Op vrijdag 4 maart gingen de lijsttrekkers van diverse politieke partijen in de Centrale Markthal van het Food Center Amsterdam in debat over o.a. de ontwikkeling van de buurteconomie en Amsterdamse gastvrijheid. Twee thema´s die de afgelopen vier jaar veel aandacht hebben gevraagd van beleidsmakers, bewoners en bedrijven.

Tot maart 2020 had Amsterdam te maken met ongekende bezoekersaantallen van buitenlandse toeristen. Het bedrijfsleven voer wel bij deze aandacht, maar de drukte leidde ook tot veel klachten van bewoners over overlast, vervuiling en achteruitgang van de leefbaarheid. De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen hakten daarna hard in de reserves van het bedrijfsleven. Ondanks steunmaatregelen van de overheid kreeg het Amsterdamse mkb te maken met tegenvallende omzetten, achterstallige belastingbetalingen en personeelsproblemen. Ook werd de fysieke winkelervaring in de periode 2020-2021 radicaal overgenomen door grote platformbedrijven als Amazon, Bol, Gorilla en Thuisbezorgd. We aten, winkelden en amuseerden onszelf vooral thuis. Dit ging ten koste van de buurteconomie en van de leefbaarheid in de stad.

Samenwerken aan het economisch beleid

In de aanstaande regeerperiode van de gemeenteraad is het dus alle hens aan dek om de Amsterdamse horeca en winkels te stimuleren. En om een duurzame bezoekerseconomie te creëren. MKB-Amsterdam wil graag samenwerken met de gemeente om deze uitdagingen aan te pakken. Samen met KHN en Amsterdam City heeft MKB-Amsterdam de gemeente een handreiking gestuurd, waarin de organisaties aangeven wat ze van het stadsbestuur verwachten en wat ondernemers kunnen bijdragen.

In het debat van 4 maart over buurteconomie en gastvrijheid gaven de lijsttrekkers hun mening over de volgende thema’s

  • Stimulering lokale winkels en creatie van een gelijk speelveld voor fysieke en online winkels;
  • Introductie van een lokale munt en een food wallet om lokale bestedingen te stimuleren en behouden;
  • Amsterdam promotie inzetten op juiste doelgroepen en de viering van Amsterdam 750 via Food Capital en Rainbow Capital;
  • Aanleg van een voetgangersboulevard die winkelgebieden aan de rand van de binnenstad met elkaar verbindt

Stimulering fysieke winkelgebieden en gelijk speelveld voor fysieke en online winkels

Sofyan Mbarki (PvdA) vindt dat er de afgelopen jaren een laissez faire-beleid is gevoerd, waarvan we nu de negatieve gevolgen zien: ‘We moeten kritisch kijken hoe we met bedrijven omgaan die niks bijdragen aan de stad, zoals de grote platformbedrijven. Mkb-bedrijven klagen zeer terecht over de oneerlijke concurrentiepositie met de platformbedrijven. Er moet weer een gelijk speelveld komen voor alle bedrijven.’ Mbarki vindt dat de overheid de lokale economie moet durven reguleren. ‘De afgelopen jaren bleek dat met name het centrum te afhankelijk was van de toeristen. Door branchering kun je sturen wat voor soort winkels in welke buurt nodig zijn. Dus minder Nutellawinkels en meer lokale bedrijfjes.’

Rogier Havelaar (CDA) is niet bang is voor regulering, maar vindt dat handhaving van bestaande regels voorrang moet krijgen. ‘Ik zie dat de gemeente vaak aan symboolpolitiek doet. Bijvoorbeeld, cruiseschepen worden uit de haven geweerd uit milieuoverwegingen. Die passagiers stappen nu uit in IJmuiden en komen per bus naar de stad. Zo’n maatregel klinkt heel mooi, maar je wint er dus niks mee.’ Havelaar vindt ook dat de gemeente zich vaak vijandig t.o.v. ondernemers heeft opgesteld in de afgelopen jaren. ‘Legitieme BNB-ondernemers werden gepest en er werden soms hele hoge boetes uitgeschreven. Ondertussen deed de gemeente helemaal niks aan handhaving van overlast. Er zijn zoveel regels die niet worden toegepast. In plaats van nieuwe regels te maken, zou de gemeente eerst de bestaande regels moeten handhaven.’

Zeeger Ernsting woont in de Nieuwmarktbuurt en zag een uitgestorven wijk tijdens de coronacrisis. ‘Het bleek dat met name het centrum van de stad te eenzijdig is gericht op toeristen. We moeten streven naar meer diversificatie in de stad. Een duurzame bezoekersecononomie trekt ook toeristen aan die het unieke en diverse karakter van de stad willen beleven. ‘

Kevin Kreuger (Ja21) ziet niks in het heffen van reclamebelasting aan online bedrijven. ‘Ik heb er een hekel aan als iemand zegt: ‘als ik betaal, moet jij ook betalen. Ik zeg dan, laat niemand betalen. Afschaffen dus die reclamebelasting!’ Carla Kabamba (Bij1) is het hier nadrukkelijk niet mee eens. ‘De gemeente heeft de inkomsten van reclamebelasting hard nodig, dus niet betalen is geen optie. Afgeplakte winkels en dark stores moeten worden geweerd uit de stad. En de gemeente moet aan bewoners vertellen dat ze hier ook mee bezig is.’

