Zelfs als alle coronamaatregelen worden opgeheven en het coronavirus grotendeels is uitgeraasd, kunnen de financiële gevolgen nog lang nagalmen. Daarom zijn ondernemers in Amsterdam gebaat bij uitstel van terugbetaling lokale belastingen, in lijn met het landelijke overheidsbeleid. In een manifest gericht aan de Amsterdamse politiek pleitten Amsterdam City, MKB-Amsterdam, Koninklijke Horeca Nederland-Amsterdam voor concrete ondersteuning van ondernemers die hard zijn geraakt door de coronacrisis.

MKB-Amsterdam-voorzitter Bart Drenth vindt dat des te urgenter nu er licht gloort aan het eind van de tunnel. ‘Het begint er voorzichtig op te lijken dat het eind van de gezondheidscrisis in zicht is. Maar voor veel ondernemers begint nu de economische ellende pas echt. We vragen alle overheden om daar rekening mee te houden.’ Een concreet voorstel van de ondernemersclubs is om ondernemers met schulden als specifieke doelgroep op te nemen in de pilot Pauzeknop van het actieplan ͚Veerkracht, dat als doel heeft door de coronacrisis getroffen Amsterdamse zelfstandigen te ondersteunen.

Bevriezing van de lasten

Daarnaast doen de drie organisaties een beroep op de gemeentepolitiek om het vormen van bedrijfsinvesteringszones in alle stadsdelen te stimuleren. Ook zou de herverkiezing van BIZ-zen eenvoudiger moeten. ‘Deze tijd vaagt om bevriezing van de lasten, juist niet om verhoging van de Onroerend Zaak Belasting (OZB), de toeristenbelasting/ VMR, reclamebelasting en de legeskosten. Bied ruimte voor ondernemerschap en voor het organiseren van kleinschalige evenementen.’

Hoge huren

Eerder berichtten we op deze plek over de honderden huurders van bedrijfsruimtes die geen compensatie ontvingen voor gederfde inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Het bleken niet zozeer de particuliere verhuurders, maar de gemeente en de woningcorporaties te zijn die zich star opstelden. Door onder andere de inzet van MKB-Amsterdam-bestuurslid Jasper Smink besloot de gemeente Amsterdam dat sommige huurders van gemeentelijk vastgoed huurkorting krijgen tot eind maart 2022.

Reclamebelasting

Onlangs nog leidde de invoering van reclamebelasting tot veel rumoer bij Amsterdamse ondernemers. Maar die is inmiddels in verband met corona al met twee maanden opgeschort mede dankzij de inzet van onze voorzitter Bart Drenth. Tot (voorlopige) tevredenheid van veel ondernemers. Één van hen: ‘Ik ontving die aanslag met reclamebelasting ook. Het voelde ontzettend raar zo midden in een lockdown. We gaan voor afschaffing!’

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Thijs Baas

Thijs Baas

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Coalitieakkoord: vaag op economisch gebied

Coalitieakkoord: vaag op economisch gebied

PvdA, Groen Links en D66 presenteerden deze week hun coalitieakkoord, de basis voor het gemeentebeleid voor de komende vier jaar. Voorzitter Bart Drenth is blij met de specifieke aandacht voor het mkb. Maar de invulling van de economische paragraaf is vaag en mist aansluiting met de voorstellen die MKB-Amsterdam heeft gedaan.

Samenwerking met gemeente: ‘Geen woorden, maar daden.’

Samenwerking met gemeente: ‘Geen woorden, maar daden.’

Publiek-private samenwerking loopt als een rode draad door het coalitieakkoord. Maar MKB-Amsterdam mist de samenwerking met het nieuwe college. ‘We hadden het op prijs gesteld als het college de link had gelegd met initiatieven vanuit het mkb. Zoals Amsterdam Food Capital 2025. We willen alsnog snel aan tafel met het nieuwe college om echt samen te werken’.

Differentiering reclamebelasting op politieke agenda

Differentiering reclamebelasting op politieke agenda

Het nieuwe college wil de reclamebelasting gaan differentiëren om met name kleine reclame-uitingen te ontzien. ‘Positief’, zegt Bart Drenth, ‘maar MKB-Amsterdam streeft nog steeds naar afschaffing van deze belasting.’ Eerder is een petitie van MKB-Amsterdam voor afschaffing door bijna 900 bedrijven ondertekend.

Verbetering van toegankelijkheid aanvraag nadeelcompensatie beloofd

Verbetering van toegankelijkheid aanvraag nadeelcompensatie beloofd

Op mede-initiatief van MKB-Amsterdam gingen ondernemers gisteren in het kantoor van Adyen om tafel met de ombudsman van de Metropool Amsterdam. Frankfurther, vice-voorzitter van MKB-Amsterdam, is blij met de voorlopige uitkomsten: ‘De aanwezigheid van ombudsman Munish Ramlal lijkt als een procesversneller te werken.’

Product van de Maand mei

Product van de Maand mei

Wordt het Friet van Patat Steeg of de Honing Koningsstroopwafel van Landskroon? Of zit je toch meer te denken aan het chocoladekoekje van Van Stapele? Stem! En zet alvast de Groeiborrel van maandag 13 juni in je agenda!