MKB-Amsterdam stuurt vandaag namens een groot aantal ondernemersverenigingen een brandbrief naar vastgoedverhuurders in de Metropool Regio Amsterdam. In de brief roepen de ondernemers zowel commerciële partijen als de gemeente op tot een brede dialoog over de toekomst van de winkelstraten in de regio. Een dialoog die de vraag centraal stelt: ‘Hoe kunnen we samen onze winkelgebieden levendig, levensvatbaar en divers houden.’

Dreiging extreme huurverhogingen

Aanleiding is de recente golf aan huurverhogingen waarmee het bedrijfsleven wordt geconfronteerd als gevolg van de hoge inflatie. Zo zal indexatie van huurcontracten die in januari 2023 gaat plaatsvinden worden gebaseerd op de consumentenprijsindex van september 2022. Met als gevolg een mogelijke huurverhoging van 15 procent, een volgende klap voor mkb ondernemingen. Ondernemers zien geen uitzicht meer voor hun bedrijf nu ze met crisis op crisis worden geconfronteerd. Een eerste stap in dit gesprek zal dan ook moeten gaan over dit zwaard van Damocles dat op dit moment boven het mkb hangt.

Zorg voor de stad en voor de ondernemers

Naast MKB-Amsterdam maken ook KHN Amsterdam, Amsterdam City, Ondernemend Amstelveen, VAD Amstelveen, KHN Amstelland, Haarlemmermeers Ondernemers Platform en de Vereniging van Biz’zen en Ondernemersverenigingen zich zorgen over de gevolgen van de hoge inflatie. De ondernemers pleiten voor indexatie van de huren op basis van kerninflatie, een index die op dit moment een reëler beeld van de prijsontwikkelingen geeft. Naast economische redenen wijzen de ondertekenaars ook op de maatschappelijke dimensie. “Door een gematigde huurverhoging kunt u een belangrijke bijdrage geven aan maatschappelijk welzijn. Zo zien wij dat veel ondernemers mentale en fysieke problemen hebben onder druk van de financiële problemen. Deze problemen sijpelen door naar familie en collega’s. Daarnaast draagt u ook bij aan het behoud van een levendige, diverse en inclusieve stad. Bij leegstand en uniformiteit van aanbod is niemand gebaat.”

Oproep tot dialoog

Bestuurslid Pien Thate van MKB-Amsterdam spreekt haar angst uit voor de mogelijke faillissementen en daaruit volgende leegstand in de winkelstraten. “We krijgen klap op klap en ik ben bang dat veel mensen het niet gaan redden en hun zaak sluiten. Een levendige stad met bruisende winkelstraten vol diversiteit is iets is waar iedereen in de stad naar streeft. Maar dit is alleen mogelijk als alle partijen – vastgoedeigenaren, gemeente en huurders – oog hebben voor het lange termijn perspectief. Vastgoedverhuurders hebben het contractuele recht om hun huren te verhogen. Maar de gevolgen voor het midden- en klein bedrijf zijn niet te overzien. We moeten met elkaar in gesprek gaan over de visie op de stad. Hoe zien wij ons Amsterdam voor ons in de toekomst; kiezen we voor straten vol met uniforme ketenwinkels, of behouden we de couleur locale van unieke, kleinschalige winkels, maakbedrijven en horeca?”.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!