Het initiatief van MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City en KHN Amsterdam om een einde te maken aan de beruchte Rokinfile werd donderdag 12 januari besproken in de Raadscommissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water. Guido Frankfurther, vicevoorzitter MKB-Amsterdam, sprak de raadsleden namens de ondernemersverenigingen toe. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil dat er op korte termijn adequate maatregelen tegen de file worden genomen. Wethouder Van der Horst beloofde binnen een maand met snelle en concrete maatregelen te komen.

Breed draagvlak in de stad

Frankfurther vroeg de commissie om zo snel mogelijk een einde te maken aan de onhoudbare verkeerssituatie op de Amstel, Rokin, Dam en Damrak. Er blijkt hiervoor een breed draagvlak in de stad te zijn, meldde Frankfurther. “We zijn niet onbeslagen ten ijs gekomen. Het afgelopen jaar hebben we met diverse achterbannen, grote hotels en winkels, maar ook met leveranciers en garage-eigenaar Q-park gesproken. Onze plannen waren ten minste bespreekbaar, via ‘bereidheid tot bewegen’, tot zelfs uitermate positief. Vooralsnog zijn we nergens een onoverbrugbare blokkade tegengekomen.”

Inrijverbod vóór Pasen

Frankfurther vroeg de raadsleden zo snel mogelijk tot actie over te gaan. “Wij stellen u voor om een inrijdverbod in te stellen, waarvan het bestemmingsverkeer wordt uitgezonderd. Het is mijn dringende oproep aan u om het college eendrachtig te vragen om op de kortst mogelijke termijn, wat ons betreft vóór dit jaar Pasen, zo’n inrijdverbod te laten ingaan, net zoals u dat in 2017 deed voor een inrijdverbod op dezelfde route voor touringcars, en het college niet weer het bos in te sturen met de zoveelste brede onderzoeksopdracht. Laat u niet langer gijzelen door de Rokinfile!”

Van der Horst: “Laten we het nú goed doen!”

Wethouder Melanie van der Horst (D66) deelde mee ‘ongelofelijk blij’ te zijn met het initiatief. “Die file bovenop de Noord/Zuidlijn is waanzin in onze prachtige, historische binnenstad. Soms staan mensen wel twee uur in de file vanaf de IJtunnel. Het is fantastisch dat de ondernemers met dit mooie statement komen.” De wethouder kondigde aan om binnen een maand met een ‘goede bespreeknotitie te komen met snelle en concrete maatregelen’ en in de ‘actiestand’ te gaan staan. “We moeten het momentum grijpen, laten we het nú goed doen.”

Van der Horst kreeg bijval van de coalitiepartijen. Zeeger Ernsting (Groen Links) zei ‘hartstikke gelukkig met het initiatief van de ondernemers’ te zijn. “Dit is een belangrijk signaal.” Farley Asruf (PvdA) deelde deze mening. “Ik sluit me aan bij de woorden van de GroenLinks fractie. Er is sprake van momentum, maar laten we niet vergeten dat dit ook een erkenning is voor wat de bewoners al langer willen.” Elise Moerkops (D66) dankte MKB-Amsterdam voor het nemen van het initiatief en riep op het momentum vast te houden. “We moeten nú acteren. Ik voel de urgentie.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!