Als criminelen zich een plaats proberen te verwerven in de reguliere economie, noemen we dat ondermijning. Dit schaadt de openbare veiligheid en het belang van ondernemers. Het komt helaas te vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan dubieuze huurders die hun schimmige zaakjes vanuit jouw pand proberen te regelen. Gemeenten en bedrijfsleven gaan samen optrekken om ondermijning waar mogelijk uit te bannen. Dit biedt ruimte voor bonafide bedrijven om in normale marktverhoudingen te opereren. In lijn met het programma De Weerbare Stad is met: MKB Amsterdam, KHN, De Weerbare Stad en verschillende brancheorganisaties een zes punten actieplan opgesteld. Dit plan is gericht op concrete acties en vervolgafspraken te maken tussen de gemeenten en het georganiseerd bedrijfsleven. Met als doel: tastbare resultaten boeken in de aanpak van ondermijning. Dit zijn de zes punten:

  1. Voorlichtingscampagne voor ondernemers over ondermijning

Gemeenten, ondernemersverenigingen en het RIEC werken samen aan voorlichtingsmateriaal. Hierin staan actuele, concrete signalen centraal waaraan ondernemers ondermijning kunnen herkennen. Ondernemersorganisaties verspreiden het voorlichtingsmateriaal via hun communicatiekanalen.

  1. Opvolging ondermijningssignalen

Ondernemers die vermoedens hebben van ondermijning in hun omgeving kunnen deze signalen melden via Meld Misdaad Anoniem. De gemeente richt hiervoor een afhandelingsproces in. Ondernemersverenigingen maken hun leden en verdere achterban hierop attent.

  1. Transparante en integere financiering

Gemeente en bedrijfsleven willen “fout” geld bij investeringen en bedrijfsovernames weren, en “goed” geld juist van harte stimuleren. Waar de gemeente in vergunningprocedures vraagt naar de herkomst van de financiering, geeft de gemeente aan de voorkant helderheid welke financieringsvormen (en onder welke voorwaarden) als transparant worden gezien. MKB-Amsterdam en KHN-Amsterdam intensiveren de voorlichting over transparante financiering met een Financieringswijzer. Ondernemers stimuleren waar mogelijk alternatieven voor contant geld.

  1. Verkopen met verstand

KHN Amsterdam, MKB-Amsterdam en andere ondernemersverenigingen benaderen ondernemers/winkeliers actief om na te denken over verkoop van materialen en producten die niet passen bij een regulier klantbeeld. De verkoop van messen aan minderjarigen is daarvan een voorbeeld.

  1. Uitwisselen van informatie

Ondernemers lopen minder risico ongewild ondermijning te faciliteren als ze betere informatie hebben over potentiële klanten. De partners onderzoeken de mogelijkheden op welke manier informatie gedeeld kan worden binnen de kaders van de bescherming van persoonsgegevens, mogelijk in de vorm van een pilot.

  1. Transparante procedures

Gemeente en bedrijfsleven streven naar transparante procedures voor vergunningen in het kader van de wet Bibob. Daartoe neemt de Gemeente de bestaande werkstromen en formulieren en het huidige afwegingskader onder de loep. Er is voortgang te boeken door ondernemers vooraf helderheid te geven hoe ze zich moeten verantwoorden in de vergunningprocedure. Daarnaast kunnen de procedures meer ingericht worden op basis van risico-indicatoren. De ondernemersverenigingen brengen daarvoor hun kennis in.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer (66) is overleden. Het bestuur en de medewerkers van MKB-Amsterdam zijn geschokt en verdrietig over zijn plotselinge overlijden. Slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW. Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Hans de Boer was natuurlijk ook voorzitter van MKB-Nederland en hij is in zijn hart altijd middenstander gebleven. Het afgelopen jaar was hij samen met Jacco Vonhof keihard aan de slag in de covid crisis. Iedere ondernemer mag hem dankbaar zijn voor die tomeloze inzet. Ik zal zijn gevatheid en humor erg missen.” Bert Bos, vice-voorzitter MKB-Amsterdam: “Het overlijden van Hans de Boer is een verlies voor ondernemend Nederland. We herinneren ons zijn oprechtheid en drive. Ook zijn unieke taalgebruik en moed. Hans ging niets uit de weg om voor de belangen van de ondernemers op te komen. Daarvoor ging hij door het vuur en was een voorbeeld voor velen. Veel sterkte voor zijn vrouw en naasten in deze zo onverwachte situatie.”

