Voorzitter Jacco Vonhof en de regionale voorzitters van MKB-Nederland roepen in een open brief op tot lokale maatregelen, waaronder het verlengen van de terugbetalingstermijn voor belastingen. Lees hier de open brief die ze ook richten aan de bestuurders in de regio Amsterdam.

Geachte Colleges van Bestuur,

Maandag 28 september werden we in Nederland weer geconfronteerd met verstrekkende maatregelen tegen het weer oprukkende coronavirus. Ondanks het begrip, is het voor veel ondernemers ook een hard gelag, daar waar velen net weer aan het opkrabbelen waren. Bijgaand treft u een notitie aan vanuit lokaal perspectief, namens de aangesloten steden/regio’s van MKB-Nederland. In deze notitie staan maatregelen die we vanuit ondernemerszijde voorstaan. Hiermee willen wij u een aantal handvaten geven.

Wij weten dat het uw volle aandacht heeft. U weet dat veel ondernemers en hun werknemers een zeer zware periode ingaan. Wij als ondernemers hebben dan ook grote waardering voor de aanhoudende steun vanuit de landelijke, regionale en lokale overheid.

In het belang van de ondernemers en hun werknemers vragen wij u het leiderschap te tonen dat deze situatie van u vraagt. Eén van de kernpunten daarin is: wees duidelijk en eenduidig.

Heeft u nog vragen over dit schrijven en de uitwerking van bijgesloten notitie dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling MKB Regio Amsterdam via info@mkb-amsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

 

Bart Drenth                                                                              Jacco Vonhof

Voorzitter MKB-Amsterdam                                                     Voorzitter MKB-Nederland

 

Mede namens:

Anton Verbunt              Voorzitter MKB-Utrecht

Jelle Weever                Voorzitter MKB-Regio Zwolle

Joyce Walstra               Voorzitter MKB-Noord

Jan van den Hoff          Voorzitter MKB Eindhoven

Kim Schofearts             Voorzitter MKB-Den Haag

Monique Princen          Voorzitter MKB-Limburg

Piet van Klaveren         Voorzitter MKB Rotterdam-Rijnmond

Actielijnen

De gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid zijn groot. Maar ook voor de ondernemers en hun medewerkers zijn er grote consequenties. Wij willen uw aandacht vragen voor een aantal suggesties om het bedrijfsleven zo veel mogelijk te helpen om deze barre tijd door te komen. We hebben onze suggesties verdeeld in drie thema’s: belastingen en financiering, binnensteden en gemeentelijke dienstverlening. We noemen veel zaken die u zou kunnen, moeten oppakken. En wellicht doet u dat al op een aantal punten of staat dat binnenkort te gebeuren. Maar er staan wellicht ook suggesties bij die u nog niet op het vizier heeft, maar waarmee u uw ondernemers verder kunt helpen, tegemoetkomen in deze moeilijke tijd.

Belastingen en financiering

 • De Tweede Kamer heeft besloten om de terugbetalingstermijn van de belastingen te verlengen naar 36 maanden en de ingangsdatum te bepalen op 1 juli 2021. Wij pleiten ervoor om deze aanpassingen ook in alle gemeenten in te voeren. Dit maakt het eenduidig en overzichtelijk voor de ondernemers.
 • Uitstellen is goed, echter het zal een keer terugbetaald moeten worden. Wij vragen u voor specifieke branches ook te kijken naar een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
 • Ondanks alle goede bedoelingen, verlopen veel financieringsaanvragen door ondernemers stroef. Financiering van reguliere aanvragen is voor veel mkb-bedrijven een probleem. Wij roepen wethouders op om met de regiodirecteuren van de banken in gesprek te gaan en te blijven. Hierbij is het signaleren van problemen belangrijk. Maar vooral het stimuleren van de banken om te zoeken naar mogelijke oplossingen, zowel regionaal als provinciaal, is van belang.
 • Ook gemeenten en wellicht provincies moeten de broekriem aantrekken. Wij begrijpen dat er keuzes gemaakt moeten worden, maar wij willen u oproepen uw mkb-stimuleringsbeleid en stimuleringsfondsen voor innovaties (zoveel mogelijk) intact te houden.
 • Veel kleine ondernemers bezitten niet meer de mogelijkheid om goede adviseurs te raadplegen nu het water hen aan de lippen staat. Wij pleiten voor het beschikbaar stellen van vouchers zodat deze ondernemers advies op bijvoorbeeld P&O of fiscaliteit kunnen inkopen.

