Details
Date:

mei 23

Time:

11:00 - 13:30

Click to Register: https://www.eventbrite.nl/e/ronde-tafel-aan-het-rokin-tickets-328072251937
Organizer

MKB Amsterdam i.s.m. Ombudsman Metropool

Website: https://www.eventbrite.nl/o/mkb-amsterdam-ism-ombudsman-metropool-45608499213
Venue

Rokin 49

49 Rokin, 1012 LM Amsterdam

Amsterdam, NH, NL, 1012 LM

In Amsterdam worden regelmatig grote (en kleine) projecten uitgevoerd waarbij ondernemers geconfronteerd worden met (omzet)schade.

Een van de groepen die de ombudsman niet vaak benaderen zijn ondernemers. Dit wil niet zeggen dat zij altijd tevreden zijn over het handelen van de gemeente Amsterdam. Zeker in de coronatijd hebben zij het vaak (financieel) zwaar. Vandaar dat er een verkenning plaatsvindt is door de ombudsman welke onderwerpen interessant zijn voor ondernemers en hiermee bij de volgende ombudsmanagenda aan de slag te gaan.

Omdat er tijdens de verkennende gesprekken door MKB-Amsterdam een heel concreet onderwerp is opgebracht, te weten “Nadeelcompensatie en ondernemersrisico”, wordt dit bij deze cyclus van de ombudsmanagenda reeds opgepakt. Het is ook actueel gezien de vele ingrepen in de openbare ruimte, waaronder bijvoorbeeld het kadeherstel, herinrichtingen etc.

Programma:

11:00 – 11:30 uur: inloop met koffie

11:30 – 11:45 uur: welkomstwoord door Adyen, Guido Frankfurther, Vicevoorzitter MKB-Amsterdam en Munish Ramlal, Ombudsman Metropool die de zaal uitnodigen om ervaringen, verwachtingen en behoeftes inzake nadeelcompensatie te delen

11:45 – 12:15 uur: presentatie door Bureau Nadeelcompensatie door Annette Neervoort, Bert Ramaker en Herman van Velsen

12:15 – 12:30 uur: samenvatting en ‘take away’ door Munish Ramlal

12:30 – 13:30 uur: nazit bij Adyen

Deel dit artikel:
Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!