Er komt een golf van extreme huurverhogingen aan als gevolg van de hoge inflatie, iets dat alle Amsterdamse ondernemers bezig houdt. De indexatie van huurcontracten die in januari 2023 gaat plaatsvinden, zal worden gebaseerd op de consumentenprijsindex van september 2022. Met als gevolg een mogelijke huurverhoging van 15 procent, een volgende klap voor mkb ondernemingen. MKB-Amsterdam pleit voor indexatie van de huren op basis van kerninflatie, een index die op dit moment een reëler beeld van de prijsontwikkelingen geeft. De gemeente Amsterdam lijkt het goede voorbeeld hierin te geven. Bestuurslid Jasper Smink heeft echter zijn twijfels of het aanbod van de gemeente de huurders helpt.

Ondersteuning van huurders

Het college van B en W verlengt de ondersteuning aan huurders van gemeentelijk vastgoed om de hoge indexering van de huurprijs deels te compenseren”, zo staat op de gemeentelijke website. te lezen “De huurprijzen die de gemeente haar huurders in rekening brengt, worden jaarlijks verhoogd aan de hand van de Consumenten PrijsIndex. Inmiddels is de inflatie zo opgelopen dat dit in 2023 zal leiden tot een historische verhoging van de huur met 14,5 procent. Het ligt in de lijn der verwachting dat de huurindexering ook na 1 januari 2023 hoog blijft. Het college wil haar huurders blijven ondersteunen en heeft daarom besloten tot en met juni 2023 de huurindexering boven 6,4 procent voor 1 jaar te compenseren.”

Doekje voor het bloeden

MKB-Amsterdam bestuurslid Jasper Smink huurt voor zijn bedrijf Toprow een lokatie van de gemeente. Tijdens de coronatijd was hij regelmatig in contact met de wethouder over de noodzaak tot huurkorting voor ondernemers. Smink is uitgesproken over het aanbod van de gemeente: “Op het eerste oog lijkt het alsof de gemeente haar huurders helpt. Maar de gemeente hoeft helemaal niet te kiezen voor een compensatie van huurverhoging. Ze kunnen er ook voor kiezen om de kerninflatie te hanteren als index, of om geen huurverhoging op te leggen. De constructie die er nu ligt helpt ons huurders voor geen meter. We krijgen toch de maximum verhoging opgelegd, waardoor we de komende jaren verhoging op verhoging blijven betalen.”

“Ik begrijp best dat de gemeente de waarde op haar vastgoed wil maximaliseren door de 14,5% huurinkomsten op te voeren, ziet Smink.  “Als ze de kerninflatie zouden hanteren, missen ze zo’n 8% aan waardestijging. Dit is een toegestane truc, maar die kun je niet jaar op jaar blijven gebruiken. Deze constructie om huurders een compensatie te geven voor de maximaal mogelijk huurstijging is voor mij een doekje voor het bloeden.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!