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Vorige week in MKB Mail spraken Henk Grifhorst en zijn zoon Michael zich uit over de plannen van de gemeente Amsterdam. Vader en zoon Grifhorst vroegen zich af waarom de gemeente in tijden van coronacrisis de straten gaat herinrichten. En waarom de parkeertarieven niet worden aangepast. Guido Frankfurther, vice-voorzitter MKB-Amsterdam, kan zich de frustratie goed voorstellen: “Bereikbaarheid is voor winkels van levensbelang, maar het valt moeilijk in te schatten of een werk aan de weg ‘noodzakelijk’ is of niet. Als een riolering onder de weg tijdig vervangen moet worden, omdat er anders kans is dat hij gaat breken, hoe spoedeisend is dat werk dan? Aan de andere kant: als we de wegopbrekingen nu plannen, ligt de weg er straks weer aantrekkelijk bij, als Corona verslagen is. Een mooi ingerichte openbare ruimte trekt klanten”. Wat betreft de hoge parkeertarieven is Frankfurther het eens: “In deze tijden van Corona zijn er veel lege parkeerplaatsen in de stad en is er alle reden om de parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij te stellen.”
(foto Muntplein afgelopen zondag om 12.30 uur)

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Aanstaande donderdag 21 januari is de uitreiking van de Product van het Jaar 2020 verkiezing. Wie van de acht winnaars van Product van de Maand wint de Vakjuryprijs? Bianca Canjels-Munnik over haar winnende product in de maand februari: de Amsterdamse ui van De Leeuw Zuurwaren: “We staan al 170 jaar waar we nu staan en het blijft heel goed gaan. In 1850 is het familiebedrijf opgericht door overgrootvader Isaac de Leeuw. In die tijd bestonden er nog geen koelkasten. Om voedsel langer houdbaar te maken ging men het voedsel conserveren om langer te bewaren. Isaac ontwikkelde zijn eigen speciale geheime smaak in het conserveren en trok met zijn kar langs de huizen. De Amsterdamse ui was toen al een begrip. De winkel aan de Vrijheidslaan 78 is drie dagen per week geopend, donderdag, vrijdag en zondag. Inmiddels ligt het product in de schappen van Groningen tot Limburg en draagt het zo het Amsterdamse product uit.” Vrijdag 22 januari is de uitreiking van Product van het Jaar op MKB TV te zien.

Anderhalve meter maatregel subsidie

Anderhalve meter maatregel subsidie

Ben je ondernemer in de gemeente Amstelveen? Weet dat er corona steunpakket is voor mkb’ers. Het pakket is aanvullend op alle rijksregelingen en bestaat op dit moment uit: de MKB Noodlening, uitstel van betaling van belastingen, ondersteuning vanuit het Ondernemersloket, etc. Wethouder Gordon start binnenkort met de MKB anderhalve meter maatregel subsidieregeling. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming voor gemaakte kosten voor aanpassingen gerelateerd aan covid 19 maatregelen. Binnenkort, vanaf 20 januari 2021, kan de subsidie worden aangevraagd. De Gemeente Amstelveen is, voor zover bekend, de eerste gemeente in Nederland met een dergelijke subsidieregeling voor haar ondernemers.

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

Wil jij je inzetten voor ondernemers in de regio Amsterdam? MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders. Of ben je al afgestudeerd en heb je interesse in één dag per week werken voor MKB-Amsterdam, reageer dan ook. Jouw rol is onze boodschappen over te brengen op ondernemers, bestuurders, politici en pers. Daarvoor gebruiken we de kanalen MKB TV, MKB Mail en sociale media. Je maakt ook deel uit van het algemeen bestuur van MKB-Amsterdam. Daarin beslis je mee over waar MKB-Amsterdam zich de komende tijd voor gaat inzetten en welke standpunten we daarbij gaan innemen. In deze rol kun je leren hoe je maximale invloed uitoefent via (sociale) media. Je ziet van heel dichtbij waar veel ondernemers mee te maken hebben. En je kunt ondernemers helpen door hun vragen en wensen onder de aandacht te brengen. Zo maak je het verschil.

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

De verlengde lockdown treft kledingwinkels hard. Zo heeft winkelier Bart De Groot 500.000 euro aan kleren over voor zijn vijf modezaken in Amsterdam. Kleding is een seizoensartikel. Dat betekent dat de wintercollectie die winkeliers hebben moeten inkopen door deze lockdown moet worden afgeschreven. Er is nog geen zicht op het einde van de lockdown. En evenmin is er zicht op een tegemoetkoming in de schade. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Het steunpakket moet beter: onder meer de drempel voor de regelingen omlaag, het plafond van de TVL en de voorraadvergoeding voor winkeliers flink omhoog. Er moet iets gebeuren om het eigen vermogen van ondernemers te stutten, om starters te helpen en zelfstandig ondernemers in de TOZO beter te steunen en zo hebben we meer punten op ons lijstje. De gesprekken zijn nog volop aan de gang.” Voor Bart De Groot kan dit niet snel genoeg gaan. “Door de snelle verspreiding van het virus zullen we voorlopig voorzichtig moeten zijn. Verkopen via de achterdeur zie ik dus niet zitten. Maar daar hoort wel een goede compensatie bij. En dat mag niet te lang meer duren.”