De persconferentie van het kabinet is vanavond pas. Intussen weten we uit diverse media dat de lockdown verlengd wordt. Dit zijn zware tijden voor verschillende ondernemers waaronder winkeliers, horecaondernemers en ondernemers uit andere branches. Bevind je je in deze situatie als ondernemer dan is het goed om te weten dat er een regeling bestaat om je bedrijf tijdelijk stop te zetten. Een time-out-arrangement (TOA).

MKB-Nederland heeft deze regeling bedacht om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van je bedrijf. Om zo faillissementen te voorkomen. Minister Wiebes heeft intussen het plan verder uitgewerkt. Het heet nu de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) en is per 1 januari 2021 ingevoerd. Homologatie betekent bevestiging van dit akkoord door een rechter. Daarmee worden de afspraken ook van toepassing op schuldeisers waarmee je geen akkoord hebt bereikt.

Time-out-arrangement
In een time-out regeling spreek je met je schuldeisers af elkaar geen pijn te doen. Banken en obligatiehouders eisen hun vordering niet op en schelden soms een deel van je renteverplichtingen kwijt. Als ondernemer beloof je in ruil daarvoor de positie van deze financiële partijen niet te schaden. Zo heb je als ondernemer de tijd om deze crisis door te komen en in de tussentijd orde op zaken te stellen.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)
De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) helpt je om een akkoord met schuldeisers (en aandeelhouders) tot stand te brengen. Hierdoor worden schulden gesaneerd en faillissementen voorkomen. De rechter kan straks een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord.

Het is een time-out én je moet hard blijven werken aan nieuwe verdienmodellen. Dat kan dus ook betekenen dat je je bedrijf gaat saneren, afscheid neemt van bepaalde bedrijfsactiviteiten en als dat moet ook van (een deel) van je personeel. Goed om te weten, je kan coaching/advies krijgen van de Kamer van Koophandel. Kijk hiervoor op de website van KvK.

Mocht je meer hulp nodig hebben, denk dan ook InCollab. Dit is een initiatief van InHolland. Teams met deskundigen op diverse terreinen, van juridisch tot accountancy, helpen je bij vragen. Bijvoorbeeld om een nieuw verdienmodel te ontwikkelen, je bedrijfsplan voor de bank te toetsen. Of kritisch met je mee te kijken hoe groot de kansen voor je bedrijf nog zijn. Als je ze een e-mail stuurt krijg je binnen 24 uur antwoord over wat ze voor je kunnen betekenen. In de meeste gevallen is hun ondersteuning kosteloos.

In de uitzending van MKB TV van 4 oktober vertellen de studenten meer over wat ze voor je kunnen betekenen. In deze uitzending zijn ook Marieke Vink van de Rabobank en Okkie Boot van Thexton Armstrong te gast. Kijk deze aflevering van MKB TV hier terug.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Hopelijk keert rust snel weer terug

Hopelijk keert rust snel weer terug

Afgelopen nachten zijn er rellen in verschillende steden geweest waaronder in Amsterdam. Bart Drenth: “Ik hoop van harte dat deze rellen een kort leven beschoren zijn. Wellicht ontwikkelt dit zich zoals de flashmobs van anderhalf jaar geleden. Toen renden gemaskerde groepen jongeren winkels binnen om binnen één minuut zoveel mogelijk te stelen. Dat leek een trend, maar was gelukkig snel weer afgelopen. Oproepen tot rellen en plunderen is een misdrijf. Dus opruiers riskeren een zware straf. Ik hoop van harte dat het weer overwaait, al zullen we dat moeten afwachten.” Voor MKB-Amsterdam staat natuurlijk als een paal boven water dat winkeliers die worden getroffen door plunderingen moeten worden gecompenseerd voor de schade. Zij hebben het in deze tijd al meer dan zwaar genoeg.

Samen uit de crisis

Samen uit de crisis

De gemeente Amsterdam is strenger in de leer dan andere verhuurders richting zwaar getroffen huurders. Ondanks herhaaldelijke oproepen van ministers om huurlasten gezamenlijk te delen omdat de steunpakketten slechts een gedeelte van de kosten dekken. Huurders lijden onder de houding van de gemeente met betrekking tot een tegemoetkoming in huurkosten van gemeentelijk vastgoed. Wel komt de gemeente de bedrijven tegemoet met uitstel van huurbetalingen, maar dat doet de financiële verplichting niet afnemen. Daardoor hebben ondernemers straks heel veel tijd nodig om deze huurschulden af te lossen, als ze de crisis overleven. 
Bart Drenth: “Wij hebben moeite met deze starre houding van de gemeente. We roepen het College van B&W op, samen met andere bedrijfsorganisaties, om wat aan de huren te doen. Door op korte termijn een huurkortingsregeling te treffen”

