De nominaties voor het digitale Product van de Maand zijn deze maand gedaan door Bas Beekman, programmamanager van StartupAmsterdam. Dit actieprogramma van de gemeente Amsterdam, opgericht in 2015, heeft Amsterdam op de kaart gezet als een belangrijke speler op het tech wereldtoneel. StartupAmsterdam brengt de publieke en private sector samen om startups, scale-ups, ondernemers en andere spelers te ondersteunen. Dat doet ze door tientallen projecten en initiatieven te initiëren die innovatief en duurzaam ondernemerschap stimuleren. Na acht jaar StartupAmsterdam is Beekman nu druk bezig om nieuwe uitdagingen te formuleren.

“Als overheid zijn we altijd op zoek naar de plekken waar we waarde kunnen toevoegen aan de maatschappij, naar oplossing van problemen die de markt niet oppakt, of die we samen kunnen oplossen. Het is nu onze ambitie om de meest sociale innovatie hub van Europa worden.”, legt Beekman uit. “De focus daarbij ligt op de vraag: ‘hoe kunnen we ervoor zorgen dat de successen van de innovatie economie ook terecht komen op plaatsen waar dat nog niet eerder is gebeurd’.”  

Tech meer toegankelijk maken

Beekman ziet dat er in Amsterdam wijken zijn waar mensen nog nooit hebben gehoord van de grote tech bedrijven in het centrum. “In dit nieuwe programma willen we ervoor zorgen dat de tech sector – best wel een bastion van witte mannen – toegankelijk wordt voor mensen met andere achtergronden. Door samenwerking aan te gaan met mbo opleidingen willen we bijvoorbeeld bereiken dat jonge mensen eerder aan de  slag gaan bij IT bedrijven. Er is nog zoveel talent in de wijken, dat nog niet de weg vindt naar de innovatie economie. Vice versa willen we de tech sector ook uitnodigen om de lokale economie te ondersteunen en bijvorbeeld mee te denken met het curriculum op de ROC’s.”

Match making voor waardegedreven bedrijven

“Ik ben heel blij dat er in Amsterdam steeds meer bedrijven ontstaan die waarde gedreven producten of diensten aanbieden. Deze trend wordt ook opgepakt door investeerders”, constateert Beekman verheugd. “Dit soort bedrijven heeft vaak te maken met een lange ontwikkeltijd voor hun product en hebben dus behoefte aan investeerders met een lange termijn investeringshorizon. Als gemeente kunnen we een verbindende rol pakken tussen deze partijen. Zo hebben we in samenwerking met early stage VC-accelerator Rockstart en het Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) het Circular investor readiness-programma opgezet. Dit programma is bedoeld om startende circulaire startups uit de metropoolregio Amsterdam te ondersteunen bij het ontwikkelen van circulaire oplossingen op het gebied van voedsel, energie, mobiliteit, digitalisering, biobased en circulair bouwen en klimaatbestendigheid. Het programma loopt van half april tot eind juni. Circulaire startups kunnen zich nog aanmelden tot 15 maart 2023. Mogelijk komt daar nog een vervolg op.”

Met het ‘Product van de Maand’ wil MKB-Amsterdam ondernemers inspireren en stimuleren in de ontwikkeling van hun producten.

Het Digitaliseringsoffensief is een initiatief van MKB Amsterdam, Ready to Scale en de Hogeschool van Amsterdam. Het Digitaliseringsoffensief heeft als doel de mkb-banenmotor in de regio Amsterdam te versnellen via digitalisering. Dat gebeurt via webinars, trainingen, groepsprogramma’s, matching en maatwerkondersteuning voor ondernemers met een groeiambitie. Wil je een in-house workshop, neem dan contact met ons via info@mkb-amsterdam.nl.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein : ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein : ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!