MKB-Nederland is blij dat het kabinet doorgaat met het verder versoepelen van de coronamaatregelen, als de besmettingscijfers dat volgende week toelaten. Vonhof: ‘Hiermee wordt eindelijk weer wat meer mogelijk voor sectoren die al maanden op de last van de overheid dicht zijn, zoals de sportscholen en dieren- en pretparken. Wel is het voor ondernemers nu nog ruim een week onduidelijk of zij inderdaad weer open mogen. Daardoor rest hen soms weinig voorbereidingstijd of ontstaat onzekerheid bij inkoop van (dure) voorraden’. Ondanks de versoepelingen is het nodig dat het steunpakket wordt verbeterd en doorgetrokken tot het eind van het jaar. ‘Dit geeft ondernemers rust en zekerheid en als het goed gaat, worden de middelen toch niet gebruikt.’

Minder open dan gehoopt

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij dat opnieuw veel ondernemers in hun achterban volgende week in principe en onder voorwaarden de deuren na lange tijd weer mogen openen. Wel betreuren ze het dat bijvoorbeeld de horeca binnen nog steeds niks mag, terwijl dat volgens het protocol van de branche veilig zou kunnen. Ook voor musea, bioscopen en evenementen weten we uit de verschillende pilots en fieldlabs al dat met de juiste maatregelen en protocollen al meer mogelijk is.

Volgende stap zodra het kan

MKB-Nederland en VNO-NCW vragen van het kabinet om zodra als het aantal ziekenhuisopnames het toelaat, de volgende stap in het openingsplan te zetten en daarmee niet te wachten tot 1 juni. ‘Weken kunnen voor sommige ondernemers echt het verschil maken. Dat vraagt dus snelle actie zodra dat kan.’

Reisadvies

De ondernemersorganisaties vinden het goed nieuws dat het kabinet afstapt van het wereldwijd geldende negatieve reisadvies en de situatie weer per land gaat bezien. Wel is van belang dat dit op Europees niveau gecoördineerd gebeurt voor duidelijkheid en uniformiteit. ‘Juist op het gebied van reizen is heldere communicatie vanuit de overheid cruciaal, zodat zowel consumenten als reisbureaus goed weten waar ze aan toe zijn en niet het schip ingaan.’

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn verder positief over het voorstel van de Europese Commissie voor een Digitaal Groen Certificaat en pleiten voor een snelle implementatie in Nederland. Hierbij mogen vrijheden echter nooit eenzijdig worden beperkt. Er moet altijd sprake zijn van gelijkstelling tussen testen, vaccins en het bezitten van antistoffen tegen het virus.

Steunpakket doortrekken tot einde jaar

‘Zolang nog lang niet iedereen gevaccineerd is -zeker ook wereldwijd- blijft de onzekerheid over de verspreiding van het virus groot. Ook hebben we grote zorgen over het herstel van de economie. Als de pandemie onder controle is, is het financiële leed bij ondernemers nog niet voorbij. De schulden zijn hoog en de ruimte om te investeren ontbreekt’, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. ‘Het onverkort doortrekken van de steunmaatregelen tot eind van het jaar geeft ondernemers de nodige rust en zekerheid. Het is bovendien zaak dat de laatste plooien in het pakket worden gladgestreken en geen ondernemer meer buiten de boot valt in het huidige pakket. Hier hebben MKB-Nederland en VNO-NCW onlangs ook concrete voorstellen voor gedaan, net als voor een breder herstelplan om de economie er weer echt bovenop te brengen.’

Wetsvoorstellen quarantaineplicht en toegangstesten aangenomen

Verder is het goed dat de Tweede Kamer vandaag zowel het wetsvoorstel quarantaineplicht als het wetsvoorstel toegangstesten heeft aangenomen, aldus de ondernemersorganisaties. Zij zijn verheugd dat de prijs van €7,50 voor een sneltest voor een evenement eraf gaat, zoals ze eerder al hebben bepleit. Naar verwachting zijn testen vooral nog nodig voor grote evenementen. ‘Wat zonder testen veilig open kán, móet ook zonder testen open.’  

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

‘Geef ondernemers meer inzicht in gevolgen Grote Werken’

‘Geef ondernemers meer inzicht in gevolgen Grote Werken’

Bij de grote openbare werken die Amsterdam de komende jaren te wachten staan, zijn ook de belangen van veel ondernemers in het geding. Dat schrijven Willem Koster van Vereniging Amsterdam City, Pim Evers van KHN Amsterdam en Bart Drenth van MKB-Amsterdam in een brief aan wethouders Everhardt en De Vries.

Huurkorting op gemeentevastgoed: hoe gaat het nu?

Huurkorting op gemeentevastgoed: hoe gaat het nu?

In maart besloot de gemeente Amsterdam, dankzij een lobby van MKB-Amsterdam, dat ondernemers die gemeentelijke panden huren huurkorting zouden krijgen. Veel ondernemers zijn geholpen met deze maatregel, maar dat geldt niet voor iedereen. MKB-Amsterdam roept de gemeente Amsterdam op: bied maatwerk!

Aandeel flexbanen sinds coronacrisis fors gestegen

Aandeel flexbanen sinds coronacrisis fors gestegen

Ruim een vierde van alle dienstverbanden is nu voor bepaalde tijd, voor de crisis was dat nog ongeveer een vijfde. Volgens hoogleraar Arbeidsmarkt Ton Wilthagen van de Tilburg University is het een bekend verschijnsel tijdens crises. In onzekere tijden zijn bedrijven geneigd de kat uit de boom te kijken.

Gerco Tolsma: ”Neem de tijd voor je personeel”

Gerco Tolsma: ”Neem de tijd voor je personeel”

Op 4 juli zenden we een nieuwe MKB TV uit over het Regionaal Werkcentrum. In aanloop spreken we met voorzitters van ondernemersverenigingen over de arbeidsmarkt in hun regio. Vandaag: Gerco Tolsma, regionaal directeur van platform MeerBusiness Haarlemmermeer en Schiphol.

We mogen weer: Groeiborrel op donderdag 17 juni!

We mogen weer: Groeiborrel op donderdag 17 juni!

Het is inmiddels even geleden, maar aankomende donderdag organiseert MKB-Amsterdam eindelijk weer een fysieke groeiborrel! De borrel vindt plaats in Brasserie Paardenburg, Amstelveen. Tijdens de bijeenkomst wordt de winnaar van het Product van de Maand bekendgemaakt.

Zomerevent: Verspreiden van inclusiviteit

Zomerevent: Verspreiden van inclusiviteit

Covid-19 heeft ons afgelopen jaar al laten zien hoe belangrijk solidariteit is en hoe belangrijk contact met anderen voor iedereen is. Het thema van het jaarlijkse digitale zomerevent van Sociaal Werkkoepel Amsterdam, op 24 juni 2021, is actueler dan ooit: Verspreiden van inclusiviteit.