Buurteconomie

Buurteconomie 

MKB-Amsterdam wil kleine winkeliers en ondernemers behouden die zich sterk maken voor de buurt. Dit doet MKB Amsterdam samen met ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen. MKB-Amsterdam werkt aan een actieplan behoud winkels. Daarover voeren we ook het gesprek met de gemeenten in de regio Amsterdam.

Dien je vraagstuk in

Nieuw speerpunt MKB-Amsterdam: Behoud en versterking van winkels

Nieuw speerpunt MKB-Amsterdam: Behoud en versterking van winkels

Het winkellandschap verandert. Meer en meer mensen kopen producten online, in plaats van fysiek in de winkelstraat. Hiermee vormt het online shoppen zowel een bedreiging, als een nieuwe kans voor ondernemers. Het is belangrijk dat de voordelen van het veranderende winkellandschap voor ondernemers in kaart worden gebracht, online platforms aansluiten bij wat winkels nodig hebben, maar tegelijkertijd winkelgebieden aantrekkelijk en divers blijven. Vanaf dit jaar maakt MKB-Amsterdam zich daarom extra hard voor het behoud en de versterking van het winkelaanbod in de metropoolregio Amsterdam. Heb jij hier ook zo je ideeën over en wil je als bestuurslid van MKB-Amsterdam verder vormgeven aan dit speerpunt? Of zitting nemen in de werkgroep ‘Behoud en versterking van winkels’? Meld je aan bij: irene.van.der.zwan@mkb-amsterdam.nl

Veilig ondernemen

Veilig ondernemen

Wist jij dat in een Platvorm Veilig Ondernemen (PVO) politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en de ondernemers samen werken aan de oplossing van veiligheidsproblemen? Hieronder een greep uit de handvatten die hieruit ontstaan voor ondernemers. Belkaart: Hierin zijn alle belangrijke telefoonnummers bij incidenten voor ondernemers te vinden. Collectief winkelverbod: de overlastgever kan voor langere tijd toegang tot alle deelnemende winkels in het winkelgebied worden ontzegd. Cyberambassadeurs: Meldt jezelf daarom aan via deze link en wordt cyberambassadeur. PVO Amsterdam-Amstelland leidt ondernemers op tot cyber ambassadeurs. Lees verder.

Gemeente wil bloemen nog maar van één bloemist: ‘’Laat duizend bloemisten bloeien!’’

Gemeente wil bloemen nog maar van één bloemist: ‘’Laat duizend bloemisten bloeien!’’

De gemeente Amsterdam deelt jaarlijks talloze boeketten bloemen uit aan jubilarissen, jarigen of als bedankje. Waar die boeketten altijd bij lokale bloemisten werden gekocht, wil de gemeente nu naar slechts één leverancier. De bloemen die de gemeente uitdeelt zijn voortaan namelijk een aanbesteding. Daar komen eisen bij kijken waar kleinere ondernemers niet aan kunnen voldoen: een verzekering van twee miljoen euro.
Een van de ondernemers die de dupe is van aanbestedingsregeling van de gemeente is Edwin Bruning die met zijn bloemenstal op de Oudezijds Achterburgwal te vinden is. Hij levert al jaren boeketten aan de gemeente Amsterdam en heeft minstens vijftig procent van zijn omzet aan de gemeente te danken. De regeling betekent voor hem een hele fikse klap.

