Nederland heeft als een van de eerste landen met het Klimaatakkoord een concreet plan op tafel om de voor 2030 gestelde doelstelling te bereiken met een vermindering van de CO2-uitstoot met 49%. Recent scherpte de EU dit doel aan tot 55%. Deze ambities hebben natuurlijk ook gevolgen voor burgers en bedrijven.

Volgens Farid Tabarki, voorzitter van een stuurgroep bestaande uit Milieudefensie, Techniek Nederland en MVO Nederland, kan de transitie naar een klimaatbestendig Nederland alleen slagen als iedereen mee kan doen. Ook de mensen met de kleinste beurs en ook de kleinste bedrijven. “Met deze agenda leggen wij een extra ambitie op tafel, nieuwe voorstellen waardoor de komende jaren ook de mensen voor wie dit nu financieel niet haalbaar is, de voordelen kunnen ervaren van een klimaatbestendig Nederland.”

De stuurgroep stelt dat een eerlijke en rechtvaardige omslag, haalbaar en betaalbaar voor het midden- en kleinbedrijf, geen vanzelfsprekendheid is. Het nieuwe kabinet moet daarom niet alleen versnellen, maar ook verbreden. Om dit te bereiken presenteert de Eerlijke Klimaatagenda een aantal uitgangspunten uitgewerkt in een economisch herstelpakket. Investeringen die de werkgelegenheid zullen aanjagen en velen opdrachten zullen opleveren voor het mkb.

Scholing

Zo bevat het investeringsplan onder andere een investering van 8,8 miljard euro in scholing, wonen, mobiliteit en groen. Een scholingsplan dat ruim 60 duizend mensen opleidt of omschoolt, een renovatiegolf van 250 duizend corporatiewoningen en 160 duizend particuliere woningen. Daarnaast is er een groenagenda voor nieuwe natuur en het vergroenen van de tien grootste steden en tweeduizend bedrijventerreinen en een mobiliteitsplan gericht op elektrisch deelvervoer in wijken met mensen met een lager inkomen en krimpregio’s.

Jack Stuifbergen, voorzitter werkgroep Duurzaamheid MKB-Amsterdam: “Ons uitgangspunt is dat we gaan voor kansen voor mkb’ers en de verdere verduurzaming van het mkb. Beide passen uitstekend binnen de Eerlijke Klimaatagenda. We praten graag mee zodat de belangen van het mkb worden gehoord. Daarbij zullen we extra scherp zijn op hoe het mkb gemakkelijker aansluiting kan vinden binnen huidige en toekomstige wetgeving.”

Lees hier de Eerlijke Klimaat Agenda.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Anne van der Krol

Anne van der Krol

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

‘Geef ondernemers meer inzicht in gevolgen Grote Werken’

‘Geef ondernemers meer inzicht in gevolgen Grote Werken’

Bij de grote openbare werken die Amsterdam de komende jaren te wachten staan, zijn ook de belangen van veel ondernemers in het geding. Dat schrijven Willem Koster van Vereniging Amsterdam City, Pim Evers van KHN Amsterdam en Bart Drenth van MKB-Amsterdam in een brief aan wethouders Everhardt en De Vries.

Huurkorting op gemeentevastgoed: hoe gaat het nu?

Huurkorting op gemeentevastgoed: hoe gaat het nu?

In maart besloot de gemeente Amsterdam, dankzij een lobby van MKB-Amsterdam, dat ondernemers die gemeentelijke panden huren huurkorting zouden krijgen. Veel ondernemers zijn geholpen met deze maatregel, maar dat geldt niet voor iedereen. MKB-Amsterdam roept de gemeente Amsterdam op: bied maatwerk!

Aandeel flexbanen sinds coronacrisis fors gestegen

Aandeel flexbanen sinds coronacrisis fors gestegen

Ruim een vierde van alle dienstverbanden is nu voor bepaalde tijd, voor de crisis was dat nog ongeveer een vijfde. Volgens hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Tilburg University is het een bekend verschijnsel tijdens crises. In onzekere tijden zijn bedrijven geneigd de kat uit de boom te kijken.

Gerco Tolsma: ”Neem de tijd voor je personeel”

Gerco Tolsma: ”Neem de tijd voor je personeel”

Op 4 juli zenden we een nieuwe MKB TV uit over het Regionaal Werkcentrum. In aanloop spreken we met voorzitters van ondernemersverenigingen over de arbeidsmarkt in hun regio. Vandaag: Gerco Tolsma, regionaal directeur van platform MeerBusiness Haarlemmermeer en Schiphol.

We mogen weer: Groeiborrel op donderdag 17 juni!

We mogen weer: Groeiborrel op donderdag 17 juni!

Het is inmiddels even geleden, maar aankomende donderdag organiseert MKB-Amsterdam eindelijk weer een fysieke groeiborrel! De borrel vindt plaats in Brasserie Paardenburg, Amstelveen. Tijdens de bijeenkomst wordt de winnaar van het Product van de Maand bekendgemaakt.

Zomerevent: Verspreiden van inclusiviteit

Zomerevent: Verspreiden van inclusiviteit

Covid-19 heeft ons afgelopen jaar al laten zien hoe belangrijk solidariteit is en hoe belangrijk contact met anderen voor iedereen is. Het thema van het jaarlijkse digitale zomerevent van Sociaal Werkkoepel Amsterdam, op 24 juni 2021, is actueler dan ooit: Verspreiden van inclusiviteit.