Als het aan MKB Amsterdam-bestuurslid Pien Thate ligt wordt er in de toekomst veel beter samengewerkt om winkelgebieden te versterken. Gemeente, winkeliersverenigingen en BIZzen (Bedrijveninvesteringszones) werken volgens haar nog teveel langs elkaar heen om successen te kunnen boeken.

”Neem bijvoorbeeld winkelcentrum Oostpoort”, begint Thate. ”Er zijn alleen al twee winkeliersverenigingen die zich daarover ontfermen en ook nog een aparte BIZ.” Een goede samenwerking is lastig en vooral inefficiënt. Om een goed beleid te voeren pleit ze dan ook voor een alternatief. ”Organiseer een overkoepelende BIZ die over een groter gebied gaat.”

Samenwerken

Waarom is dat handiger? ”Het gaat zoveel omslachtigheid tegen. Als ze in een winkelgebied een evenement willen organiseren, moeten al die verenigingen daarvoor afzonderlijk een vergunning aanvragen en dat is veel teveel gedoe. Het is toch veel handiger als dat via één centrale plek geregeld kan worden?”

Het is volgens Thate daarom maar goed dat stadsdeelvertegenwoordigers uit heel Amsterdam deze week met elkaar om tafel gaan om te kijken hoe men beter kan samenwerken, ook stadsbreed. ”Qua marketing is er nog heel veel te halen! In het centrum worden we gek van het toerisme (buiten tijden van corona gezien dan) terwijl ze er in Oost om staan te springen. Door marketing kun je toeristen naar andere stadsdelen krijgen en dus voor een veel betere spreiding zorgen. Zo versterk je elkaar.”

Kleinere ondernemers maken het verschil

En als we naar de winkelgebieden an sich kijken? Wat is daar dan nodig om het aantrekkelijk te maken? ”Thate: ”We moeten het echt hebben van de kleinere ondernemers. Juist zij geven winkelgebieden kleur. Grote bedrijven verkopen producten die je prima online kunt kopen. Zij hebben hun digitalisering doorgaans veel beter op orde. Voor de speciale producten van kleinere ondernemers gaan mensen naar de fysieke winkel.” Het moet juist die ondernemers makkelijker worden gemaakt om een winkel in de stad te vestigen: ”Zorg voor gunstige huurprijzen, belastingen en toeslagen.”

Wederom is er volgens Thate een belangrijke rol weggelegd voor de gemeente: ”Ik denk dat zij die kleinere ondernemers kunnen helpen met digitalisering en hun vindbaarheid online. Maak een online pagina voor een winkelgebied waar al die leuke ondernemers opstaan, zodat iedereen ziet wat daar allemaal te vinden is.”

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Fabiënne Mucuk

Fabiënne Mucuk

Redacteur MKB-Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Coalitieakkoord: vaag op economisch gebied

Coalitieakkoord: vaag op economisch gebied

PvdA, Groen Links en D66 presenteerden deze week hun coalitieakkoord, de basis voor het gemeentebeleid voor de komende vier jaar. Voorzitter Bart Drenth is blij met de specifieke aandacht voor het mkb. Maar de invulling van de economische paragraaf is vaag en mist aansluiting met de voorstellen die MKB-Amsterdam heeft gedaan.

Samenwerking met gemeente: ‘Geen woorden, maar daden.’

Samenwerking met gemeente: ‘Geen woorden, maar daden.’

Publiek-private samenwerking loopt als een rode draad door het coalitieakkoord. Maar MKB-Amsterdam mist de samenwerking met het nieuwe college. ‘We hadden het op prijs gesteld als het college de link had gelegd met initiatieven vanuit het mkb. Zoals Amsterdam Food Capital 2025. We willen alsnog snel aan tafel met het nieuwe college om echt samen te werken’.

Differentiering reclamebelasting op politieke agenda

Differentiering reclamebelasting op politieke agenda

Het nieuwe college wil de reclamebelasting gaan differentiëren om met name kleine reclame-uitingen te ontzien. ‘Positief’, zegt Bart Drenth, ‘maar MKB-Amsterdam streeft nog steeds naar afschaffing van deze belasting.’ Eerder is een petitie van MKB-Amsterdam voor afschaffing door bijna 900 bedrijven ondertekend.

Verbetering van toegankelijkheid aanvraag nadeelcompensatie beloofd

Verbetering van toegankelijkheid aanvraag nadeelcompensatie beloofd

Op mede-initiatief van MKB-Amsterdam gingen ondernemers gisteren in het kantoor van Adyen om tafel met de ombudsman van de Metropool Amsterdam. Frankfurther, vice-voorzitter van MKB-Amsterdam, is blij met de voorlopige uitkomsten: ‘De aanwezigheid van ombudsman Munish Ramlal lijkt als een procesversneller te werken.’

Product van de Maand mei

Product van de Maand mei

Wordt het Friet van Patat Steeg of de Honing Koningsstroopwafel van Landskroon? Of zit je toch meer te denken aan het chocoladekoekje van Van Stapele? Stem! En zet alvast de Groeiborrel van maandag 13 juni in je agenda!