Afgelopen vrijdag bracht een delegatie van CDA-politici, waaronder Tweede Kamerleden Hilde Palland en Mustafa Amhaouch en Amsterdams raadslid Diederik Boomsma, een werkbezoek aan Amsterdamse mkb ondernemers. Namens MKB-Amsterdam waren bestuursleden en ondernemers Pien Thate (Biolicious) en Gerben Boogaard (DA drogisterij) present. Een verslag van de gesprekken met vertegenwoordigers van Modehuis Blok, ’t Schooltje Kinderkleding en Primera laat zien dat de stemming onder winkeliers niet optimistisch is.

Moeilijke tijden voor winkeliers

In de breedte gaven de winkeliers aan dat het heel zwaar weer is voor het winkeliersbedrijf. Dat was het al vele jaren, waar er steeds meer risico’s verschoven zijn naar ondernemers. Ondertussen heerst in de publieke opinie nog steeds de overtuiging dat het ondernemers voor de wind gaat en dat zij veel geld verdienen. En dat terwijl de cijfers nu ontnuchterend laten zijn hoe het werkelijk gaat en hoeveel ondernemers op korte termijn willen stoppen en hoeveel er onder de bijstandsgrens zijn gezakt met hun inkomen. Veel winkeliers lijden in stilte en zij voelen zich miskend.  De recente ontwikkeling in 2022 in huur en energieprijzen maken de situatie nu heel urgent. 

Complex samenspel

In de sociale wetgeving is het werknemersrisico steeds zwaarder gaan drukken op de onderneming, zien de ondernemers. Het werknemersrisico is steeds zwaarder gaan drukken op de onderneming. De wet loondoorbetaling bij ziekte kent zeer zware verplichtingen voor ondernemers voor risico’s die vaak geheel losstaan van het ondernemingsrisico. En de zogeheten transitiegelden bij afvloeiing drukken onredelijk op de onderneming. Een gedeeld mening is ook dat de arbodiensten veelal vanuit het werknemersperspectief denken en niet van het ondernemersperspectief. Ze komen met onredelijke verwachtingen en het lijkt alsof het arbeidsrecht erg op de hand is van de werknemer.

Een groot gedeeld probleem van de lokale ondernemers is de concurrentie met online bedrijven. De keuze van consumenten voor online winkelen is vrij en onderdeel van het zakendoen. Er is echter geen level playing field, want de ondernemers in de stad betalen lokale lasten, terwijl de online bedrijven dat niet doen. Ze maken echter wel gebruik van de voorzieningen in de stad, zoals vuilophaal van de kartonnen dozen en gebruik van de wegen in de stad voor het afleveren. Internationale e-commerce bedrijven hoeven daarbij ook geen reclame belasting te betalen, terwijl hun auto’s wel degelijk reclame maken.

Werk aan de winkel voor policiti

Na afloop van het bezoek bleek dat de authentieke verhalen van de Amsterdamse ondernemers de CDA politici diep hadden geraakt. Initiator en CDA-lid Jan van den Berg zag “een werkbezoek dat wij niet gauw vergeten. Het mkb verdient meer steun van de politiek en de beeldvorming bij het grote publiek zal bijgesteld moeten worden. Winkeliers hebben het zwaar en hun rol in hun buurten is onmisbaar: werk aan de winkel voor de politici.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!