Op initiatief van MKB-Amsterdam heeft een groot aantal ondernemersverenigingen uit de regio Amsterdam vandaag een brandbrief gestuurd naar vastgoedverhuurders in de regio. MKB-Amsterdam, KHN Amsterdam, Amsterdam City, Ondernemend Amstelveen, VAD Amstelveen, KHN Amstelland, Haarlemmermeers Ondernemers Platform en de Vereniging van Biz’zen en Ondernemersverenigingen uiten hierin hun zorgen over de golf aan huurverhogingen die op dit moment plaatsvindt. Door de hoge inflatie krijgen ondernemers te maken met huurverhogingen tot 15%. Wat zijn de mogelijkheden die je als huurder hebt om hier iets aan te doen?

Zorg voor ondernemers

De verenigde ondernemersverenigingen pleiten in hun brief voor indexatie van de huren op basis van kerninflatie, een index die op dit moment een reëler beeld van de prijsontwikkelingen geeft. In de brief worden een aantal argumenten benoemd waarom deze keuze voor alle partijen het beste is. Niet alleen bedrijfseconomisch, maar ook maatschappelijk. “Door een gematigde huurverhoging kunt u een belangrijke bijdrage geven aan maatschappelijk welzijn. Zo zien wij dat veel ondernemers mentale en fysieke problemen hebben onder druk van de financiële problemen. Deze problemen sijpelen door naar familie en collega’s. Daarnaast draagt u ook bij aan het behoud van een levendige, diverse en inclusieve stad. Bij leegstand en uniformiteit van aanbod is niemand gebaat.

Tips voor een gesprek

Ben je lid van één van de betrokken verenigingen? Dan krijg je deze week een modelbrief in de bus, die je kunt aanpassen en sturen aan je verhuurder. We geven hier al een paar tips die je kunt gebruiken in de onderhandeling.

Een eerste advies is om te zorgen dat je in gesprek komt met je verhuurder. Een ervaren vastgoedprofessional zegt hierover: “  “Mijn ervaring is dat verhuurders dit soort issues altijd met 1-op-1 maatwerk proberen op te lossen. Daarvoor moet je dus vooral aan tafel komen.”

Stel voor om de indexatie uit te spreiden door over te stappen op een gemiddelde consumentenprijsindex (CPI) over de afgelopen drie jaar. Dan is de CPI nu lager en wordt die uitgesmeerd over de jaren.

Spreek je verhuurder aan op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wanneer hij vasthoudt aan indexatie op basis van de CPI, vraag hem dan om investeringen te doen in de verduurzaming van je pand. Voor kantoren is bijvoorbeeld vanaf 2023 een verplicht energielabel van C of hoger, dus wellicht is er een oplossing om aan te sturen op verduurzaming.

Vraag je verhuurder om tijdelijk af te zien van zijn recht om te verhogen met het CPI bijvoorbeeld tot voor één jaar. Je wilt niet dat er een precedentwerking optreedt, daar zijn eigenaren niet gek op.

Wanneer je een nieuw contract afsluit, probeer dan in je contract een gewone indexatie-voorwaarde af te spreken met hun toekomstige verhuurder. 

Deel je ervaringen

Heb je ervaringen of tips die je met ons wilt delen over dit onderwerp? Stuur een mail naar Jerry van Schaik, relaties@mkb-amsterdam.nl.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!