De maakindustrie verdient absoluut meer aandacht en waardering

De maakindustrie verdient absoluut meer aandacht en waardering

Loyaal zeer oude genever van Van Wees wint de Vakjuryprijs Product van het Jaar. Directeur-eigenaar Fenny van Wees kon helaas niet aanwezig zijn bij de online uitreiking vandaar dat we haar interviewen over het winnen van de prijs. Van Wees: “Natuurlijk is het, in de huidige spannende tijd waarin een groot deel van onze klandizie gesloten is, een lichtpuntje in de duisternis. Op de uitreiking benadrukte wethouder Everhardt van de gemeente Amsterdam het belang van de maakindustrie, voor de werkgelegenheid nu nog meer dan voorheen.
Van Wees: “Helemaal mee eens. Ze draagt bij aan de levendigheid van de stad en wat ons betreft tevens aan het behoud van immaterieel cultureel erfgoed van Amsterdam.” Over samenwerking met andere genomineerden: “Vele jaren geleden onderhield mijn vader contact met het scheepvaartmuseum, daar is onder andere het product Weesopper Mout uit ontstaan, waarvan de kruik een porceleinen replica is van een tijdens de VOC gebruikte geneverkruik. Het origineel is in bezit van het Scheepvaartmuseum. Voor een hernieuwd kennismakingsgesprek zijn wij altijd te porren.”

Aanpassingen steunpakket voor ondernemers fors beter

Aanpassingen steunpakket voor ondernemers fors beter

Naast het besluit van het kabinet om een avondklok in te voeren zijn ook de aanpassingen op het steunpakket voor ondernemers gepresenteerd. De regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt flink geïntensiveerd; het vergoedingspercentage gaat naar 85%. Ook de loonsteun (NOW) gaat voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 naar 85%. Er komt een garantieregeling voor evenementen en steun om het eigen vermogen te versterken. Steun voor het eigen vermogen wordt nu uitgewerkt door het kabinet. En de voorraadvergoeding voor winkeliers wordt verhoogd. Voor kleine bedrijven wordt het minimumbedrag in de TVL verdubbelt naar 1.500 euro en de drempel wordt verlaagd. Het verbeterde steunpakket ondersteunt per april starters die tot nu toe niet konden worden geholpen. Jacco Vonhof: “Het verbeterde steunpakket heeft de nodige voeten in de aarde gehad. We hebben echt nog moeten knokken om bepaalde aanpassingen over de streep te trekken. Het uiteindelijke resultaat mag er wat ons betreft zijn. We realiseren ons dat nog steeds niet iedere ondernemer er volledig mee geholpen zal zijn, maar we hebben het onderste uit de kan gehaald.”

Product van het jaar: tegenwicht aan de eenvormigheid en massaproductie

Product van het jaar: tegenwicht aan de eenvormigheid en massaproductie

De vakjury onder leiding van Bert Bos koos de zeer oude genever van Loyaal van Wees als product van het jaar 2020. De publieksprijs is gegaan naar de ganzenbitterbal van Royal Goose Company. Wethouder Everhardt van de gemeente Amsterdam was ook online aanwezig en ziet het belang van de maakindustrie, voor de werkgelegenheid nu nog meer dan voorheen. Everhardt: “De producten geven een mooi tegenwicht aan de eenvormigheid en massaproductie. De kwaliteit en diversiteit die uit de producten spreekt, dat is het beeldmerk van de stad. Daar geven jullie als mkb vorm aan.” Ook heeft het publiek mogen kiezen uit alle top drie genomineerden van product van de maand. Via een poll is bijna 2.500 keer gestemd. De publiekslieveling is de ganzenbitterbal met 671 stemmen geworden. Patat van Pietersma snacks op de Albert Cuyp kreeg 408 stemmen en Baklava van Şerifoğlu heeft met 301 stemmen een mooie derde plaats. MKB TV zendt een samenvatting uit van de prijsuitreiking beschikbaar op het YouTube kanaal van MKB-Amsterdam.

Belangrijk om naar de positieve ontwikkelingen te blijven kijken

Belangrijk om naar de positieve ontwikkelingen te blijven kijken

Voorzitter Bart Drenth sprak gisterenavond bij de uitreiking Product van het Jaar, online de genomineerden toe: “Amsterdam en de Amsterdamse regio staan niet bekend als een echte maak-stad. Maar er worden hier hele mooie producten gemaakt. Dat blijkt ook maar uit de lijst met alle genomineerden. Allemaal van hoge kwaliteit, met een heel ander karakter. Er is heel veel om te vieren. Al zijn dit behoorlijk moeilijke tijden voor een deel van deze ondernemers. Corona raakt ondernemers hard, ook sommige genomineerden voor deze prijs. In onze regio hebben we nauw overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeenten, onder meer met wethouder Everhardt in Amsterdam, en ook bijvoorbeeld in Haarlemmermeer. Hier hebben we het gehad over uitstel van betaling van belasting en ook het niet heffen van belasting in 2020. In Amsterdam hebben we afgesproken dat de stad ook dit jaar geen precario en reclamebelasting heft en wellicht ook in 2022 niet. Dit jaar zetten we als MKB-Amsterdam vol in op plannen voor de toekomst. Over hoe je als ondernemer dit jaar niet alleen saneert, maar ook investeert. Hoe je nieuwe plannen maakt voor de toekomst. En hoe we als ondernemers, bewoners en overheden daarbij kunnen versterken.