Bedrijven in Amstelveen moeten per 1 januari 2023 voldoen aan energielabel C. Dat heeft de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in opdracht van de gemeente verplicht. Het gaat om bedrijven met kantoorgebouwen die een vloeroppervlak groter dan honderd vierkante meter hebben.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een kantoor is en welke verbetermogelijkheden er zijn. Het is met ingang van dit jaar niet meer toegestaan om een kantoorgebouw zonder energielabel C te gebruiken, zegt wethouder Duurzaamheid Floor Gordon. “Eigenaren van kantoorpanden zijn veelvuldig geïnformeerd door de gemeente en de Omgevingsdienst over deze verplichting. Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.”

Handhaven na twaalf weken

Bedrijven krijgen in de twaalf weken na verzenddatum van de waarschuwingsbrief van de Omgevingsdienst gelegenheid om alsnog minimaal het energielabel C vast te laten stellen en registreren. Mocht dit vanwege bouwkundige maatregelen niet haalbaar zijn, dan krijgen die bedrijven de gelegenheid om een verbeterplan aan te leveren. 

Als er zonder goede reden geen gehoor wordt gegeven aan de waarschuwing van de Omgevingsdienst kan worden overgegaan op bestuurlijke handhaving. Zo kan aan het betreffende bedrijf een dwangsom worden opgelegd.

Uitzonderingen 

Er zijn uitzonderingen waarbij de verplichting niet geldt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) vijftig procent of minder van de totale oppervlakte van het gebouw beslaan. Ook is er een uitzondering wanneer een kantoorpand nog hoogstens twee jaar wordt gebruikt. Zie voor volledige uitleg van de regelgeving: Energielabel C kantoren (rvo.nl).

Energielabel aanvragen

Pandeigenaren kunnen de labelstatus van hun gebouw controleren via de website EP-online.nl. Op de website van RVO (www.rvo.nl/energielabelc) staat alle informatie over het aanvragen of verlengen van het energielabel. Een label moet worden opgesteld door een erkend EPA-U adviseur.

Verbeterplan en contact

Moet jouw bedrijf een verbeterplan opstellen? Dat plan, inclusief de planning wanneer het gebouw voldoet aan Energielabel C kan worden verstuurd naar het loket van de Omgevingsdienst (loket.odnzkg.nl). Hier kunnen bedrijven ook terecht met vragen.  

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

MKB wil langere ontheffing vrachtauto’s voor uitstootvrijezone

MKB wil langere ontheffing vrachtauto’s voor uitstootvrijezone

MKB-Metropool Amsterdam pleit bij de gemeente voor een langere ontheffingsmogelijkheid voor vrachtauto’s dan tot 1 januari 2030. Vicevoorzitter Guido Frankfurther: “Zeker in huidige economische situatie met torenhoge bedrijfslasten en Coronaschulden die nu moeten worden terugbetaald, kan je niet verlangen dat ondernemers hun vrachtauto’s uit 2018 of 2019 op 1 januari 2025 de deur uitdoen”

Ook Guido Frankfurther zakt voor tramexamen

Ook Guido Frankfurther zakt voor tramexamen

Vicevoorzitter MKB-Metropool Amsterdam Guido Frankfurther kijkt kritisch naar het tramexamen van de GVB. Frankfurther erkent het belang van snelheids- en vaardigheidstesten, maar meent dat de lat wel erg hoog wordt gelegd: “Veiligheid voorop, maar op deze manier wordt het personeelstekort natuurlijk nooit ingelopen”.

CLIMAA: Gesloten Impact Deals

CLIMAA: Gesloten Impact Deals

De Impact Deals zijn inmiddels gesloten! Lees hieronder meer over de acht Impact Deals ontwikkeld door tien ambitieuze MKB-ers.