In het huidige systeem van horecavergunning zijn er per stadsdeel verschillende horecaregels, die door verschillende instanties moeten worden verleend en gehandhaafd. Dit leidt ertoe dat niet in alle gelijke gevallen dezelfde regels worden gehanteerd. Het nieuwe Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen moet volgens de gemeente een helder, eenduidig, overzichtelijk kader van regels zijn. Sinds april dit jaar beschikbaar voor ondernemers en bewoners om hun meningen op los te laten. Projectleider Elsbeth Boer van de gemeente Amsterdam vertelt tijdens een bijeenkomst in de Pijp dat ze al zo’n 300 reacties heeft ontvangen en gelezen. Deze ‘zienswijzen’ lopen van een brief van twaalf kantjes van de KHN tot klachten van bewoners over overlast. Wat houdt dit nieuwe systeem in?

Het gaat er niet om wat je bent, maar wat je doet

In het nieuwe beleidskader staat de impact van de horca activiteiten op de leefomgeving centraal. Het gaat er niet meer om wat een bedrijf is, maar wat het doet en welke gevolgen dat heeft op de buurt. Horeca activiteiten worden in het nieuwe systeem gescoord, van licht naar zwaar. Zo is de impact van een lunchroom op de buurt licht en die van een nachtclub zwaar. Vervolgens gaat de gemeente kijken naar het gebied waar het bedrijf zijn activiteiten ontplooit. Het maakt natuurlijk heel veel uit waar een horecazaak is gevestigd. Een club op een industrieterrein zal minder overlast geven dan een club in een woonwijk.

In het nieuwe beleidskader wordt elk bedrijfsplan dus beoordeeld op enerzijds de mate van impact dat het heeft op de leefomgeving en anderzijds waar het bedrijf is gevestigd. Wanneer blijkt dat de impact op de lokatie binnen de regels valt, wordt een omgevingsvergunning afgegeven. Deze omgevingsvergunning is verbonden aan de lokatie en blijft van kracht zolang de horeca activiteiten op de lokatie niet veranderen. Naast de omgevingsvergunning zal een horecaondernemer ook een exploitatievergunning (en evt. een alcoholwetvergunning) moeten aanvragen, net zoals in het huidige systeem. Deze vergunning is verbonden aan het bedrijf en aan het pand en tijdelijk van aard (3-5 jaar).

Wanneer gaan de nieuwe regels in?

Projectleider Boer verwacht dat de meeste veranderingen gaan plaatsvinden in de huidige vergunning categorie 4, dat nu een verzamelbak is voor veel soorten horecabedrijven. Ze verzekert dat bedrijven met een bestaande vergunning hun activiteiten gewoon kunnen voortzetten, maar: ‘alle vergunningen worden na afloop van de wettelijke termijn onder de loep genomen’. Het projectteam streeft ernaar het voorstel in maart 2023 te presenteren aan de gemeenteraad, met de verwachting dat e.e.a. effectief zal worden in Q1 2024. Hiervoor zal eerst een hele lange en intense inspraakprocedure moeten worden doorlopen.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Gemeente komt met steunfonds van 20 miljoen voor ondernemers

Gemeente komt met steunfonds van 20 miljoen voor ondernemers

Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Deze energiecrisis kan veel mkb bedrijven de kop kosten. Daarom is het goed dat de gemeente met een steunfonds komt. Er zijn maatregelen nodig om bedrijven nu door de crisis te loodsen. En we moeten versneld inzetten op besparing van energie. Daarin werkt MKB-Amsterdam graag samen met de gemeente.”

Raad mag in voorjaar beslissen over proef knip Weesperstraat 

Raad mag in voorjaar beslissen over proef knip Weesperstraat 

De knip op de Weesperstraat is al jarenlang onderwerp van discussie. MKB-Amsterdam is net als een meerderheid in de raad tegen de knip en pleit tegen de uitvoering van een duur proefproject. Verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) zegde de raad gisteren toe de discussie over de uitkomsten van het lopende verkeersonderzoek af te wachten tot komend voorjaar. ‘De raad kan dan desgewenst opdracht geven voor een eventuele proef.’

Maandag 3 oktober, Groeiborrel en workshop VR!

Maandag 3 oktober, Groeiborrel en workshop VR!

Hoe ga je om met de energiecrisis? Wat staat er nou in de Miljoennota? Gaat de gemeente Amsterdam ons helpen? Op maandag 3 oktober staan de deuren van de Oranjekerk weer open voor de maandelijkse Groeiborrel. Hét moment om bij te praten met mensen die dezelfde vragen hebben.

Stem op je favoriete Amsterdam Start Up Product

Stem op je favoriete Amsterdam Start Up Product

Je kunt nog stemmen op de vijf producten die genomineerd zijn voor Product van de Maand. Joël Dori van StartUp Amsterdam: ‘Impact ondernemers kunnen ons helpen lastige vraagstukken op het gebied van bijvoorbeeld digitalisering, mobiliteit en voedselverspilling op te lossen. De genomineerde bedrijven zijn hiervan een prachtig voorbeeld.’

Ondernemer: laat ons weten wat je nodig hebt!

Ondernemer: laat ons weten wat je nodig hebt!

Het is Prinsjesdag en uit de Miljoenennota blijkt dat het mkb op weinig steun van de regering kan rekenen. Terwijl veel ondernemers het zwaar hebben. MKB-Amsterdam is in gesprek met de gemeente Amsterdam voor meer steun aan het lokale mkb. Deel met ons wat jij als ondernemer nodig hebt om deze crisis te overleven!