In het ‘Amsterdams Akkoord’ van de PvdA, Groen Links en D66 zetten de partijen uiteen hoe ze Amsterdam de komende vier jaar willen besturen. De economische paragraaf was ‘nogal vaag’, zei MKB-Amsterdam voorzitter Bart Drenth in een eerste reactie op het coalitieakkoord. We vroegen Michal van Dantzig, voorzitter van de werkgroep ‘Arbeidsmarkt en Scholing’ en eigenaar van Win Win Werkt om een reactie te geven. Dit vindt zij van de beleidsvoornemens die arbeidsmarkt aangaan.

We gaan door met het Regionaal Werkcentrum (RWC) en zoeken met het UWV, werknemers- en werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen naar werkende oplossingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te sluiten.

In 2020 was MKB-Amsterdam de mede initiatiefnemer van het Regionaal Werkcentrum. Michal is blij dat het RWC wordt gecontinueerd. Het is tijdens de coronacrisis opgericht. We zagen dat bedrijven in bepaalde sectoren, zoals de horeca en zakelijke dienstverlening, weinig of geen werk hadden waardoor mensen hun baan verloren. Tegelijkertijd ontstonden in andere sectoren zoals onderwijs, zorg, IT en overheid juist kansen op werk. Het Regionaal Werkcentrum is opgericht om deze mensen aan het werk en uit de uitkering te houden.”

We onderzoeken skill-based matching en open hiring

Michal is niet onder de indruk van het woord “onderzoeken”. ‘Er wordt al jaren door onder andere House of Skills onderzoek gedaan naar skill-based matching (werkzoekenden worden op basis van hun vaardigheden, kennis en talenten geselecteerd in plaats van hun curriculum vitae, red.). Deze fase zijn we voorbij. De volgende stap moet een praktische aanpak zijn, die voor werkgevers goed uitvoerbaar is.  Hetzelfde geldt voor open hiring, waarbij mensen zonder sollicitatiegesprek, cv of bemoeienis van de overheid aan de slag kunnen. Michal wil dit graag meegeven aan de nieuwe coalitie. ‘Verspil geen tijd en geld aan onderzoeken als het geen praktische aanpak tot gevolg heeft, de uitvoering moet worden geborgd.’

In 2019 zette de Gemeente Amsterdam het thema ‘tegengaan van discriminatie op de stagemarkt’ op de agenda in een miniconferentie van het college met het bedrijfsleven. ‘Ik vind dit een belangrijk onderwerp’, zegt Michal. ‘Het werd voortvarend opgepakt door een door de gemeente aangestelde onderzoeker. Samen met mijn collega Lucas van Wees (VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam) leverden we namens de werkgevers onze bijdrage. Een behoorlijke tijdinvestering die ik graag deed, omdat ik het onderwerp belangrijk vind, en omdat wij met elkaar – gemeente en werkgevers – oplossingsgericht bezig waren. We waren echt enthousiast als werkgevers en wilden dit naar een volgende fase van ‘praktische uitvoering’ brengen. Dit was een taak voor de gemeente. Maar nadat de ambtenaar die dit project begeleidde een andere baan aannam, kwam het plan in een lade terecht.’ Michal is teleurgesteld. W’e hebben verschillende keren om een vervolg gevraagd, maar niets meer vernomen. Dat is niet alleen zonde van publiek geld en onze verspilde tijd. Het lijkt dan ook of het probleem opeens niet meer bestaat. En dat is natuurlijk niet zo.’

Gesubsidieerd werk kan voor sommige mensen een hele goede opstap zijn naar betaald werk

Michal nuanceert: ‘Ik ga ervan uit dat het hier niet gaat om de groep die beschut werk nodig heeft, maar over mensen die in potentie in staat zijn om te werken bij reguliere werkgevers. Een actieplan gesubsidieerd werk lijkt mij een goed plan. Belangrijk is wel dat mensen ook echt stappen maken en niet blijven hangen in de gesubsidieerde banen.  In het verleden was dat vaak het geval. Ze moeten daarbij actief geholpen worden, gestimuleerd en ondersteund.’

Statushouders en vluchtelingen zijn erbij gebaat snel aan het werk te gaan. We investeren in de Aanpak Statushouders om dat mogelijk te maken.

‘Het probleem is niet nieuw en ook niet van Amsterdam, ziet Van Michal . ‘Maar het is wel erg dat mensen jarenlang aan hun lot zijn overgelaten en geen goede begeleiding hebben gekregen bij het leren van de taal. Wat de Aanpak Statushouders inhoudt, lees ik niet terug in het collegeakkoord. Het is essentieel dat statushouders de  taal leren en begeleiding door een jobcoach en goede matching krijgen. Deze mensen hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben vaak ook psychische problemen. Dan kan een jobcoach het verschil maken  voor de werknemer en voor de werkgever. ‘

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!