Onder de rook van Amsterdam ligt een natuurgebied van 180 ha waar boeren en weidevogels samen leven. Een collectief van achttien boeren in Amstelland produceert hier melk op een duurzame manier. Deze ‘Boeren van Amstel’ doen ook het agrarisch natuurbeheer van kruidenrijke graslanden, dat een ideaal gebied is voor weidevogels om te broeden. Het leefgebied van de weidevogels wordt beschermd door grote delen van het land pas na het broedseizoen te maaien. Een geslaagd voorbeeld hoe boeren zorg voor natuur combineren met de lokale produktie van volle melk, halfvolle melk, volle yoghurt en boerenyoghurt.

Biodiversiteit in plaats van grasfalt

Michel Penterman, directeur en één van de mede-eigenaren, is trots op het gezamenlijke merk. ‘Boeren van Amstel’ is goed doordacht en door hele kundige mensen uitgewerkt. De positionering is heel mooi, in tegenstelling tot gebruikelijk staat de boer voorop, niet een weiland of een koe. De boeren zijn de helden, dat is een belangrijk verhaal om in deze tijd te vertellen. Het is allemaal begonnen met het idee dat biodiversiteit prioriteit moet krijgen en dat boeren hierbij een beslissende rol spelen. De focus van de melklandbouw heeft tientallen jaren gelegen op maximale opbrengst per hectare door zogenaamde graswoestijnen aan te leggen met veel kunstmest. Op dit ‘grasfalt’ groeit niks anders dan gras, er valt niks te eten voor beestjes. Maar op een bio divers weiland, met diverse soorten kruiden, zie je plotseling een enorme rijkdom aan wormen, insecten en vogels opduiken. Er ontstaat een weelderig ecosysteem.

Van subsidie naar verdienmodel

Penterman wijst op het belang van de rol van de boeren in verduurzaming van de landbouw. ‘De Boeren van Amstel willen iets goed doen voor de natuur, op basis van een lange termijn visie. Wij willen meer boeren helpen om ons businessmodel te omarmen. De leden ontvangen nu een vergoeding voor dit weidevogelbeheer, dus geen subsidiering. Ik denk dat het belangrijk is dat de zorg voor de natuur wordt ingebouwd in het businessmodel van deze boeren. En laten we niet vergeten, in 2030 wil de gemeente Amsterdam 25% van haar voedselvoorziening uit de regio betrekken. Dat is nu 3%. De Boeren van Amstel zijn een perfect voorbeeld hoe je in lokale behoeften kunt voorzien met lokale produktie. En we zorgen ook nog eens voor de achtertuin van de stad!’.

Winnaar Vakjuryprijs Product van de Maand

Boeren van Amstel was één van de vijf genomineerden voor het Product van de Maand juni 2022. En ze wonnen de Vakjuryprijs! Tijdens de prijsuitreiking in de Oranjekerk las Bert Bos, jurylid en bestuurslid van MKB Amsterdam, voor uit het juryrapport. ’De zuivel van Boeren van Amstel is is het product van de samenwerking van achttien boeren in Amstelland. Uniek is het opnieuw leven inblazen van de oorspronkelijke coöperatie gedachte, maar nu met een totale bedrijfsvoering. De gezamenlijke marketing werpt zijn vruchten af. Speciaalzaken, restaurants en supermarkten horen tot de klantenkring. Boeren van Amstel zet de Amstel en daarmee Amstelveen en ook Amsterdam op de kaart en bevordert het imago van het hele gebied. De tijdstippen van het grasmaaien bevordert het leven van de weidevogels. Maar er is meer dan zuivel. Het geven van opleidingen en het adviseren over innovatie van het boerenbedrijf verrijkt het product. Hulde voor deze inspanningen. SDG 17 ten top.’

Met het ‘Product van de Maand’ wil MKB-Amsterdam ondernemers inspireren en stimuleren in de ontwikkeling van hun producten. Mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam.

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Jerry van Schaik

Jerry van Schaik

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Ondernemers winkelcentrum De Dukaat aan het Ecuplein: ‘Laat onze blauwe parkeerzone niet verdwijnen’

Maik Schaffner, eigenaar van supermarkt Jumbo in winkelcentrum De Dukaat: ‘Wij zijn niet tegen de invoering van betaald parkeren. Maar bij het verdwijnen van de blauwe parkeerzone gaan bewoners met een parkeerontheffing op deze plekken staan.’ Guido Frankfurther: ‘Een goed functionerend winkelcentrum is belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.’ De commissie Mobiliteit en Openbare Ruimte van de gemeenteraad bespreekt donderdag de kwestie.

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Leveranciers na elke levering terug naar Ringweg A10

Vorige week maakte wethouder Van de Horst bekend 14 hoofdroutes voor autoverkeer te willen afsluiten. Vicevoorzitter Guido Frankfurther van MKB-Amsterdam: ‘Wij zien ook de voordelen van een autoluwere stad met minder drukte en een schonere lucht. Maar dat moet wel in goed overleg met het bedrijfsleven en in kleine, behapbare stappen, zodat het bedrijfsleven de tijd krijgt om zich aan te passen.’

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Kantoorpanden Amstelveen moeten voldoen aan energielabel C

Bedrijven in Amstelveen die nog niet voldoen aan de energielabel C hebben en brief gekregen om binnen twaalf weken een verbeterplan aan te leveren. Wethouder Floor Gordon: ‘Met het energielabel willen we ervoor zorgen dat gebouweigenaren energiezuinige maatregelen nemen. Dat is belangrijk om CO2 te besparen en het zorgt voor lagere energielasten.’

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

De Hanze Trade Summit: zakendoen én duurzaamheid

Bij Internationaal zaken doen komen niet alleen prijs en kwaliteit in de onderhandelingen ter sprake, maar steeds vaker ook meerdere SDG doelen. Erik de Boer, directeur MKB TRADE OFFICE: ‘Vrijdag 8 september hebben we een unieke internationale bijeenkomst voor ondernemers die importeren en exporteren of die de mogelijkheden voor import en export onderzoeken. Meld je snel aan!

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

‘Noord-Holland is rijk aan innovatieve ondernemers’

Als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland ondersteunt Ilse Zaal lokale mkb ondernemers op gebieden als stimulering van innovatie, een beter werkende arbeidsmarkt, ondersteuning bij verduurzaming of terugdringing van leegstand. De verkiezingen voor de Provinciale Staten op woensdag 15 maart zijn dan ook van groot belang voor jou als ondernemer. Ga stemmen!