Kortgeleden is de Atlas van de lokale lasten 2022 verschenen,  een landelijk overzicht van de hoogte en de ontwikkeling van de lokale lasten. Voor ondernemers is deze publicatie onder andere interessant om te zien of het tarief voor OZB-niet woningen in je gemeente  is gedaald, gestegen of gelijk gebleven. De cijfers waren voor MKB-Nederland aanleiding om een brief te sturen aan de burgemeesters van Nederland.

Vonhof: ‘Beperk lastenontwikkeling voor bedrijven’

In deze brief bedankt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, voor de gematigde stijging van de onroerende zaakbelasting voor niet-woningen. Hij roept ook op tot een continuering van dit beleid: ‘Een beperkte lastenontwikkeling voor bedrijven blijft komend en volgend jaar urgent. Hetzelfde geldt voor een ruime terugbetalingstermijn van uitgestelde gemeentelijke belastingen, zonder rente. Corona lijkt voor velen alweer iets uit het verleden, maar voor veel ondernemers is het nog elke dag de werkelijkheid. Ze hebben 20,5 miljard euro schuld aan de belastingdienst en moeten die vanaf 1 oktober gaan terugbetalen. Dat is voor velen van hen een nachtmerrie. Een coulantere terugbetalingsregeling bij de gemeente zou enorm helpen, want ook de oorlog in Oekraïne – wat allereerst een humanitaire ramp is – gaat gepaard met een grote impact op ons bedrijfsleven. ‘

Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven

Vonhof deelt in zijn brief de vele uitdagingen die het bedrijfsleven op dit moment moet aangaan en wijst op het belang van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. ‘MKB-Nederland en VNO-NCW werken samen met het kabinet op al deze uitdagingen aan oplossingen. De gemeente is in coronatijd dichter bij haar ondernemers komen te staan en daar heb ik veel waardering voor. Ik hoop van harte dat u als college van B&W zij aan zij met uw ondernemers blijft staan, want zij hebben hun gemeente hard nodig komende jaren.’

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Coalitieakkoord: vaag op economisch gebied

Coalitieakkoord: vaag op economisch gebied

PvdA, Groen Links en D66 presenteerden deze week hun coalitieakkoord, de basis voor het gemeentebeleid voor de komende vier jaar. Voorzitter Bart Drenth is blij met de specifieke aandacht voor het mkb. Maar de invulling van de economische paragraaf is vaag en mist aansluiting met de voorstellen die MKB-Amsterdam heeft gedaan.

Samenwerking met gemeente: ‘Geen woorden, maar daden.’

Samenwerking met gemeente: ‘Geen woorden, maar daden.’

Publiek-private samenwerking loopt als een rode draad door het coalitieakkoord. Maar MKB-Amsterdam mist de samenwerking met het nieuwe college. ‘We hadden het op prijs gesteld als het college de link had gelegd met initiatieven vanuit het mkb. Zoals Amsterdam Food Capital 2025. We willen alsnog snel aan tafel met het nieuwe college om echt samen te werken’.

Differentiering reclamebelasting op politieke agenda

Differentiering reclamebelasting op politieke agenda

Het nieuwe college wil de reclamebelasting gaan differentiëren om met name kleine reclame-uitingen te ontzien. ‘Positief’, zegt Bart Drenth, ‘maar MKB-Amsterdam streeft nog steeds naar afschaffing van deze belasting.’ Eerder is een petitie van MKB-Amsterdam voor afschaffing door bijna 900 bedrijven ondertekend.

Verbetering van toegankelijkheid aanvraag nadeelcompensatie beloofd

Verbetering van toegankelijkheid aanvraag nadeelcompensatie beloofd

Op mede-initiatief van MKB-Amsterdam gingen ondernemers gisteren in het kantoor van Adyen om tafel met de ombudsman van de Metropool Amsterdam. Frankfurther, vice-voorzitter van MKB-Amsterdam, is blij met de voorlopige uitkomsten: ‘De aanwezigheid van ombudsman Munish Ramlal lijkt als een procesversneller te werken.’

Product van de Maand mei

Product van de Maand mei

Wordt het Friet van Patat Steeg of de Honing Koningsstroopwafel van Landskroon? Of zit je toch meer te denken aan het chocoladekoekje van Van Stapele? Stem! En zet alvast de Groeiborrel van maandag 13 juni in je agenda!