Het landelijke debat over de vraag hoe we als samenleving met online winkelen en pakketbezorging omgaan blijft de gemoederen bezig houden. Maakt de kracht van de internationale online shopping sites het lokale bedrijfsleven kapot? Is er sprake van eerlijke concurrentie? Wat kan de overheid hieraan doen? Als bijdrage aan de discussie heeft MKB-Amsterdam het idee van een bezorgbelasting voor internationale platformbedrijven naar voren geschoven. Met de opbrengsten kan de overheid investeren in lokale infrastructuur.

Maatschappelijke meerwaarde van winkels

MKB-Amsterdam zet zich in voor behoud en versterking van fysieke winkelgebieden. Wij denken dat een sterk lokaal bedrijfsleven belangrijk is voor de leefbaarheid, gezelligheid en sociale cohesie in de stad. Het belang van dynamische winkelgebieden werd begin dit jaar ook door Inretail in het rapport ‘De maatschappelijke meerwaarde van Retail’ onderschreven:  “De detailhandel is een belangrijke economische sector met grote maatschappelijke impact. Winkels en winkelstraten zijn de levensaders van steden, dorpen en wijken en bepalen daar in hoge mate de leefbaarheid en de sfeer. De detailhandel is met 800.000 medewerkers een van de grootste private werkgevers en heeft een belangrijke sociale functie; mensen willen elkaar ontmoeten en de retail levert een belangrijke bijdrage aan het samenzijn. Winkeliers bieden veel jongeren een eerste baantje en daarmee sociale ontwikkeling, zorgen door sponsoring voor een rijk verenigingsleven en dragen met hun activiteiten en zorg direct bij aan de lokale gemeenschap.”

Big Tech vs Local Heroes

Wij zien natuurlijk ook dat online shopping een steeds groter aandeel krijgt in de omzet van de retailsector. En lokale bedrijven moeten mee gaan in deze ontwikkeling om te overleven. In de praktijk blijkt dat het voor mkb ondernemers heel moeilijk is om de slag met de Big Tech bedrijven te winnen. Aan de ene kant staat de klassieke detailhandel, die lokaal is ingebed, en door te investeren in de buurt en lokaal belasting betaling en belangrijke bijdrage aan de samenleving geeft. Daartegenover staan de grote internationale platformbedrijven die profiteren van de hoog opgeleide bevolking en goede infrastructuur in Amsterdam, maar amper een bijdrage hieraan geven. Het digitale speelveld is oneerlijk verdeeld, de spelregels zijn aan herziening toe.

Lokale bestedingen blijven in lokale economie

Het Amsterdamse retailsector staat voor veel uitdagingen. “Winkels moeten geen ‘places to buy maar places to be’ worden”, meent Inretail. Ondernemers moeten investeren in hun medewerkers, hun interieur en in bijzondere ervaringen. Er moeten lokale internet platforms worden ontwikkeld, zodat online vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten en lokale bestedingen de lokale economie versterken. Denk aan platforms als Van Amsterdamse Bodem, Amsterdam Made en Local Heroes. De overheid kan en moet het bedrijfsleven in deze ontwikkelingen ondersteunen door te investeren in de fysieke infrastructuur en de digitale infrastructuur. En de kosten hiervan, die kunnen worden gefinancierd door Big Tech bedrijven een rechtvaardige bijdrage aan de belastingpot te laten betalen. Bijvoorbeeld door de heffing van een bezorgbelasting op bestellingen bij internationale bedrijven. Het is maar een idee, wij vinden het “een prima idee”.

Inretail eindigt haar rapport met een mooie boodschap. “De consument kiest steeds meer voor gemak (grote online spelers) en heeft niet door welke publieke waarden op het spel staan als de lokaal gevestigde winkelier (groot en klein) wordt gepasseerd. Maar er is een kentering gaande. Het bewustzijn groeit dat we met zijn allen andere keuzes kunnen maken en stapje voor stapje controle over ons leven terug kunnen winnen.” Daar zet MKB-Amsterdam zich voor in.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!