In Amsterdam wordt voortdurend gewerkt aan de verbetering of herstel van de openbare ruimte. Vervelend als het de bereikbaarheid van je bedrijf moeilijk of zelfs onmogelijk maakt. Momenteel hebben ondernemers die langs de Oranjeloper (gelegen tussen het Centraal Station en het Mercatorplein) gevestigd zijn grote last van de werkzaamheden aan de openbare weg. In de komende 20 jaar is er ook overlast van kadeherstel en de vervanging van vele bruggen. Als werkzaamheden lang duren (vele maanden tot jaren) is het mogelijk om nadeelcompensatie aan te vragen. Dat kan bij het Bureau Nadeelcompensatie van de gemeente Amsterdam.

Drempels en hoe ze moeten worden weggehaald

De praktijk laat zien dat veel ondernemers de weg naar dat bureau nog niet altijd even goed kunnen vinden. Ondernemers die dat wel is gelukt en die een claim hebben ingediend zijn niet positief over hun ervaringen. Zo komt er behoorlijk wat administratiewerk bij kijken, kost het ondernemers 300 euro om hun aanvraag in behandeling te laten nemen. En duurt het soms 12 tot 18 maanden tot ondernemers een voorschot van de gemeente ontvangen. ”Ondernemers hebben vaak geen tijd om zo lang te wachten”, stelt MKB-Amsterdam vicevoorzitter Guido Frankfurther.

Op mede-initiatief van MKB-Amsterdam gingen ondernemers in het kantoor van Adyen aan tafel met Munish Ramlal, de ombudsman van de Metropool Amsterdam. De komende tijd kijkt MKB-Amsterdam in samenwerking met de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland naar de communicatie van het schadebureau om ervoor te zorgen dat het bureau beter bereikbaar wordt voor ondernemers. Uit het gesprek kwamen de volgende punten naar voren.

Drempels
Een ondernemer die een aanvraag wil indienen ervaart een aantal drempels, en haakt daarom voortijdig af. Waaronder het op orde hebben van de jaarrekeningen en € 300,- behandelingskosten betalen. Ondernemers denken dat de aanvraag niet lukt zonder het inhuren van een expert. Verder vinden ondernemers de informatie op de website niet duidelijk genoeg.

Behandelingskosten
Bureau Nadeelcompensatie wijst op de noodzaak van het in rekening brengen van € 300,- behandelingskosten. Anders loopt het systeem vast. Dit geld krijg je trouwens weer terug bij een succesvolle aanvraag.

Inhuren expert
Het inhuren van expertise voor het indienen van een aanvraag is niet nodig. Het Bureau Nadeelcompensatie begeleidt ondernemers bij het indienen van een aanvraag. Als de ondernemer alle gevraagde documenten aanlevert, kan het Bureau Nadeelcompensatie een inschatting maken van de aanvraag. Pas als die positief uitvalt, kan de ondernemer de procedure starten en de € 300,- behandelingskosten betalen. Op die manier kan in de meeste gevallen voorkomen worden dat de ondernemer de behandelingskosten kwijt is. 

Duur betalen nadeelcompensatie
Dat de duur van de aanvraag minimaal een aantal maanden in beslag neemt, is niet te voorkomen. Bij het vaststellen van de nadeelcompensatie wordt altijd teruggekeken in de tijd. De huidige omzet/winst/verlies wordt vergeleken met de omzet/winst/verlies met een eerdere periode. Bij voorkeur worden de opvolgende jaarrekeningen met elkaar vergeleken. In dat geval gaat er inderdaad al gauw een jaar overheen.

Informatie op website
Bureau Nadeelcompensatie is bezig met de actualisering van de website. Eén van de verbeteringen is om aan een aantal rekenvoorbeelden online te zetten, zodat ondernemers de berekeningswijze kunnen volgen. Ook is het goed om te weten dat de gemeente niet omzetverlies compenseert maar gaat het over een deel van de winst. Bureau Nadeelcompensatie gaat een testpanel instellen om de nieuwe informatie op de internetsite te testen op helderheid, transparantie en volledigheid. 

In de praktijk

Een van de deelnemers aan het ronde tafelgesprek was Remko Struyck, bestuurslid van BIZ Rozengracht en eigenaar van Bar Brandstof op de hoek Marnixstraat/Rozengracht. Hij is ontstemd over de aanpak van de werkzaamheden aan zijn deel van de Oranje Loper. ‘Ik zit als bestuurslid dicht bij de informatie over de planning. Ik vroeg dus al vijf maanden geleden: ‘gaan jullie op de beloofde datum 19 april beginnen?’. Ik bleef het vragen en altijd was het ‘ja, we houden ons aan het plan’. Struyck bedacht dat het voordeliger zou zijn om zijn bar te sluiten tijdens de werkzaamheden aan de straat. ‘Mijn personeel kan bij mijn andere zaken terecht, ik kon zo de schade beperkt houden. Maar nu is het 16 juni en de aannemer is nog steeds niet begonnen! Mijn terras is een parkeerplaats en ik mis al twee maanden omzet.’

Ik begrijp dat de aannemer een veiligheidsmarge inbouwt, daar zijn geen kosten voor hem aan verbonden. Maar als ik straks nadeelcompensatie aanvraag, ben ik wel een percentage ‘ondernemersrisico’ kwijt over de twee maanden gederfde omzet. Dat gaat dus niet gebeuren, dat ik moet opdraaien voor de marge die de aannemer neemt, zo werkt het niet.’

De meeting op 23 mei was de tweede in die week over nadeelcompensatie, twee dagen daarvoor zat Struyck nog aan tafel met de wethouder. “Je moet als ondernemer wel wat doen voor je poen, je kunt niet achterover gaan zitten leunen. Ik heb de Nadeelcompensatieregeling van A tot Z gelezen. Je moet weten wat je rechten zijn, zelf initiatief nemen.’ Hij ziet aan de andere kant ook dat ondernemers na de coronacrisis heel moe zijn. ‘De gemeente moet zich de vraag stellen of ze ondernemers wil helpen of tegemoet wil komen. Ik zie dat getroffen bedrijven behoefte hebben aan een proactieve overheid. Ik zou het liefst zien dat ambtenaren langs de deuren gaan om de bedrijven die in de puinhoop op de Oranje Loper zitten te helpen.’

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

MKB Amsterdam

MKB Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Kleine reclame-uitingen

Kleine reclame-uitingen

Ondernemers met kleinere reclame-uitingen worden in 2024 ontzien, na een motie van D66-raadslid Erik Schmit. De tarieven voor reclame-uitingen tot 5m2 worden niet verhoogd of geïndexeerd. Volgens vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Metropool Amsterdam een goede zaak.

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Wij nodigen je graag uit voor de laatste MKB-Metropool Amsterdam Borrel van dit jaar op maandag 6 november in de Oranjekerk in Amsterdam. We hebben een gevarieerd programma, waarbij je zowel financieel als online impact kan maken!

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Oprichter Matthijs Westerwoudt: “Het leuke is dat de medewerkers van begin tot eind betrokken zijn bij de totstandkoming van de producten. Zo zien zij ook dat die soms doodnormale (on)kruiden stap voor stap veranderen in mooie en lekkere producten waar een hoop mensen iedere dag van genieten”