De nominaties voor het digitale Product van de Maand zijn deze maand gedaan door Geert Wissink, programmamanager Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (AI) bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De kranten staan bol van de razendsnelle ontwikkelingen die er op het gebied van kunstmatige intelligentie plaatsvinden. Wat gaat AI betekenen voor ons werk, ons leven, onze toekomst? En hoe kunnen we AI inzetten in MKB/bedrijven? Geert Wissink vertelt erover.

Je bent programmamanager Centre of Expertise Applied AI bij de HvA. Kun je vertellen wat dit Centre of Expertise doet?

Binnen het Centre of Expertise AI werken we in zeven labs nauw samen met het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie aan het toepassen en ontwikkelen van kunstmatige intelligentie die verantwoord en inclusief is. Onze labs zitten in alle faculteiten van de HvA en zijn nauw verbonden met het werkveld en onderwijs. Daarnaast zijn we actief in regionale netwerken zoals de Amsterdam AI Hub waarin we nauw samenwerken met de Universiteit van Amsterdam, Vrij Universiteiteit, het Centrum voor Wiskunde en Informatie en tal van andere organisaties om het ecosysteem rondom AI in Amsterdam te versterken.

We hebben aan Chat GPT gevraagd wat AI kan betekenen voor mkb-ondernemers. Daar kwam een mooi lijstje uit van niet te missen kansen. Zien jullie dat bedrijven open staan voor deze kansen van AI?

Zeker! We merken wel een groot verschil in behoeftes in kennis en toepassing. Veel kleinere mkb-bedrijven hebben vaak een vraag hoe ze beter om kunnen gaan met hun data en hoe ze die kennis kunnen inzetten voor het verbeteren van hun bedrijfs- of verkoopproces. Aan de andere kant zijn er in Amsterdam veel innovatieve bedrijven die de kansen die AI biedt als uitgangspunt hebben en heel ver zijn met de toepassing ervan. We organiseren vaak inspiratiesessies waar deze twee groepen samenkomen om inspiratie en kennis uit te wisselen en hoe AI op een verantwoorde manier kan worden toegepast. 

Houden jullie je in het Centre bezig met toepassingen van AI voor mkb ondernemers? 

In veel onderzoek en projecten met studenten staat een vraag van een ondernemer centraal. Denk hierbij aan het opdoen van ervaring met het inzetten van servicerobots in winkels, onderzoek naar chatbots en hoe AI ingezet kan worden om de levensduur van koelapparatuur te verlengen. Concreet werken we als HvA aan het toepassen van AI in het retail en marketing domein. We werken samen met brancheverenigingen zoals Thuiswinkel.org of InRetail om zoveel mogelijk mkb-bedrijven te bereiken en te zorgen dat AI op een verantwoorde manier impact heeft.

Wat denk je dat de meest toegankelijke technologieën zijn voor mkb-ondernemers, het laaghangende fruit?

AI wordt al langer ingezet om patronen in data te ontdekken en kan dit veel beter en vooral sneller dan mensen dit kunnen. Een voorbeeld uit het Smart Maintenance Lab is bijvoorbeeld dat we – voordat een onderdeel van een koelinstallatie kapot gaat – dit door middel van sensoren en algoritmes kunnen voorspellen. Dan kun je ingrijpen voordat de koeling uitvalt en de inhoud verloren gaat. We staan pas aan het begin van het ontdekken van de mogelijkheden van zogeheten generatieve AI, zoals ChatGPT. Naar verwachting zullen chatbots snel veel betere en persoonlijke antwoorden kunnen geven en de klant kunnen helpen. Ondernemers kunnen hiermee vandaag al aan de slag.

Wat zijn de grootste drempels om AI toepassingen in mkb bedrijven te implementeren?

Het toepassen van nieuwe technologie zoals AI in een bedrijf is niet iets dat je in een maand in gebruik neemt en dat dan direct goed werkt. Bedrijfsprocessen moeten worden aangepast, collega’s getraind en er moet op een verantwoorde manier met de data worden omgegaan. Dit vraagt om een langer traject met veel aandacht voor de menselijke kant van het toepassen van AI.

Hoe kunnen mkb-ondernemers geënthousiasmeerd worden voor het gebruik van AI in hun bedrijf?

Ondernemers krijgen vooral inspiratie als ze enthousiaste verhalen horen van collega’s uit de praktijk. We werken vanuit de HvA met verschillende learning communities waar deze voorbeelden worden uitgewisseld. Onderzoekers en studenten werken samen aan het toepassen van AI in de praktijk. Het zijn netwerken waar ondernemers en onderzoekers elkaar ontmoeten en kennis en inspiratie uit kunnen wisselen binnen een bepaald domein, bijvoorbeeld retail, marketing of creatieve industrie.

Tot slot

Wat de kracht is van ons Centre of Expertise is dat we vanuit zoveel mogelijk invalshoeken naar AI kijken. We kijken niet alleen naar de technologische innovatie, maar juist naar de impact op samenleving en bedrijven met aandacht voor ethische en juridische kant van het implementeren van AI. We kunnen alleen impact maken door dit samen uit te zoeken met de bedrijven en organisaties, vandaar ons motto ‘We co-create to make AI work’. Wil je meer weten of met een van onze labs samenwerken, laat dan weten op appliedai@hva.nl

Het Digitaliseringsoffensief is een initiatief van MKB Amsterdam, Ready to Scale en de Hogeschool van Amsterdam. Het Digitaliseringsoffensief heeft als doel de mkb-banenmotor in de regio Amsterdam te versnellen via digitalisering. Dat gebeurt via webinars, trainingen, groepsprogramma’s, matching en maatwerkondersteuning voor ondernemers met een groeiambitie. Wil je een in-house workshop, neem dan contact met ons via info@mkb-amsterdam.nl.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onze partner Onderneemin slaat vleugels uit naar Metropool!

Onderneemin heeft onlangs de stap gezet naar de regio Metropool Amsterdam. Onze voorzitter Achmed Baâdoud is dan ook heel content dat MKB-Metropool Amsterdam en Onderneemin mediapartner bij elkaar zijn geworden. “Dat sluit heel goed aan bij onze visie om het MKB...

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB

GVB start trainingen voor Knoppentest bij sollicitatie GVB MKB-Metropool Amsterdam heeft met grote instemming kennis genomen van het besluit van het GVB om gemotiveerde sollicitanten voor de functie van trambestuurder structureel te gaan helpen om voor de...

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Geen Knip, maar Knijp en Filters

Volgens wethouder Melanie van der Horst is het woord ‘Knip’ voortaan een ‘verboden woord’ en kiest de gemeenteraad ervoor van de Weesperstraat een fijne stadsstraat te maken, met twee maal één rijstrook, bredere fiets- en voetpaden, meer groen en een aantrekkelijkere...

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

Weesperstraat: Operatie geslaagd, patiënt overleden

MKB-Metropool Amsterdam heeft met instemming kennis genomen van de conclusie van het onderzoeksrapport over de Knip Weesperstraat: de knip Weesperstraat gaat definitief van tafel. Volgens het college was de proef wel geslaagd en heeft deze veel opgeleverd, maar...

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Laat het GVB zijn Kip met Gouden Eieren niet hoeven slachten

Volgens het concept Programma van Eisen van de Vervoersregio Amsterdam voor het GVB voor de komende jaren moet het openbaar vervoer (OV) in het centrum en de oude stadsdelen verslechteren ten gunste van de nieuwe centra buiten de Ring A10. Een slecht plan, vindt MKB-...