Is de brief over de voormelding reclamebelasting al bij jou op de deurmat gevallen? Bij kapper Alexander Gravemaker van Alexander Hairstylers aan de Middenweg wel. In zijn geval zat er een fout in de berekening van de gemeente, waardoor hij fors meer reclamebelasting zou moeten betalen dan in werkelijkheid zo is. MKB-Amsterdam waarschuwt dan ook: controleer deze voormelding goed en maak op tijd bezwaar waar nodig! Laat je niet onterecht op kosten jagen. 

De gemeente Amsterdam heft belasting over alle reclame-uitingen op een bedrijfspand die vanaf de openbare weg te zien zijn. Daaronder vallen onder meer vlaggen, naamborden, reclameposters en menukaarten. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het oppervlak aan advertentiemateriaal dat wordt gebruikt: hoe meer reclame, hoe hoger de belasting. 

Te hoge belasting berekend

En dat is één van de punten waarbij het in het geval van Gravemaker misging. Volgens de berekening van de gemeente heeft de kapper 14.73 m2 aan reclame-uitingen aan zijn bedrijfspand, terwijl dat in werkelijkheid 5,56 m2 is. Een fors verschil dus.

Daarnaast baseert de gemeente deze foutieve berekening op oude foto’s van het bedrijfspand. Deze dateren van juli 2019. De gemeente geeft op de website aan dat de berekening wordt gemaakt op basis van reclame die vanaf 1 januari 2022 op een bedrijfspand te zien is. Bij het kapperspand van Gravemaker lijkt dit dus niet te zijn gebeurd. 

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat in een schriftelijke reactie aan MKB-Amsterdam weten dit specifieke geval niet te kunnen beoordelen. Wel wijst hij erop dat in algemene zin geldt dat ondernemers “ter controle een voormelding krijgen die gebaseerd is op reclame-uitingen die zijn geregistreerd in het begin van 2022. Deze uitingen zijn geregistreerd met behulp van automatische beeldherkenning.’’ Verder wordt gemeld dat er meerdere keren per jaar wordt gecontroleerd. “De definitieve aanslag die ondernemers in het eerste kwartaal van 2023 ontvangen kan dus verschillen van de voormelding.’’

Meld een foutieve berekening op tijd!

“Ondernemers krijgen nu ter controle een voormelding over de (reclame-)uitingen die wij hebben geregistreerd. Een ondernemer kan wijzigingen doorgeven als deze vindt dat de gegevens onjuist of niet volledig zijn. De afdeling Belastingen beoordeelt dan de reactie”, besluit de woordvoerder. Gravemaker heeft melding gemaakt van de foutieve berekening en is daarmee ook in het gelijk gesteld. 

Zijn probleem is dan misschien afgewend, maar het toont wel aan dat het belangrijk is om oplettend te zijn. In de brief die de kapper ontving staat dat het tot 30 november mogelijk is om gescande reclame in te zien en melding te maken van eventuele fouten. MKB-Amsterdam voorzitter Bart Drenth roept ondernemers op kritisch naar hun voormelding te kijken. “Mocht deze niet kloppen, meld het dan bij de gemeente én bij ons! Ook roep ik de gemeente op: bekijk dit geval nog eens goed en controleer of de methode die nu gehanteerd wordt wel goed werkt.’’

Is bij jouw voormelding reclamebelasting ook een onjuiste berekening gemaakt? Meld het dan bij MKB-Amsterdam! Stuur een mail naar info@mkb-amsterdam.nl en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Eerder maakte MKB-Amsterdam zich hard voor afschaffing van de reclamebelasting. Bekijk hier de reportage:

MKB TV
Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Fabiënne Mucuk

Fabiënne Mucuk

Redacteur MKB-Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!