De gemeente Amsterdam wil betaald parkeren per 2024 uitbreiden in de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost. Hiermee moet de parkeerdruk en parkeeroverlast verminderen. Verder wil het stadsbestuur de tarieven voor parkeervergunningen en parkeren op straat verhogen én de parkeertijden uitbreiden. Ondernemers in winkelcentrum De Dukaat in Nieuw-West zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren, maar attenderen de gemeenteraad wél op het feit dat de blauwe parkeerzone bij het winkelcentrum daardoor zou verdwijnen. Dat heeft volgens hen negatieve gevolgen voor de ondernemers en bewoners aldaar.

Volgens de ondernemers waren er voorheen te weinig parkeerplekken gerealiseerd bij het winkelcentrum. Het resultaat: klanten reden het winkelcentrum voorbij en de omzetten bleven daardoor achter. Een blauwe parkeerzone – waar automobilisten een beperkte tijd kunnen parkeren – werd later ingevoerd en dat bleek de redding. Die plekken konden uitsluitend door kortparkerend, vaak winkelend publiek worden gebruikt.

Meer oog voor bewoners dan voor ondernemers

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat ziet bij het verdwijnen van de blauwe zone de bui al hangen: “Bewoners met een parkeerontheffing gaan dan op deze plekken staan. Dan is er geen plek meer voor onze bezoekers. We zien dat de politiek meer oog heeft voor bewoners dan voor ondernemers.” Hij pleit dan ook met klem voor het behouden van de blauwe zone.

Die mening wordt onderschreven door Gijsbert Kuijpers namens winkeliersvereniging De Dukaat. Hij verwijst in een brief aan het college naar het Amsterdamse coalitieakkoord, waarin het voornemen staat om “het Amsterdams midden- en kleinbedrijf te ondersteunen we zodat we lokaal ondernemerschap stimuleren en behouden met bestemmingsplannen, vergunningen, regelgeving en beleid.” Daar hoort het realiseren van voldoende parkeergelegenheid volgens hem bij.

MKB-Amsterdam vicevoorzitter Guido Frankfurther: “Wij ondersteunen de maatwerk-oplossing die door het winkelcentrum wordt aangedragen: blauwe zones tijdens openingstijden zorgen ervoor dat er altijd plek is voor klanten van de winkels en hebben in het verleden hier en elders hun waarde ruimschoots bewezen. Klanten moeten gewoon dicht bij de winkels kunnen parkeren. Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied; dat moeten we in stand houden.”

Stadsdeelcommissie Nieuw-West deelt mening van winkeliers

De winkeliers van De Dukaat hebben het probleem bij de stadsdeelcommissie Nieuw-West kenbaar gemaakt. Nazmi Türkkol deelraadwethouder van D66 onderschrijft hun mening dat de blauwe zone behouden moet blijven en heeft dit aan de commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad laten weten. De kwestie zal donderdag in de commissie worden besproken.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

MKB Amsterdam

MKB Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Kleine reclame-uitingen

Kleine reclame-uitingen

Ondernemers met kleinere reclame-uitingen worden in 2024 ontzien, na een motie van D66-raadslid Erik Schmit. De tarieven voor reclame-uitingen tot 5m2 worden niet verhoogd of geïndexeerd. Volgens vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Metropool Amsterdam een goede zaak.

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Wij nodigen je graag uit voor de laatste MKB-Metropool Amsterdam Borrel van dit jaar op maandag 6 november in de Oranjekerk in Amsterdam. We hebben een gevarieerd programma, waarbij je zowel financieel als online impact kan maken!

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Oprichter Matthijs Westerwoudt: “Het leuke is dat de medewerkers van begin tot eind betrokken zijn bij de totstandkoming van de producten. Zo zien zij ook dat die soms doodnormale (on)kruiden stap voor stap veranderen in mooie en lekkere producten waar een hoop mensen iedere dag van genieten”