In de afgelopen weken heeft MKB-Amsterdam zich ingezet voor een steunregeling voor energie intensieve bedrijven die toegankelijk is voor elk mkb bedrijf. Het aanvankelijke voorstel voor de regeling tegemoetkoming energiekosten van Minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) sloot veel kleine bedrijven uit. Bestuurslid Pien Thate zette zich in voor een voorstel dat wel werkt voor het mkb. Met resultaat, zo blijkt na het debat in de Tweede Kamer. Toch pleit MKB-Amsterdam voor een alternatief voor de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK).

Meer bedrijven komen in aanmerking

Onder druk van MKB-Amsterdam, MKB-Nederland en andere belangenorganisaties kondigde het kabinet afgelopen woensdag een verlaging van de compensatiegrens aan. Ondernemers komen in aanmerking voor steun als de energiekosten minstens zeven procent van hun omzet bedragen, in plaats van de eerder voorgestelde 12,5 procent.

Na het debat van donderdag 10 november in de Tweede Kamer werd ook het minimumverbruik als criterium geschrapt. Kamerleden Bontenbal (CDA) en Stoffer (SGP) wezen erop dat sommige kleine mkb’ers ten opzichte van hun omzet veel verbruiken, maar doordat ze zo klein zijn geen aanspraak kunnen maken op de tegemoetkoming. Doordat de drempels van 5.000 kubieke meter gas of 50.000 kWh elektriciteit niet meer gelden, komen volgens het kabinet 62.000 ondernemers in aanmerking voor de steun in plaats van 41.000.

Nettowinst verdampt

Ondanks het behaalde resultaat van haar actie is Thate nog kritisch op de TEK. “Ik heb met veel ondernemers gesproken. Zij geven aan dat het behalen van een bepaalde omzet niks zegt over de gerealiseerde marges, bedrijfskosten en winst. Dit verschilt uiteraard per bedrijfstak. Wij zien dat met name de food retail en voedselproductie enorme klappen krijgt door de stijging van de energieprijzen. Deze bedrijven moeten hoge omzetten maken met intensief energie gebruikende apparatuur om een relatief kleine nettomarge te kunnen behalen. De energiekosten zijn nou eenmaal erg hoog zijn in deze branche, ziet Thate. “Ook al komen ze niet aan de door het ministerie voorgestelde grens van zeven procent, een verdriedubbeling van de energiekosten betekent wel dat de hele nettowinst verdampt.”

Energieplafond voor ondernemers

Gebaseerd op gesprekken van onze bestuursleden met onze leden en de reacties van mkb ondernemers uit Amsterdam lijkt de TEK in zijn huidige vorm dus niet het juiste instrument om het mkb te ondersteunen in de energiecrisis. Thate heeft de minister een alternatief idee voorgelegd: “ Het voorstel van MKB-Amsterdam is om een energieplafond voor ondernemers vast te stellen, conform de regeling die voor burgers is vastgelegd.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!