Afgelopen donderdag 30 juni vond in de Zuiderkerk in Amsterdam de bijeenkomst ‘Statushouders aan het Werk’ plaats, gelanceerd door SER Diversiteit in Bedrijf en Werkgeversinitiatief de Refugee Talent Hub. Journalist Joris Luyendijk, schrijver van het boek ´De Zeven Vinkjes´, ging in gesprek met Manon van Beek (CEO TenneT) en Valentina Djoemai (SER Diversiteit in Bedrijf) over hoe we de knelpunten tussen statushouders en arbeidsparticipatie kunnen wegnemen.

Luyendijk is stellig over de bijdrage die statushouders kunnen geven aan het arbeidsklimaat en spreekt daarbij ook over eigen ervaringen. “Statushouders brengen drie eigenschappen of kwaliteiten die je bij autochtone Nederlanders niet of nauwelijks vindt. Allereerst gretigheid en doorzettingsvermogen. Toen ik een goede vriend van mij, die ooit met zijn ouders uit Irak moest vluchten, vroeg hoe hij een vluchtverleden zou definiëren, had hij maar drie woorden nodig. Geen. Weg. Terug. Zo iemand zal voor jouw bedrijf of organisatie vechten, zoals hij of zij al heeft moeten vechten om een heel nieuw bestaan op te bouwen.”

Hij vervolgt: ”Dan naïviteit: autochtone Nederlanders van nu zijn opgevoed door ouders die geen oorlog hebben gekend. Daardoor missen autochtone Nederlanders vaak levenservaring en wereldwijsheid. Het is echt goed om in je organisatie ook een aantal geharde mensen te hebben. Een vluchtverleden betekent ook vindingrijkheid, flexibiliteit en mensenkennis. Die moet je wel opdoen, onderweg naar Nederland, daarna in het AZC waar je jaren op elkaars lip zit en vervolgens bij het inburgeren.” 

Proactiever en adequater

”Tenslotte weten mensen met een vluchtverleden dat de wereld soms radicaal kan veranderen. Er komen de komende decennia ook in Nederland zulke radicale veranderingen aan: technologisch, ecologisch (klimaat) en demografisch. Het is van onschatbare waarde om in je organisatie mensen te hebben die de schok van een breuk al eens hebben ervaren.” Hij benadrukt dan ook dat mensen met een vluchtverleden proactiever en adequater zouden zijn. ”Ik weet bijna zeker dat als in onze regering tijdens de coronacrisis ministers hadden gezeten met een vluchtverleden, de respons sneller en beter was geweest. Nu hebben we kostbare – en dodelijke – weken vermorst met treuzelen, in de hoop dat het allemaal wel meeviel. Wie ooit moest vluchten weet dat het soms niet meevalt, en dat je maar beter voorbereid kunt zijn.”

Foto door Merlijn Doomernik

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Fabiënne Mucuk

Fabiënne Mucuk

Redacteur MKB-Amsterdam

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!