Bereikbaarheid en logistiek

Bereikbaarheid en logistiek

MKB-Amsterdam zet zich in voor een duurzaam en bereikbare stad, per fiets, openbaar vervoer of auto. Waarbij ruimte nodig is voor bedrijvigheid, laad- en losruimtes voor personen en goederen. En milieuzones, luchtkwaliteit en een autoluwe net zo belangrijk is. MKB Amsterdam volgt de politiek op de voet en voert lobby en overleg met de gemeente Amsterdam.

Stadhubs

Stads- en bouwhubs zijn in feite verzamelpunten aan de rand van de stad, waar allerlei goederen voor onder meer de bouw, horeca en detailhandel en kunnen worden gebundeld. Vanuit deze hubs worden ze vervolgens via de weg, of steeds vaker via het water, naar de binnenstad vervoerd. 

De zwakke kades en bruggen in de Amsterdamse binnenstad vormen een steeds grotere bron van zorg, zegt bestuurslid Guido Frankfurther. En de alternatieven die de verschillende stadhubs bieden zijn in het belang van de bedrijven in de stad. ‘De jarenlange afsluitingen van straten en bruggen kosten veel omzet en ergernis. Willen we de economie binnen de Ring A10 toekomstbestendig maken en houden, dan moeten we het aanvoeren en afvoeren van goederen anders en efficiënter regelen. We hopen dat het stadsbestuur bestaande en nieuwe Hub-initiatieven waar mogelijk wil ondersteunen.’

MKB-Amsterdam praat al enkele jaren mee over hoe de gemeente gunstige vestigingsvoorwaarden voor nieuwe stadhubs kan stellen. Stadshubs en bouwhubs leveren een forse bijdrage aan de duurzame bereikbaarheid van de stad. Ze moeten leiden tot minder transportbewegingen, door de efficiëntere belading van transportmiddelen. Het stedelijk wegennet wordt minder zwaar belast, met minder CO2-uitstoot en betere luchtkwaliteit in de stad. Bovendien zorgt het snellere laden en lossen rond bouwlocatie ervoor dat de binnenstad bereikbaarder en leefbaarder blijft.

In de regio Amsterdam worden steeds meer initiatieven opgestart om bedrijven mee te nemen in dit proces, zoals het Amsterdam Food Center, Van Keulen Hout en Bouwmaterialen, Amsterdam Logistic Cityhub en PK Waterbouw.

 

Werkzaamheden Oranje Loper

Klik hier voor meer informatie over de werkzaamheden.

 

Dien je vraagstuk in

De maat is vol voor de Rokinfile!

De maat is vol voor de Rokinfile!

MKB-Amsterdam, Vereniging Amsterdam City en Koninklijke Horeca Amsterdam vragen de gemeente zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de eindeloze file die vrijwel elke dag op het Rokin staat. Zij stellen voor een 24/7 inrijverbod in te stellen, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Donderdag 12 januari gaat de raadscommissie Mobiliteit van de gemeente in debat over het voorstel.

‘Het openbaar vervoer kachelt achteruit’

‘Het openbaar vervoer kachelt achteruit’

De NS heeft te maken met een personeelstekort en hierdoor worden treinen geschrapt. Bart Drenth ook voorzitter van de Reizigers Advies Raad: ‘Wij horen dat van veel van onze leden: de zoektocht naar personeel wordt alleen maar moeilijker als je als ondernemer in de stad nauwelijks bereikbaar bent. Reistijd is een niet te onderschatten factor voor de beslissing die mensen nemen om ergens te gaan werken.’

Aanvraag nadeelcompensatie makkelijker voor ondernemers

Aanvraag nadeelcompensatie makkelijker voor ondernemers

Bedrijven die schade hebben door werkzaamheden in de stad kunnen een schadevergoeding aanvragen. Bureau Nadeelcompensatie en MKB-Amsterdam werken samen aan een klantvriendelijke website. Guido Frankfurther: ‘De gemeente verlaagt zo de drempel om compensatie aan te vragen.’ MKB-Amsterdam blijft wel bezwaar maken tegen de wijze waarop de vergoeding wordt vastgesteld.

Raad mag in voorjaar beslissen over proef knip Weesperstraat 

Raad mag in voorjaar beslissen over proef knip Weesperstraat 

De knip op de Weesperstraat is al jarenlang onderwerp van discussie. MKB-Amsterdam is net als een meerderheid in de raad tegen de knip en pleit tegen de uitvoering van een duur proefproject. Verkeerswethouder Melanie van der Horst (D66) zegde de raad gisteren toe de discussie over de uitkomsten van het lopende verkeersonderzoek af te wachten tot komend voorjaar. ‘De raad kan dan desgewenst opdracht geven voor een eventuele proef.’

‘Werkzaamheden Oranje loper: dikke onvoldoende’

‘Werkzaamheden Oranje loper: dikke onvoldoende’

Deze week maakte de gemeente bekend dat de werkzaamheden aan de negen bruggen op de Oranje Loper een half jaar vertraging oploopt. Remko Struyck, bestuurslid BIZ Rozengracht: ‘Nu heb ik veel tijd en energie gestopt in een alternatief terras, allemaal voor niks. Ik hoor van veel ondernemers dat ze last hebben van de slechte planning en communicatie. Dat is echt een dikke onvoldoende.’