergunning is verbonden aan het bedrijf en aan het pand en tijdelijk van aard (3-5 jaar).

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

Projectleider Boer verwacht dat de meeste veranderingen gaan plaatsvinden in de huidige vergunning categorie 4, dat nu een verzamelbak is voor veel soorten horecabedrijven. Ze verzekert dat bedrijven met een bestaande vergunning hun activiteiten gewoon kunnen voortzetten, maar: ‘alle vergunningen worden na afloop van de wettelijke termijn onder de loep genomen’. Het projectteam streeft ernaar het voorstel in maart 2023 te presenteren aan de gemeenteraad, met de verwachting dat e.e.a. effectief zal worden in Q1 2024. Hiervoor zal eerst een hele lange en intense inspraakprocedure moeten worden doorlopen.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...

Neem jij ook deel aan de jaarlijkse ondernemers enquête?

Neem jij ook deel aan de jaarlijkse ondernemers enquête?

Onze zustervereniging Amsterdam City komt op voor de belangen van ondernemend binnenstad en heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok gevraagd de mening van ondernemers in de binnenstad over diverse onderwerpen te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek worden...