Het besluit van de gemeenteraad om het makkelijker te maken voor mkb-bedrijven om erkend leerbedrijf te worden, is omarmd door MKB-Amsterdam. De  gemeenteraad neemt nu initiatief om onder andere te kijken waar ondernemers moeilijkheden ervaren in het proces om een erkend leerbedrijf te worden. Een belangrijke rol in dit aanvraagproces is weggelegd voor de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een organisatie waarin mbo en bedrijven samenwerken om studenten in het beroepsonderwijs de beste praktijkopleiding te geven. We praatten met Jan-Willem Mans, manager regio unit voedsel, groen en gastvrijheid over zorgvuldigheid en het mkb als motor van het mbo.

Herken je je in de uitspraak dat de aanvraag om erkend leerbedrijf te worden ‘complex en tijdrovend’ zou zijn?

“Gezien de grote verantwoordelijkheid die leerbedrijven hebben heeft SBB een zorgvuldig proces georganiseerd om erkend te worden als leerbedrijf. In verschillende onderzoeken – door OCW en door externe consultants als Berenschot – is gebleken dat dit goed en efficiënt is vormgegeven. In ieder geval garandeert de SBB afhandeling binnen tien werkdagen. De voorwaarden om leerbedrijf te kunnen worden zijn vastgesteld door bestuurders uit onderwijs en sociale partners. Deze worden periodiek geëvalueerd. En de SBB voert dit uit.”

Op welk terrein zie je mogelijkheden om de aanvraag te vereenvoudigen?

“Elke tip om het proces eenvoudiger te maken is ons welkom, maar we hechten zeker aan de huidige mate van zorgvuldigheid. De aanvraag is ons inziens niet complex, maar wel grondig en correct. Er is daarnaast een mooie stimulans vanuit de rijksoverheid voor mkb ondernemers om mbo’ers te begeleiden in hun stage: de subsidieregeling praktijkleren.

Houdt SBB bij hoeveel stages er worden aangeboden via mkb-bedrijven?

Ongeveer 75% van de stages in het mbo vindt plaats bij mkb-bedrijven, het is de motor van en voor het mbo! Soms zie je bij echt grotere organisaties meer sturing en/of facilitering vanuit bijvoorbeeld een afdeling Human Resources, maar SBB blijft het leren van een vak bij een vakman altijd promoten.

We kregen van leden van MKB-Amsterdam reacties op het besluit van de gemeenteraad, waarin ondermeer de zorg werd uitgesproken over het vereenvoudigen van de aanvraag. Zo werd er opgeroepen om de eerder toegekende erkenningen onder strenger toezicht te zetten. Zodat leerbedrijven die zich niet aan de regels houden strenger aangepakt kunnen worden. Wat vind je van de vraag naar meer handhaving?

“Handhaving is geenszins uitgesloten. Verzwaring van de eisen is niet echt een optie, het gaat hier meer om het niet nakomen van gemaakte afspraken over het niveau van de begeleiding van de stagiair. Op basis van signalen en klachten acteert SBB altijd en gaat in gesprek met het leerbedrijf over verbetermogelijkheden. Als die uitblijven, is intrekking van de erkenning aan de orde. Dit gebeurt met grote regelmaat. SBB stimuleert scholen ook om signalen te melden.”

Een ander punt dat terugkwam in de reacties van leden van MKB-Amsterdam is dat stagiaires bijvoorbeeld niet uitbetaald krijgen. Ook al is dat vastgelegd in de cao. Een andere praktijk is dat studenten wel te betaald krijgen en daarna als goedkope hulp worden gebruikt, zonder hen iets aan te leren.‘ Hoe kun je dat als SBB voorkomen?

“Wij kunnen niet garanderen dat werkgevers zich aan de (landelijke of individuele) afspraken houden. Wel willen wij op basis van signalen hierover met de bedrijven in gesprek om te zien of we tot verbetering kunnen komen. Ik vergelijk het wel eens met het rijbewijs, dat ook geen aanrijdingen kan voorkomen. Maar bij overtredingen komt op enig moment wel het bezit van het rijbewijs in het geding. Voor het toezicht op het nakomen van arbeidsrechtelijke afspraken zijn er andere instanties aangewezen dan SBB.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Kleine reclame-uitingen

Kleine reclame-uitingen

Ondernemers met kleinere reclame-uitingen worden in 2024 ontzien, na een motie van D66-raadslid Erik Schmit. De tarieven voor reclame-uitingen tot 5m2 worden niet verhoogd of geïndexeerd. Volgens vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Metropool Amsterdam een goede zaak.

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Uitnodiging Netwerkborrel – Maandag 6 november

Wij nodigen je graag uit voor de laatste MKB-Metropool Amsterdam Borrel van dit jaar op maandag 6 november in de Oranjekerk in Amsterdam. We hebben een gevarieerd programma, waarbij je zowel financieel als online impact kan maken!

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Wilder Land is op een bijzondere missie met een bijzonder, divers team

Oprichter Matthijs Westerwoudt: “Het leuke is dat de medewerkers van begin tot eind betrokken zijn bij de totstandkoming van de producten. Zo zien zij ook dat die soms doodnormale (on)kruiden stap voor stap veranderen in mooie en lekkere producten waar een hoop mensen iedere dag van genieten”