Lokale munt en food wallet

Zeeger Ernsting (Groen Links) constateert dat zijn de partij de enige is de invoering van een lokale munt in het verkiezingsprogramma heeft opgenomen. Ook Carla Kabamba (Bij1) is enthousiast over een lokale munt. ‘Er is al een pilot voor een lokale munt ingezet in West en Zuid-Oost en dat heeft positieve effecten gehad.  Zeker in de lagere inkomenswijken blijkt dat het lokale geld sneller verdwijnt naar de grote bedrijven, een lokale munt zorgt voor verbinding van bewoners en lokale bedrijven. Kevin Schreuder (Ja21) reageert hierop heel gedecideerd. ‘Ik heb helemaal niks met een lokale munt.’

Sofyan Mbarki (PvdA) vindt dat de gemeente voorop moet lopen om de food wallet in te voeren: ‘Ik denk dat de gemeente – als één van de grootste werkgevers van de stad – dit originele project moet omarmen.’ Rogier Havelaar (CDA) en Kevin Schreuder (Ja21) zijn het eens dat de food wallet een gaaf idee is, maar vinden dat de gemeente zich er niet mee moet bemoeien.

Amsterdam promotie en viering van Amsterdam 750 jaar

Bij alle partijen was overeenstemming dat Amsterdam een ‘ander soort’ toeristen moet aantrekken. Reinier van Dantzig (D’66) verwoordt deze consensus: Amsterdam moet werken aan een diverse economie, met toeristen die bijdragen aan het stadsleven, die komen om onze kunst, cultuur en horeca te beleven.’ Claire Martens (VVD) merkte daarbij op: ‘Ik maak me zorgen over het gemak waarmee wij denken dat toeristen vanzelf blijven komen naar Amsterdam. Als gemeente moeten we blijven werken aan het aantrekken van positief toerisme, zoals bijvoorbeeld congressen.

Carla Kambamba (Bij1) staat helemaal achter de promotie van de stad door grote evenementen als Food Capital en Rainbow Capital. ‘Klimaat en diversiiteit van de bevolking moet worden gebruikt in de promotie. In zo’n kleine stad is zoveel diversiteit te vinden, laat het zien in de city marketing!’

Claire Martens (VVD) wijst op het belang van het mkb voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de stad. ‘We moeten ervoor zorgen dat mkb-ers kunnen blijven ondernemen. De VVD wil een Ambassadeur voor Amsterdam aanstellen. Op macroniveau gaat die zich bezighouden met het aantrekken van de juiste bezoekers voor de stad. Op microniveau zal de ambassadeur focussen hoe ondernemen in de stad haalbaar en betaalbaar kan blijven.’ Rogier Havelaar sluit hierop aan, hij wil een Wethouder van Toerisme aanstellen.

Aanleg van een voetgangersboulevard

Veel partijen verheugen zich op een groen wandelgebied dat diverse winkelgebieden verbindt, van de Utrechtsestraat tot de Haarlemmerstraat. Rogier Havelaar (CDA) is enthousiast. ‘Het CDA is voor een wandelboulevard, superleuk voor bewoners, goed voor ondernemers’. Rob Heilbron (BVNL) denkt dat de Wandelboulevard een prachtig initiatief is, dat de lokale economie bevordert, de buurt toegankelijker maakt en de stad gezelliger. Zeeger Ernsting (GL) vindt de wandelboulevard een fantastisch idee. “Wij zijn voorstander van parkeervrije grachten. Als je van Amsterdam houdt, wil je vrije grachten. Je wilt de allure van ons werelderfgoed zien, grachten zijn niet gemaakt om te parkeren.’ Claire Martens (VVD) is ook een voorstander van het plan, maar stelt vragen bij de haalbaarheid van het voorstel.

’Wil van Soest (PvdO) heeft een heel uitgesproken mening over een wandelboulevard in het centrum: ‘Ik vind de wandelboulevard een utopie. De stoepen worden nul volgepleurd met fietsen. Als je parkeerplaatsen weghaalt, maak daar dan fietsenstallingen. Dan kunnen ouderen normaal van de stoep gebruikmaken.’ Zij vindt een medestander in Carla Makamba (Bij1) die op de noodzaak van bereikbaarheid voor ouderen wijst: ‘ In het centrum woont een relatief hoog percentage ouderen, we moeten rekening houden met de woonwensen van deze groep inwoners’.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

MKB Amsterdam

MKB Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...

Neem jij ook deel aan de jaarlijkse ondernemers enquête?

Neem jij ook deel aan de jaarlijkse ondernemers enquête?

Onze zustervereniging Amsterdam City komt op voor de belangen van ondernemend binnenstad en heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Ruigrok gevraagd de mening van ondernemers in de binnenstad over diverse onderwerpen te onderzoeken. De resultaten van het onderzoek worden...