Binnensteden: retail, horeca en cultuur

 • De binnensteden hebben het heel moeilijk. Het is belangrijk om de ondernemers en ook de collectieven te ondersteunen door gerichte subsidies op het gebied van communicatie en marketing. Wij pleiten voor een actiegerichte aanpak van binnensteden en kernen.
 • De horeca heeft het extra moeilijk door krappe sluitingstijden en groepsgroottes. Hier moet veel aandacht voor zijn. Wij roepen de gemeenten op om de terrasvergunningen zoveel mogelijk op te rekken, zodat ook in de winter de terrassen open kunnen blijven. Ook roepen wij u op om de tijdelijke vergunningen voor volgend jaar nu al vast te leggen. Dat geeft ondernemers rust en de mogelijkheid verliezen in te lopen.
 • Handhaving van regelgeving is belangrijk. Maar soms zijn regels onduidelijk en hebben de ondernemers er gewoon mee te dealen. Enige coulance en meedenken stellen we op prijs.
 • De cultuursector krijgt grote klappen te verwerken. We moeten vooral op zoek naar de kansen en mogelijkheden. Wij pleiten ervoor om ontheffingen voor theaters en bioscopen zoveel mogelijk toe te staan.
 • Winkeliers zijn veelal gehuisvest in huurpanden. Private verhuurders tonen in de regel weinig coulance met betrekking tot de tijdelijke aanpassing van de huur. Wij vragen gemeentes de verhuurders in kaart te brengen en een bemiddelende rol op zich te nemen om te komen tot passende tijdelijke maatregelen.

Gemeentelijke dienstverlening

 • De dienstverlening aan de ondernemers verbeterde de afgelopen tijd. Nu er weer een oproep is gedaan om thuis te werken hopen we niet dat de dienstverlening minder optimaal wordt. Met name is dit belangrijk bij vergunningverlening en bouwaanvragen. We roepen gemeenten op om hun ondernemersloketten extra te bemensen en de klanttevredenheid te monitoren.
 • De mogelijkheden om aanbestedingen naar voren te halen moeten volop worden benut. Hiermee kunnen bedrijven aan het werk blijven. Daarnaast vragen wij u intern een vinger aan de pols te houden dat naast de aanbestedingen ook de daadwerkelijke opdrachtverstrekking en de uitvoering van werken/diensten doorgang blijven vinden.
 • In de gesprekken met de woningbouwcorporaties en andere organisaties moeten aanbestedingen en het gunnen van opdrachten ook een punt van aandacht zijn. Wij pleiten er voor dat u uw invloed hierop uitoefent.
 • Er zijn vanuit het Rijk, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en gemeenten diverse regelingen en fondsen beschikbaar. Daarop moet zeker niet bezuinigd worden. Het ontsluiten van deze middelen voor ondernemers is een belangrijk aandachtspunt. Veel ondernemers kennen de weg niet waardoor er veel middelen ongebruikt blijven liggen.
 • De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er zijn veel middelen beschikbaar om personeel van werk-naar-werk te begeleiden. Wij zien graag dat daar actief richting het bedrijfsleven op wordt ingezet. Daarbij vragen wij of gemeenten/arbeidsmarktregio’s intensief het overleg tussen krimp- en groeibranches kunnen opstarten of voortzetten om zo te komen tot gezamenlijke afspraken over arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren.
 • Een nauwe samenwerking tussen het onderwijs, overheid en ondernemers is van groot belang om goed door deze crisis te komen. Zoek elkaar op en leer ook van andere regio’s. Er zijn tal van succesvolle voorbeelden van nieuwe initiatieven op dit vlak.
 • Besef dat u als wethouders en als burgemeester een belangrijk gezicht bent. Blijf ook in deze tijd uw ondernemers in de binnenstad en op de bedrijventerreinen bezoeken. Dit kan een signaal en hart onder de riem zijn.