Discrepantie berekening coronasteun leidt tot problemen bij ondernemers

Discrepantie berekening coronasteun leidt tot problemen bij ondernemers

Hoewel premier Rutte op 23 februari heeft aangekondigd dat de kapsalons vanaf 3 maart hun deuren weer mogen openen, is dat volgens veel kappers zeker nog niet direct een einde aan alle problemen. Volgens Alexander en Bianca Gravemaker, eigenaars van Alexander Hairstylers stevenen kappers door discrepantie in de berekening en toekenning van financiële coronasteun aan ondernemers straks alsnog af op faillissement.
Voor Gravemaker betekende dat uiteindelijk een onrealistische berekening van NOW-steun, geen recht op TVL en de Tozo, maar wel met hogere doorlopende kosten ten opzichte van 2019. De ondernemer is dan ook ontstemd dat de bepaling van steungeld niet reëel is: ‘’De gerealiseerde omzetpiek in mei 2020 na de heropening geeft daarin een vertekend beeld. Gravemaker voelt zich als ondernemer dan ook niet serieus genomen en waarschuwt dat naast hem vele vakgenoten in deze situatie zitten: ‘’Zonder overheidssteun op basis van meer realistische feiten en berekeningen zijn wij uiteindelijk genoodzaakt om de deuren te moeten sluiten met alle gevolgen van dien.’’

Gemeente Amsterdam scheldt huur gemeentelijke panden deels kwijt

Gemeente Amsterdam scheldt huur gemeentelijke panden deels kwijt

Vorige week maakten we bekend juridische stappen te overwegen tegen de Amsterdamse gemeente, omdat ondernemers in financiële moeilijkheden geen huurkorting op gemeentelijke panden kregen. Afgelopen dinsdag maakte wethouder Meliani bekend 10 miljoen euro uit te trekken om ondernemers toch korting te kunnen geven. De gemeentelijke steun zal daarnaast bestaan uit verruiming van de terugbetalingstermijn van twee tot zes jaar. Bart Drenth: “Die langere afbetalingstermijn kan echt steun bieden, en het bedrag dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt geeft wel aan dat daar ook significant middelen voor beschikbaar zijn. Als MKB-Amsterdam kijken we uiteraard mee naar hoe de regeling zal uitpakken. Wel is er nog wat onduidelijkheid: welke criteria zijn er om kwijtschelding of korting te krijgen? Daarover denken we graag mee met de gemeente.”

Huurkorting: beter laat dan nooit

Huurkorting: beter laat dan nooit

Afgelopen dinsdag maakte wethouder Meliani van de gemeente Amsterdam bekend 10 miljoen euro uit te trekken om ondernemers toch huurkorting te kunnen geven. We vroegen aan ondernemers wat hun reactie is op deze uitkomst. Gerrit Key, uitbater van de Zuiderkerk, is hard getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. Key: “Ik ben blij dat er eindelijk wat gebeurt en dat er iets los lijkt te komen. In eerste instantie was ik geschokt door de botte afwijzing van de gemeente, ondanks mijns inziens redelijke argumenten. Ik ben enorm hard geraakt, dan begrijp ik niet waarom het zo lang heeft moeten duren voordat de gemeente Amsterdam in de gaten kreeg hoe nijpend de situatie is. Kennelijk was er veel druk nodig vanuit MKB-Amsterdam en gemeenteraadsleden om het tij te doen keren. Wat het concreet voor mij betekent moet natuurlijk nog blijken. Het is in ieder geval een stap in de goede richting.”

MKB-Amsterdam wil meer perspectief voor ondernemers

MKB-Amsterdam wil meer perspectief voor ondernemers

MKB Limburg vroeg afgelopen dinsdag aan de veiligheidsregio’s Limburg om in het veiligheidsoverleg met het kabinet te pleiten voor een aangepaste routekaart die zicht geeft op hoe ondernemers veilig en verantwoord kunnen heropenen. MKB Limburg-voorzitter Monique Princen stelt dat de coronacrisis en alle gevolgen van dien een enorme impact hebben op de hele samenleving. En dat de gevolgen voor onze ondernemers gigantisch zijn. Daarom pleit zij voor verantwoorde heropening van horeca en detailhandel: ondernemers nemen graag hun verantwoordelijkheid om dit veilig te kunnen doen. Hetzelfde geldt voor de contactberoepen. Bart Drenth sluit zich aan bij het statement van MKB Limburg: ‘’Ook vanuit de Amsterdamse ondernemers is er dringend behoefte aan perspectief. We hopen dan ook van harte dat we op de steun vanuit de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland kunnen rekenen.’’

