Het kabinet heeft donderdag 3 november een pakket aan fiscale maatregelen gericht op ondersteuning van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) gepresenteerd. Het pakket bevat een aantal belangrijke maatregelen gericht op behoud van liquiditeit in mkb ondernemingen in deze uitdagende economische tijden. Ook moet het ondernemers ondersteunen die investeren in onder meer de verduurzaming van hun bedrijf. Peter Herrebout, accountant en bestuurslid MKB-Amsterdam, heeft de maatregelen gelezen. Wat vindt hij ervan?

Sigaren uit eigen doos

“Enerzijds is het uiteraard positief dat de overheid de komende jaren het MKB wil gaan ondersteunen”, meent Herrebout, “maar anderzijds vind ik het een vreemde categorie maatregelen. Het kabinet biedt de ondernemers korting wanneer zij meer gaan uitgeven. Ondernemers hebben juist veel meer aan verlaging of minimalisering van de huidige kosten om te overleven en weer de weg omhoog te vinden.” Daarnaast ziet Herrebout dat er ‘geplande verhogingen’ deels worden teruggedraaid. Dit wordt dan als een gift gepresenteerd. “Zie je de bakker op de hoek dat ook tegen zijn klanten zeggen? U heeft een euro korting gekregen op uw brood, want ik wilde eigenlijk de prijs verhogen, maar heb het uiteindelijk niet gedaan.” Het zijn sigaren uit eigen doos die het kabinet weggeeft, vindt Herrebout.

Hoe dan wel?

Herrebout is stellig: “De overheid loopt binnen op diverse belastingverhogingen, zoals energiebelasting en vennootschapsbelasting, terwijl de grote multinationals via constructies bijna geen belasting betalen. En ook de zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd, per saldo worden de lasten voor kleinere bedrijven juist hoger.” Herrebout ziet de oplossing meer in verlaging van de lasten van ondernemers. “Het kabinet kan beter de zelfstandigenaftrek behoorlijk verhogen en de 1e belastingschijf in de vennootschapsbelasting noemenswaardig verlagen, desnoods in combinatie met een kortere eerste schijf. Zo wordt het voordeel bij de kleine ondernemers hoger en kunnen de opvolgende belastingschijven worden verhoogd, zodat de hogere winsten zwaarder belast worden. Dit zou veel meer nut op korte termijn hebben.”

Stilstand is achteruitgang!

De rasondernemer Herrebout sluit af met een positieve noot. “Stilstand is achteruitgang”, vindt hij. “De kosten voor het mkb gaan omhoog, dus de omzet moet ook omhoog. En voor de ondernemers, die de strijd willen en kunnen aangaan met deze achteruitgang zijn deze maatregelen natuurlijk wel waardevol. Belastingvoordelen als je wil groeien door te investeren en nog meer voordelen voor de bedrijven die oog hebben voor mens, milieu en maatschappij.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!