 

 

 

Deel dit artikel:

Volg jij MKB-Amsterdam al op social media?

Marcia Appels

Marcia Appels

Hoofdredacteur en communicatiemanager MKB-Amsterdam.

Wil je reageren op dit bericht? Klik hier om te reageren

Help ons de regio Amsterdam ondernemender maken! Wij behartigen jouw belangen op het stadhuis en Binnenhof.
Nieuws

Het laatste nieuws 

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer is altijd een middenstander gebleven

Hans de Boer (66) is overleden. Het bestuur en de medewerkers van MKB-Amsterdam zijn geschokt en verdrietig over zijn plotselinge overlijden. Slechts vier maanden nadat hij afscheid nam als voorzitter van VNO-NCW. Bart Drenth, voorzitter MKB-Amsterdam: “Hans de Boer was natuurlijk ook voorzitter van MKB-Nederland en hij is in zijn hart altijd middenstander gebleven. Het afgelopen jaar was hij samen met Jacco Vonhof keihard aan de slag in de covid crisis. Iedere ondernemer mag hem dankbaar zijn voor die tomeloze inzet. Ik zal zijn gevatheid en humor erg missen.” Bert Bos, vice-voorzitter MKB-Amsterdam: “Het overlijden van Hans de Boer is een verlies voor ondernemend Nederland. We herinneren ons zijn oprechtheid en drive. Ook zijn unieke taalgebruik en moed. Hans ging niets uit de weg om voor de belangen van de ondernemers op te komen. Daarvoor ging hij door het vuur en was een voorbeeld voor velen. Veel sterkte voor zijn vrouw en naasten in deze zo onverwachte situatie.”

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Stel parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij

Vorige week in MKB Mail spraken Henk Grifhorst en zijn zoon Michael zich uit over de plannen van de gemeente Amsterdam. Vader en zoon Grifhorst vroegen zich af waarom de gemeente in tijden van coronacrisis de straten gaat herinrichten. En waarom de parkeertarieven niet worden aangepast. Guido Frankfurther, vice-voorzitter MKB-Amsterdam, kan zich de frustratie goed voorstellen: “Bereikbaarheid is voor winkels van levensbelang, maar het valt moeilijk in te schatten of een werk aan de weg ‘noodzakelijk’ is of niet. Als een riolering onder de weg tijdig vervangen moet worden, omdat er anders kans is dat hij gaat breken, hoe spoedeisend is dat werk dan? Aan de andere kant: als we de wegopbrekingen nu plannen, ligt de weg er straks weer aantrekkelijk bij, als Corona verslagen is. Een mooi ingerichte openbare ruimte trekt klanten”. Wat betreft de hoge parkeertarieven is Frankfurther het eens: “In deze tijden van Corona zijn er veel lege parkeerplaatsen in de stad en is er alle reden om de parkeertarieven tijdelijk drastisch naar beneden bij te stellen.”
(foto Muntplein afgelopen zondag om 12.30 uur)

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Wat is er Amsterdamser dan de Amsterdamse ui?

