Bij de grote openbare werken die Amsterdam de komende jaren te wachten staan, zijn ook de belangen van veel ondernemers in het geding. Dat schrijven Willem Koster van Vereniging Amsterdam City, Pim Evers van KHN Amsterdam en Bart Drenth van MKB-Amsterdam in een brief aan de wethouders Victor Everhardt (Financiën en Economische Zaken) en Egbert de Vries (Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit). De voorzitters van de belangenverenigingen pleiten voor een digitale omgeving waar op basis van vestigingsadres/postcode is te zien wat er staat te gebeuren. Zo zijn alle (nieuwe) ondernemers in een gebied eerder en beter op de hoogte van de relevante informatie over projecten.

Dat de werkzaamheden aan onder meer kades en bruggen noodzakelijk zijn staat volgens de voorzitters buiten kijf. Wel willen ze een aantal belangrijke kwesties aan de orde stellen die gedurende de gehele loop van het project relevant zijn voor ondernemers. ‘Wij realiseren ons dat de opgaven ingewikkeld en kostbaar zijn. We begrijpen ook heel goed dat projecten van deze complexe aard en financiële impact zich lastig laten vertalen in concrete uitvoeringsplannen en tijdsplanningen. Ondernemers zien zich echter ook altijd geplaatst voor fundamentele vragen over continuïteit en investeringen.’

Verwachte impact

Ondernemers willen ook kunnen inschatten of het zin heeft om zich ergens te vestigen. ‘Wat zijn de consequenties voor hun going concern-situatie? Dat zijn langetermijnvragen die een beter beeld vereisen van de verwachte impact van de projecten en tijdsplanning. Wij willen u met klem verzoeken om wat meer duidelijkheid te verschaffen over de plannen die er liggen en het tijdsframe waarin die passen. Natuurlijk accepteren wij een graad van onzekerheid die verscholen ligt in langeretermijnprojecties. Ondernemers zijn zelf maar al te bekend met dit soort onzekerheden en de risico’s van de beslissingen die zij zelf moeten nemen.’

De grootste zorg voor de ondernemers is de hoeveelheid werken die in een beperkt gebied min of meer tegelijk plaatsvinden. De bereikbaarheid voor leveranciers, klanten en bewoners kan ze voor lastige opgaven stellen, zeggen de briefschrijvers. ‘Op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren met deze openbare werken, verzoeken wij u voor een robuust systeem te zorgen van informatieverschaffing aan alle relevante bedrijven en personen. In de relevante gebieden worden niet alleen de direct aanliggende bedrijven geraakt. De effecten zijn in een groter gebied merkbaar.’

Nadeelcompensatieregeling

Vereniging Amsterdam City, KHN Amsterdam en MKB-Amsterdam hameren nogmaals op het belang van de nadeelcompensatieregeling in dit soort situaties. Die kent een aantal regels die de grootte van het nadeel berekenen. Daarbij worden volgens hen veel te hoge kortingen afgetrokken. Er drie omstandigheden die extra zorgen baren:

 1. De effecten van de corona zijn enorm, onze vrees is dat dit een heel groot effect zal hebben op de
  als gevolg van de corona te lage performance van de ondernemingen in de referentieperiode.
 2. De tweede heeft betrekking op het uitzonderlijke karakter van deze werken. Een relatief klein
  gebied zal gedurende een heel lange periode van opeenvolgende werken heel hard getroffen
  worden. Dat is een geheel andere situatie dan een relatief kort lokaal project waarin de
  nadeelcompensatieregeling voorziet. Ook bij de aanleg van de Noord-Zuidlijn en daaropvolgende
  herprofileringen boven het tracé is terecht rekening gehouden met het afwijkende en heftigere
  karakter.
 3. Het complexe en langdurige proces rondom de nadeelcompensatie verdient de aandacht. De
  praktijk toont ons dat getroffen ondernemers naast het incasseren van omzetverlies vaak hoge
  kosten moeten maken om experts in te zetten. De procedure moet sneller, eenvoudiger en er zal
  meer redelijkheid betracht moeten worden.


Het lijkt nu vaak of de gemeente de compensatieregelingen zo lang mogelijk uitstelt en zo laag mogelijk houdt, menen de voorzitters. Zij pleiten juist voor hogere voorschotten, die sneller worden uitbetaald. Veel ondernemers in de binnenstad komen uit een zware crisis. De coronapandemie zal nog lange tijd zijn sporen nalaten, vrezen zij. ‘Wij hopen over deze zorgen nader met u te kunnen overleggen om te komen tot voor onze achterbannen duidelijke tijdsperspectieven en acceptabele regelingen.’

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Thijs Baas

Thijs Baas

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Staycation tips: Vrijhaven Zwier

Staycation tips: Vrijhaven Zwier

MKB Amsterdam deelt met jou de leukste tips voor een geslaagde ‘staycation’ in Nederland. Deze keer: Vrijhaven Zwier in Vinkeveen.

Dromen van een Uithoornse postpakketten-hub

Dromen van een Uithoornse postpakketten-hub

Om de nasleep van Brexit én corona het hoofd te bieden wil Nick Rosman in zijn woonplaats Uithoorn een transporthub opzetten. Met hulp van de gemeente hoopt hij er hét servicepunt voor postpakketten te kunnen opstarten en uitbreiden en zo de schade die hij als zzp’er leed achter zich te kunnen laten.

Uitslag Product van de Maand uitgesteld. Save the date voor september!

Uitslag Product van de Maand uitgesteld. Save the date voor september!

In verband met het oplopend aantal besmettingen is besloten om de Groeiborrel van de maand juli niet door te laten gaan. Dat betekent ook dat de uitslag van de winnaar van het Product van de Maand even op zich laat wachten. Na de zomerstop aankomende maand zijn we terug op donderdag 16 september vanaf 15.30 uur met de kick-off van het Digitaliseringsoffensief. Save the date!

Staycation tips: Stadsstrand De Hallen

Staycation tips: Stadsstrand De Hallen

MKB-Amsterdam deelt met jou de leukste tips voor een geslaagde ‘staycation’ in Nederland. Deze keer: Stadsstrand de Hallen in Amsterdam-West.

MKB Mail zomerstop

MKB Mail zomerstop

De redactie van MKB Mail wenst alle lezers een fijne zomer! Vanaf dinsdag 24 augustus zijn we er weer. Mocht je tips hebben voor verhalen of artikelen over ondernemen in de regio dan horen we het graag. Via marcia.appels@mkb-amsterdam.nl.

‘Begrip voor maatregelen, drama voor evenementenbranche’

‘Begrip voor maatregelen, drama voor evenementenbranche’

MKB-Nederland roept het kabinet op de vergoeding uit het garantiefonds voor gemaakte kosten in deze sector op te trekken naar 100 procent. En wat betreft het steunpakket: een oproep om eerder aangekondigde besluiten te heroverwegen.