Gemeente Amsterdam scheldt huur gemeentelijke panden deels kwijt

Failliete ondernemers betalen geen huur

De Gemeente Amsterdam wil in deze coronacrisis geen korting geven aan bedrijven die gemeentepanden huren. Voorzitter Bart Drent: “Deze wethouder is vastberaden maar niet barmhartig en bovendien geen goed koopman. Het kost de gemeente namelijk alleen maar geld door nu geen steun te geven. Als ondernemers failliet gaan betalen ze de uitgestelde huur niet meer terug. En blijven de panden leegstaan. Wat wij als MKB-Amsterdam voorstellen is of het huurbedrag volledig kwijtschelden of het eerste jaar de achterstallige huur niet terugbetalen en dan een termijn van minimaal vijf jaar.” De gemeente Amsterdam heeft beloofd voor het einde van de maand met een oplossing te komen. Drenth: “Dat is ook aan de gemeenteraad toegezegd en dat wachten we af. Maar als dit niet tot een oplossing komt, dan sluiten we gezamenlijke juridische stappen niet uit.” MKB-Amsterdam roept alle leden (en niet-leden) op zich te melden op info@mkb-amsterdam.nl als zij zich op deze manier door de gemeente benadeeld voelen.

Click & Collect: ‘Eén klant tegelijk in de winkel zou voor ons beter werken’

Click & Collect: ‘Eén klant tegelijk in de winkel zou voor ons beter werken’

Veel winkeliers in Amsterdam openden afgelopen woensdag de winkels voor ‘click & collect’. Klanten mogen op afspraak niet essentiële producten in de winkels ophalen, die minstens vier uur van tevoren zijn besteld. Het kabinet wil winkeliers op deze manier perspectief bieden en de druk op de pakketdiensten verlichten. Wij vroegen ons af hoe winkeliers in Amsterdam dit zelf ervaren. “We zijn blij dat het kan, maar het is voornamelijk service-gericht. We merken dat het tegen valt. Eén klant tegelijk in de winkel zou voor ons beter werken, zoals bij de bakker.” vertelde Erwin van parfumerie.nl. Ook bij JOZ Amsterdam in de negen straatjes zette het click & collect weinig zoden aan de dijk. “Helaas helpt het ons minimaal. Wij moeten het in onze boutiques hebben van de toeristenstroom. Wat onze oude collectie betreft doen de creatieve oplossingen tot nu toe het meest, zoals de live-veiling op Instagram” gaf Joyce aan. Meer over regeling weten?

Ondernemersvereniging wil Albert Cuypmarkt teruggeven aan Amsterdammers

Ondernemersvereniging wil Albert Cuypmarkt teruggeven aan Amsterdammers

De ondernemersvereniging is van plan het deel van de markt tussen de Van Woustraat en de Nicolaas Berchemstraat beschikbaar te stellen aan lokale ondernemers: ‘’Zo willen we de markt ook een beetje teruggeven aan de buurt.’’ Door alle coronamaatregelen blijven de meeste toeristen echter weg en is het voor veel marktondernemers moeilijk voort te blijven bestaan. Het gevolg? Veel lege marktplekken. Daarvoor heeft de ondernemersvereniging nu een oplossing bedacht. Het idee is om die lege plekken beschikbaar te stellen aan lokale ondernemers. Daarbij kun je denken aan een Amsterdamse slager, kaasboer of olijvenkraam. Voor de lange termijn ligt ook het plan om ondernemers met achtergebleven voorraden een plek op de markt te geven, maar dit kan pas als non-food verkopers ook weer hun waar mogen verkopen. Inschrijven voor een plaats op de Albert Cuyp kan altijd, via het Marktbureau van de gemeente Amsterdam. De vraag is alleen nog wel wanneer deze plannen kunnen worden uitgerold: de ondernemersvereniging zit vol goede ideeën, maar de gemeente moet toestemming geven en die laat nog even op zich wachten.