Aanstaande donderdag 21 januari is de uitreiking van de Product van het Jaar 2020 verkiezing. Wie van de acht winnaars van Product van de Maand wint de Vakjuryprijs? Bianca Canjels-Munnik over haar winnende product in de maand februari: de Amsterdamse ui van De Leeuw Zuurwaren: “We staan al 170 jaar waar we nu staan en het blijft heel goed gaan. In 1850 is het familiebedrijf opgericht door overgrootvader Isaac de Leeuw. In die tijd bestonden er nog geen koelkasten. Om voedsel langer houdbaar te maken ging men het voedsel conserveren om langer te bewaren. Isaac ontwikkelde zijn eigen speciale geheime smaak in het conserveren en trok met zijn kar langs de huizen. De Amsterdamse ui was toen al een begrip. De winkel aan de Vrijheidslaan 78 is drie dagen per week geopend, donderdag, vrijdag en zondag. Inmiddels ligt het product in de schappen van Groningen tot Limburg en draagt het zo het Amsterdamse product uit.” Vrijdag 22 januari is de uitreiking van Product van het Jaar op MKB TV te zien.

Anderhalve meter maatregel subsidie

Anderhalve meter maatregel subsidie

Ben je ondernemer in de gemeente Amstelveen? Weet dat er corona steunpakket is voor mkb’ers. Het pakket is aanvullend op alle rijksregelingen en bestaat op dit moment uit: de MKB Noodlening, uitstel van betaling van belastingen, ondersteuning vanuit het Ondernemersloket, etc. Wethouder Gordon start binnenkort met de MKB anderhalve meter maatregel subsidieregeling. Deze subsidieregeling is een tegemoetkoming voor gemaakte kosten voor aanpassingen gerelateerd aan covid 19 maatregelen. Binnenkort, vanaf 20 januari 2021, kan de subsidie worden aangevraagd. De Gemeente Amstelveen is, voor zover bekend, de eerste gemeente in Nederland met een dergelijke subsidieregeling voor haar ondernemers.

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders

Wil jij je inzetten voor ondernemers in de regio Amsterdam? MKB-Amsterdam zoekt student-bestuurders. Of ben je al afgestudeerd en heb je interesse in één dag per week werken voor MKB-Amsterdam, reageer dan ook. Jouw rol is onze boodschappen over te brengen op ondernemers, bestuurders, politici en pers. Daarvoor gebruiken we de kanalen MKB TV, MKB Mail en sociale media. Je maakt ook deel uit van het algemeen bestuur van MKB-Amsterdam. Daarin beslis je mee over waar MKB-Amsterdam zich de komende tijd voor gaat inzetten en welke standpunten we daarbij gaan innemen. In deze rol kun je leren hoe je maximale invloed uitoefent via (sociale) media. Je ziet van heel dichtbij waar veel ondernemers mee te maken hebben. En je kunt ondernemers helpen door hun vragen en wensen onder de aandacht te brengen. Zo maak je het verschil.

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

Wat moet ik met mijn onverkoopbare voorraad?

De verlengde lockdown treft kledingwinkels hard. Zo heeft winkelier Bart De Groot 500.000 euro aan kleren over voor zijn vijf modezaken in Amsterdam. Kleding is een seizoensartikel. Dat betekent dat de wintercollectie die winkeliers hebben moeten inkopen door deze lockdown moet worden afgeschreven. Er is nog geen zicht op het einde van de lockdown. En evenmin is er zicht op een tegemoetkoming in de schade. Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: “Het steunpakket moet beter: onder meer de drempel voor de regelingen omlaag, het plafond van de TVL en de voorraadvergoeding voor winkeliers flink omhoog. Er moet iets gebeuren om het eigen vermogen van ondernemers te stutten, om starters te helpen en zelfstandig ondernemers in de TOZO beter te steunen en zo hebben we meer punten op ons lijstje. De gesprekken zijn nog volop aan de gang.” Voor Bart De Groot kan dit niet snel genoeg gaan. “Door de snelle verspreiding van het virus zullen we voorlopig voorzichtig moeten zijn. Verkopen via de achterdeur zie ik dus niet zitten. Maar daar hoort wel een goede compensatie bij. En dat mag niet te lang meer duren.”